naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema

Info

Inhoud website:
volksliedjes - nederlandse volksliedjes Z - hier vind je ruim 150 oude bekende traditionele volksliederen - met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - Zachtjes klinkt het avondklokje, Zeg kwezelken, wilde gij dansen geven ei, Zonnetje gaat van ons scheiden, Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon, zou een jager uit jagen gaan, zoude een schamel mersenier

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oud hollandse oudhollandse oud-hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano

Varianten: het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon heldere toon kwezelke kwezeltje
Nederlandse volksliedjes
 ∼  Z  ∼ 


 
Zachtjes klinkt het avondklokje
alles keert ter ruste weer.
Vog'len zingen treur'ge liederen
't zonlicht daalt in 't westen neer.
Vog'len zingen treur'ge liederen
't zonlicht daalt in 't westen neer.

Achter in het stille klooster
zusters in hun zwarte dracht.
Zij verplegen daar de lijders
die gewond zijn aangebracht.
Zij verplegen daar de lijders
die gewond zijn aangebracht.

Beide deuren staan wijd open
en een zuster treedt daarin
met een jongeling in haar armen
die nooit weer ten strijde ging,
met een jongeling in haar armen
die nooit weer ten strijde ging.

Beide benen afgeschoten
en daarbij een rechterhand
want hij had zo trouw gestreden
voor zijn eer en vaderland,
want hij had zo trouw gestreden
voor zijn eer en vaderland.

Aan de deur van 't stille klooster
klopt een droeve moeder aan:
Ligt m'n zoon hier, zwaar gewond soms?
'k Zou zo gaarne tot hem gaan.
Ligt m'n zoon hier, zwaar gewond soms?
'k Zou zo gaarne tot hem gaan.

Arme moeder, sprak de zuster
uwe zoon, hij leeft niet meer
al zijn lijden is geweken
hij stierf voor zijn land en eer,
al zijn lijden is geweken
hij stierf voor zijn land en eer.

Bij het ziekbed aan gekomen
nam zij 't witte doodskleed af
en in tranen stort zij neder
delf voor hem en mij een graf,
en in tranen stort zij neder
delf voor hem en mij een graf.

Op het kerkhof ligt begraven
ene moeder en haar zoon.
En nu strijden zij voor eeuwig
ja, voor eeuwig voor Gods troon.
En nu strijden zij voor eeuwig
ja, voor eeuwig voor Gods troon.


midi volksliedjes met mp3 muziek - Zachtjes klinkt het avondklokje
bladmuziek van nederlands volksliedje - Zachtjes klinkt het avondklokje bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Dit is een verhalend lied en levenslied over een soldaat die sterft in een klooster waar zusters de gewonden verplegen. Zijn moeder komt hem zoeken, maar is te laat, hij is reeds overleden. Zij wil dan niet meer verder leven.

Herkomst: Dit lied is een 19e-eeuwse vertaling uit het Duits: 'Leise tönt die Abendglocke' (ca. 1870). Waarschijnlijk verwijst het Duitse lied naar de Frans-Duitse oorlog van 1870.

Toelichting: Het lied is ook bekend als 'Achter in het stille klooster' (de eerste strofe wordt dan weggelaten). Slotstrofe: laatste maten melodie wijken af.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Handschriftcollectie Volkseigen (19e eeuw)
•  Wouters en Moormann, Het straatlied (1933)
•  T. de Haan, Huilen op de kermis, 105 Straatmadelieven (1968)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Zeg kwezelken, wilde gij dansen?
Ik zal u geven een ei.
Welneen ik, zei dat kwezelken
van dansen ben ik vrij.

'k En kan niet dansen
'k en mag niet dansen
dansen is onze regel niet
begijntjes en kwezelkens dansen niet.

Zeg kwezelken, wilde gij dansen?
Ik zal u geven een koe.
Welneen ik, zei dat kwezelken
van dansen word ik te moe.

'k En kan niet dansen
'k en mag niet dansen
dansen is onze regel niet
begijntjes en kwezelkens dansen niet.

Zeg kwezelken, wilde gij dansen?
Ik zal u geven een peerd.
Welneen ik, zei dat kwezelken
't en is mij 't dansen nie weerd.

'k En kan niet dansen
'k en mag niet dansen
dansen is onze regel niet
begijntjes en kwezelkens dansen niet.

Zeg kwezelken, wilde gij dansen?
Ik zal u geven een man.
Welja ik, zei dat kwezelken
'k zal dansen al wat ik kan.

Ik kan wel dansen
ik mag wel dansen
dansen is onze regel wel
begijntjes en kwezelkens dansen wel.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Zeg kwezelke wilde gij dansen
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - Zeg kwezeltje wilde gij dansen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Dit dialooglied en danslied is een spotliedje op religieuze vrouwen, die zich niet door een ei, koe of paard, maar wel door de belofte van een man laten verleiden om hun religieuze geloften te verbreken.

Uitleg: kwezelken: geestelijke zuster buiten het klooster, overdreven vrome vrouw / begijn: lekenzuster, niet verbonden aan een orde.

Toelichting: Beginzin ook: 'Kwezeltje, wilde gij dansen'. Een Duitse variant, 'Ei Münchlein, willt du tanzen / so schenk ich dir 'ne Kuh', stamt uit de 16e eeuw.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  E. de Coussemaker, Chants populaires des Flamands (1856)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).'t Zonnetje gaat van ons scheiden
't avondrood kleurt weer het veld.
Zoete rust mogen wij beiden
nog door geen zorgen gekweld.

Hoort gij, hoe 't klokje met lieflijken klank
ons weer naar huis roept tot bede en tot dank?
Lui nu, o klokje, lui voort
slapen wij straks ongestoord.

Schemering daalt op de dreven
de avondster glanst weer van ver.
Straks staat Gods naam weer geschreven
schitt'rende in sterre bij ster.

Hoort gij, hoe 't klokje met lieflijken klank
ons weer naar huis roept tot bede en tot dank?
Lui nu, o klokje, lui voort
slapen wij straks ongestoord.

Welkom, verkwikkelijke avond
dank, die uw zoet heeft bereid.
Rust na den arbeid hoe lavend!
God heeft ons 't leger gespreid.

Hoort gij, hoe 't klokje met lieflijken klank
ons weer naar huis roept tot bede en tot dank?
Lui nu, o klokje, lui voort
slapen wij straks ongestoord.


muziek volksliedje oude liedjes luisteren - Zonnetje gaat van ons scheiden
muzieknoten van volksliedjes nederlandstalig met songtekst - Zonnetje gaat van ons scheiden bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Avondlied.

Bekend onder de titel: 'Het avondklokje'.

Vertaling: W. Wenk (naar het Hoogduits).

Uitleg: dreven: landwegen met bomen / leger: slaapplek, bed.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J.P. Regeer, De zangvogeltjes (ca. 1890)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).'t Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon.
't Vogeltje zingt op held'ren toon.
't Windje suist zoo zacht, ja het zingt met ons mee.
In de weiden dartelt het jolige vee.
Lustig klinkt mijn lied, wie zingt met mij mee?


midi volksliedjes om bekende traditionele canon te beluisteren - Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon
notenschrift van volksliedje canons en nederlandstalige songteksten - Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Canon (meer canons). Het wordt ook als gewoon lied gezongen.

Tekst en muziek: W.H. de Groot.
In: W.H. de Groot Wz., Zangoefeningen (1882).

W.H. de Groot was componist van onder meer de liederen 'Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht' en 'Hoe zachtkens glijdt ons bootje'.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Het zou een jager uit jagen gaan
uit jagen zou hij er gaan.
En hij vond er wel niets te jagen
ja, te jagen dan drie jonkfers schone
maar de ene van die drie die was zijn lief,
maar de ene van die drie die was zijn lief.

"Ik wens u drieën goede dag!
Maar die jongste die moet met mij gaan.
Ik wil haar zo ver geleiden
over velden en die groene weiden
en waar schoon blauw bloemkens in het koren staan,
en waar schoon blauw bloemkens in het koren staan.

Het duurt er wel deze klare dag
tot zo lange als het maantje schijnt.
Keert uw hoofdje naar mij omme
gij, die alderschoonste rozeblomme
kom en spreek dat ene woordje 'ja' tot mij,
kom en spreek dat ene woordje 'ja' tot mij."


muziek van volksliedjes en oud hollandse liedjes van vroeger - zou een jager uit jagen gaan
wijsje van volksliedje met tekstdichter hollands liedtekst wijs - zou een jager uit jagen gaan bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Liefdeslied en verhalend lied.

De beginzin is ook: 'Daar zou een jager'.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  De Amsterdamsche kermis-vreugd (1793)
•  Het vrolijke Bleekersmeisje (ca. 1841)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Het zoud' een schamel mersenier
koopmanschepe leren.
Hij hiet Anin Tutebier
hij konst' hem wel generen.
Daar hij zijnen kanis droeg
een jonkvrouwe riep 'n ende zo loech:
Komt hierna goed meerseman.

Naalden, spellen, trompen, bellen!
Ik wil mijn mers' hier nederstellen
laat zien of ik verkopen kan.

Als hij de schone vrouw anezag
hij sprak: Ik wil mijn mers ontslaan
ik hebbe getsanterd al den dag
ik en heb ene mite niet ontvaân.
Zijnen kanis hij ontsloeg.
Jonkvrouwe, nu zoekt al uw gevoeg
Want ik u wel der baten jan.

Naalden, spellen, trompen, bellen!
Ik wil mijn mers' hier nederstellen
laat zien of ik verkopen kan.

- Merseman, zeid' ze, lieve gezelle
ik heb een kleine kokerkijn.
Ik vind hierin no naalde, no spelle
die wel voegen zoude daarin.
Hier zijn grote ende daartoe kleine
maar ik ne vinde niet dat ik meine.
- Jonkvrouwe, wat spellen wildij dan?

Naalden, spellen, trompen, bellen!
Ik wil mijn mers' hier nederstellen
laat zien of ik verkopen kan.

- Jonkvrouw', ik heb een spellekijn
dan es niet aldus kleine!
- Knape, wel moettij komen zijn
gij weet wel wat ik meine.
Wildij de spelle verkopen niet
zo leen ze mij, of gij 't gebiedt.
Ik zal 't u lonen, bij Sinte Jan!

Naalden, spellen, trompen, bellen!
Ik wil mijn mers' hier nederstellen
laat zien of ik verkopen kan.

Hij nam de jonkvrouwe bij der hand
zij gingen onder hem beiden.
De spelle, dat zo te poonte vand
zone wild' er niet of scheiden.
Knape, houd mij dit spellekijn
het zal u wel vergouden zijn
want beter spelle ik nie gewan!

Naalden, spellen, trompen, bellen!
Ik wil mijn mers' hier nederstellen
laat zien of ik verkopen kan.


midi volksliedje middeleeuws oud hollandse liedje - zoude een schamel mersenier
melodie van middeleeuwse volksliedjes met auteur componist holland - zoude een schamel mersenier bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een verhalend lied (en deels een dialooglied) over een marskramer, Anin Tutebier, die rondtrekt met zijn koopwaar en het zingend aanprijst. Een jonkvrouw bekijkt zijn korf met koopwaar. Zij stelt vragen over de naalden en spelden en er volgen erotische toespelingen. Ze zonderen zich met hun tweeën af.

Uitleg: schamel mersenier: arme, rondtrekkende koopman / Anin (Hannin): afkorting van Johannes, bijbetekenis: sukkel / generen: de kost verdienen, of: zich beter voordoen / kanis: mars, korf van een marskramer / loech: lachte / spellen: spelden / trompen, bellen: trompetjes, bellen, rammelaars / mers: mars (koopwaar) / ontslaan: openmaken / getsanterd: zingend waar aanprijzen / mite niet ontvaan: geen cent ontvangen / te pointe: precies goed / houd mij: bewaar voor mij.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Handschrift Gruuthuse (ca. 1400)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).roldoek volksliedje avondklokje

'Zachtjes klinkt het avondklokje'.
Afbeelding van een roldoek
die door 19e-eeuwse liedzangers werd gebruikt
ter illustratie bij hun lied.
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedje


 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon