naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema

Info

Inhoud website:
volksliedjes - nederlandse volksliedjes T - hier vind je ruim 150 oude bekende traditionele volksliederen - met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - Tandernaken al op den Rijn, Toen den Hertog Jan kwam varen, Toen Hanselijn over der heide reed

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oud hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano

Varianten: te andernaken andernach twee maagdjes toen hertog jan kwam varen te paard parmant al triomfant doen hanselijn over de heide reed
Nederlandse volksliedjes
 ∼  T  ∼ 


 
Tandernaken, al op den Rijn
daer vant ic twee maechdekens spelen gaen.
Die eene dochte mi, aen haer aenschyn
haer ooghen waren met tranen ombevaen.
- 'Nu segt mi, lieve ghespele goet
hoe sweert u herte, hoe truert uwen moet
waer om ist, dat woudys mi maken vroet?'
- 'Ic en cans u niet gesagen
tis die moeder diet mi doet
si wil mijn boel veriagen, veriagen.'

- 'Och lieve ghespele, daer en leyt niet an
den mey die sal noch bloeyen
so wie zijn liefken niet spreken en can
die minne mach hem niet vermoeyen.'
- 'Och, lieve ghespeelken, dats quaet sanck
den mey te verbeyden valt mi te lanc
het soude mi maken van sinnen also cranc
ic soude van rouwe sterven.
Ic en weets mijnder moeder geenen danc
si wil mijn boel verderven, verderven.'

- 'Och, lieve ghespele, daer en leyt niet an
nu schict u herteken al in vreden.'
- 'Mijn moeder plach te spinnen, des en doet si niet
den tijt en is niet lange gheleden
nu schelt si mi hier, nu vloect si mi daer
mijn boelken en dorf niet comen naer
daer om is mijn herteken dus swaer
ist wonder dat ic truere?
Ende ic en mach niet gaen van haer
ter veynster, noch ter duere, noch ter duere.'

- 'Och, lieve ghespele, dat waer wel quaet
wilt sulker tale begheven
hadde ic ghedaen mijns moeders raet
ic waer wel maecht ghebleven.
Nu hebbe ic sinen wille ghedaen
mijn buycxken is mi opghegaen
ende nu so is hi mi ontgaen
ende gaet elwaerts spelen.
Des moet ic laten so menighen traen
ic en cans u niet gehelen, gehelen.'

- 'Ghespele, wel lieve ghespele goet
en sidy dan gheen maecht?'
- 'Och neen ic, lieve ghespele goet
ende dat si ons heer God gheclaecht.'
- 'God danck, dat ic noch maghet si
spiegelt u, lieve gespeelken, aen mi
ende wacht u, oft ghi en zijt niet vrij
ten sal u niet berouwen
coemt hem nemmermeer niet na bi
oft ghi wort gheloont met trouwen, met trouwen.'

- 'Ghespele, hi seyt dat hi mi mint.'
- 'Dis minne plach mi te lieghen
en ghelooft die clappaerts niet en twint
si staen al na bedrieghen.'
Doen loech si nen groten schach
dat was die maghet die op mi sach.
Ic boot haer minnelic goeden dach
ic groetese hoghelike.
God gheve dat icse vinden mach
bi mi, in hemelrijcke, in hemelrijcke!


midi middeleeuwse volksliedjes met mp3 muziek - Tandernaken op de Rijn
bladmuziek van nederlands middeleeuws volksliedje - Tandernaken op de Rijn bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een verhalend lied over de liefde. In Andernach hoort de 'ik' twee vriendinnen praten over de liefde. De ene huilt, omdat zij van haar moeder haar geliefde niet mag zien. De ander troost haar en vertelt haar dat zij wilde dat zijzelf de raad van haar moeder had opgevolgd. Nu is zij zwanger geraakt en haar minnaar is er vandoor. Houd je geliefde op afstand en hij zal met je trouwen.

Uitleg: Tandernaken: te Andernach (am Rhein), in Duitsland / mer lasen, neen zij: maar helaas, dat doet zij niet / in staden staan: helpen.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Handschrift Borgloon (ca. 1475)
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Te Kieldrecht, te Kieldrecht
daar zijn de meiskens koene:
zij vrijen tot de middernacht
en slapen tot de noene.
Ik maai, is dat niet fraai?
En slapen tot de noene.
Ik maai, is dat niet fraai?
En slapen tot de noene.

Als z' opstaan, als z' opstaan
ze kijken in de wolken
zij zeggen: "Wel, hoe laat is 't al?
Mijn koe staat ongemolken".
Ik maai, is dat niet fraai?
Mijn koe staat ongemolken.
Ik maai, is dat niet fraai?
Mijn koe staat ongemolken.

Als z' uitgaan, als z' uitgaan
komt haar de koster tegen.
"Wel, koster, zeg, hoe laat is 't al?
Wat uur is 't daar geslegen?"
Ik maai, is dat niet fraai?
Wat uur is 't daar geslegen?
Ik maai, is dat niet fraai?
Wat uur is 't daar geslegen?

"Het uur, dat daar geslegen is,
dat kunt gij wel bemerken:
de hoogmis is al lang gedaan
en 't volk komt van der kerken".
Ik maai, is dat niet fraai?
En 't volk komt van der kerken.
Ik maai, is dat niet fraai?
En 't volk komt van der kerken.

En als zij komen in de wei
zij zeggen: "Koeike blare!
Ik ben hier met mijn lieveken
en zal u dat niet varen?"
Ik maai, is dat niet fraai?
En zal u dat niet varen?
Ik maai, is dat niet fraai?
En zal u dat niet varen?


midi middeleeuwse volksliedjes met mp3 muziek - incipit
bladmuziek van nederlandse volksliedjes - incipit bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Maaierslied.

Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Uitleg: Kieldrecht: dorp in Vlaanderen, tegen de Nederlandse grens aan.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  H. Hoffmann von Fallersleben, Niederländische Volkslieder (1856)
•  Lange, Riemsdijk en Kalff, Nederlandsch volksliederenboek (1913)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Toen den Hertog Jan kwam varen
te peerd parmant al triumfant
na zevenhonderd jaren
hoe zong men t' allen kant:
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

Na zevenhonderd jaren
in dit edel Brabants land.

Hij kwam van over 't water
de Scheldevloed, aan wal te voet
t' Antwerpen op de straten
zilver veren op zijn hoed:
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

t' Antwerpen op de straten
lere leerzen aan zijn voet.

Och Turnhout, stedeke schone
zijn uw ruitjes groen, maar uw hertjes koen
laat den Hertog binnenkomen
in dit zomers vrolijk seizoen.
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

Laat den Hertog binnenkomen
hij heeft een peerd van doen.

Hij heeft een peerd gekregen
een schoon wit peerd, een schimmelpeerd,
daar is hij opgestegen
dien ridder onverveerd.
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

Daar is hij opgestegen
en hij reed naar Valkensweerd.

In Valkensweerd daar zaten
al in de kast, de zilverkast
de guldekoning zijn platen
die wierden aaneengelast.
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

De guldekoning zijn platen
toen had hij een harnas.

Rooise boeren, komt naar buiten
met de grote trom, met de kleine trom
trompetten en cornetten ende fluiten
want den Hertog komt weerom.
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

Trompetten en cornetten ende fluiten
in dit Brabants hertogdom.

Wij reden allemaal samen,
op Oirschot aan door een kanidasselaan
en Jan riep: "In Gods name
hier heb ik meer gestaan!".
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

En Jan riep: "In Gods name
reikt mij mijn standaard aan".

De standaard was de gouwe
die waaide dan, die draaide dan
die droeg de Leeuw mee klauwen.
Wij zongen alle man:
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

Die droeg de Leeuw mee klauwen
ja, de Leeuw van Hertog Jan!

Hij is in Den Bosch gekommen
al in de nacht, en niemand zag 't
en op de Sint Jan geklommen
daar ging hij staan op wacht.
Harba lorifa, zong den Hertog,
harba lorifa.

En op de Sint Jan geklommen
daar staat hij dag en nacht.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Toen Hertog Jan kwam varen
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - Toen Hertog Jan kwam varen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Tekst: Harrie Beex.
Muziek: Floris van der Putt.
In: Den Brembos (Brabantia Nostra, 1950).

Harrie Beex (1914-1997) was een Brabantse priester en tekstdichter. Floris van der Putt (1915-1990) was een Brabantse priester en componist. Zij schreven samen ook het liedje 'Dubbele Jan, die zie je niet meer op de kermis staan'.

Uitleg: Hertog Jan: Jan I, hertog van Brabant (1253-1294). Deze hertog schreef verschillende liederen, waaronder 'Eins meien morgens fruo was ich uf gestan' met als refrein 'Harba harba lori fa, harba lori fa'.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  De stemvork. Liederenbundel voor gidsen en padvindsters (ca. 1950)
•  L. van Gemert, Zing (1959)
•  M. Veldhuyzen, Prisma liederenboek (1961)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Toen Hanselijn over der heide reed
hoe haastig werd hij gevangen!
Hij wierde al op een toren geleid
geboeied wel alzo strange, alzo strange.

En dat verhoorde een meisje jong
een meisje van zeventien jaren
zij gink al voor haar moedertje staan
en daarna al voor haar vader, voor haar vader.

Och vadertje, zeide zij, vader van mijn
mijn aldergenadigste here
woudt gij mij deze gevangen man geven
de vrome landsknechtjes ter eren, ja ter eren?

De gevangen man en krijgt gij niet
want hij zal moeten sterven
hij is er van zeven landsheren verwezen
alzo veer in vreemde erven, vreemde erven.

Het meisje liet bakken twee witte brood
daarin twee scherpe vijlen
zij wierp ze al in den toren, was hoog:
Hei landsknechtje, wilt jou losvijlen, ja losvijlen.

Hij vijlden zo menigen nacht en dag
zo menigen stouten uren
totdat er den toren ontsloten was
hei, men zag er nooit landsknecht treuren, landsknecht treuren.

Zij trok hem daar twee laarzen an
daartoe twee scherpe sporen
zij zetten hem op haar vaders grauw ros:
Landsknecht, geef de moed niet verloren, niet verloren!

Toen hij ter halverwegen kwam
hij keek zo dikmaal omme
hij docht er wel om den toren was hoog
maar nog meer om 't meisken was jonge, ja was jonge.

Nu heb ik al die jonkvrouwen lief
al omme de wille van ene
zij heeft er behouden het leven van mijn
ach, mocht ik haren dienaar wezen, ja wezen.


muziek om volksliedjes ouderwetse liedje te meezingen - Toen Hanselijn over de heide reed
noten van volksliedje nederlandse teksten met noten - Toen Hanselijn over de heide reed bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Verhalend lied, liefdeslied. De beginzin wordt ook gespeld als: 'Doen Hanselijn'.

Inhoud: Hanselijn wordt gevangen gezet in een toren om ter dood te worden gebracht. Een meisje bezorgt hem twee vijlen in een brood. Als hij vrij is, geeft ze hem laarzen en een paard. Hij vlucht en denkt nog vaak aan haar terug.

Uitleg: landsknecht: voetknecht, soldaat (15e eeuw) / verwezen: verbannen.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  't Dubbelt verbetert Amsterdamse Liedboeck (1639)
•  Haarlems oud liedboek (1640)
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).schilderij steen vrolijke huisgezin muziek maken en zingen

Jan Steen,
Het vrolijke huisgezin (1670):
familie die zingt van een liedblad en musiceert.
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedje


 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon