naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema

Info

Inhoud website:
Nederlandse kerstliedjes met muziek / bekende traditionele kerstliedjes, nederlandse kerstliederen / liedjes kerst kerstmis van vroeger / met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - Engelkens door het luchtruim zwevend, Er is een Kindeke geboren op aard, Ere zij god in den hoge vrede op aarde, De herdertjes lagen bij nachte veld, Hoe leit dit Kindeke hier in de kou, t Is geboren het godd'lijk Kind Komt herders, Komt allen tezamen onder 't sterrenblinken Een lied moet weerklinken voor Betlehem, Midden in de winternacht ging de hemel open citers fluiten bel trom beltrom, Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer, O Kindeke klein o Kindeke teer hemel daalt neer, Stille nacht heilige nacht Davids Zoon, Slaap gerust sluimer zacht / nederlandse kerstliedjes

kersttijd oud traditioneel kerstlied samenzang kerstsamenzang advent complete teksten en muziek couplet refrein klassieke bekende nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse oude liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd oudhollandse holland oud hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano
Kerstliedjes met muziek

∼  bekende traditionele kerstliederen met mp3 of midi en bladmuziek  ∼


 
Engelkens, door het luchtruim zwevend
zongen zo blij, zo wonderzacht
van de Heer van dood en leven
die er vrede op aarde bracht.

Gloria in excelsis Deo
gloria in excelsis Deo.

Zongen zo blij en wonderklare
van 't zoete Kindje, rein en teer
en de herderkens die daar waren
knielden bij de kribbe neer.

Gloria in excelsis Deo
gloria in excelsis Deo.


midi kerstliedjes met mp3 muziek - Engelkens door het luchtruim zwevend
bladmuziek van nederlands kerstliedje kerstmis - Engeltjes door het luchtruim zwevend bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Uitleg: 'Gloria in excelsis Deo' is Latijn voor 'Ere zij God in de hoge'.Er is een Kindeke geboren op aard'
er is een Kindeke geboren op aard'.
't Kwam op de aarde voor ons allegaar
't kwam op de aarde voor ons allegaar.

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't kwam op de aarde en 't had er geen huis.
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis
't kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis.

Er is een Kindeke geboren in 't strooi
er is een Kindeke geboren in 't strooi.
't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi
't lag in een kribbe, gedekt met wat hooi.

't Kwam op de aarde voor ons allegaar
't kwam op de aarde voor ons allegaar.
En 't wenst ons allen een zalig nieuwjaar
en 't wenst ons allen een zalig nieuwjaar.


midi om kerstliedje te zingen hollands kerstlied - Er is een kindeke geboren
muzieknotatie en tekst kerstliedjes kerst nederland - Er is een kindeke geboren bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Uitleg: allegaar: allegader (allemaal).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Lootens en Feys, Chants populaires flamands (1879)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge
ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen, in de mensen, een welbehagen
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.


muziek om kerstliedjes ouderwetse liedje te meezingen - Ere zij god in den hoge
noten van kerstliedje nederlandse teksten met noten - Ere zij god in den hoge bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Toelichting: naar de bijbeltekst in het Evangelie volgens Lucas 2:13-14: 'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen' (kerstverhaal).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Isaac Bikkers, Het nachtegaaltje (1857)
•  A.J. Hoogenbirk, De juichende kinderschaar (ca. 1880)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).De herdertjes lagen bij nachte
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d' engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen
daar schoten drie stralen dooreen:
een straal van omhoog, zij vernamen
een straal uit het kribje beneen.
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer.

Maria die bloosde van weelde
van ootmoed en lieflijke vreugd'.
De goede Sint-Jozef, hij streelde
het Kindje, der mensen geneugt'.
De herders bevalen te weiden
hun schaapkens aan d' engelenschaar,
zij konden van 't kribje niet scheiden
zij wachtten het nieuwe jaar.

Och Kindje, och Kindje dat heden
in 't nederige stalletje kwaamt,
ach, laat ons uw paden betreden
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij kwaamt om de wereld te winnen
de machtigste vijand te slaan
de kracht uwer liefde van binnen
kan wereld noch hel weerstaan.


muziek kerstliedje oude liedjes luisteren - De herdertjes lagen bij nachte
muzieknoten van kerstliederen nederlandstalig met songtekst - De herdertjes lagen bij nachte bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Toelichting: tegen het nieuwe jaar: nieuwjaar viel in het Romeinse Rijk op 1 maart (bij de joden verschoof de datum); herders die met hun kudde in het veld zijn, wijst op een lente- of zomernacht.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J. en L. Alberdingk Thijm, Oude en Nieuwere Kerst-Liederen (1852)
•  F.R. Coers, Liederboek van Groot-Nederland (ca. 1901)
•  A. Smijers, Volksliederenbundel (1952)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
ziet eens hoe alle zijn ledekens beven
ziet eens hoe dat Het weent en krijt van rouw.
Na na na na na na, Kindeke teer
ei, zwijg toch stil, sus, sus
en krijt niet meer.

Sa, ras dan, herderkens, komt naar de stal
speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeke
mij dunkt Het nu al wel haast slapen zal.
Na na na na na na, Kindeke teer
ei, zwijg toch stil, sus, sus
en krijt niet meer.

En gij, o engeltjes, komt hier ook bij
zingt een motetteke voor uwen Koning
wilt Hem vermaken met uw melodij.
Na na na na na na, Kindeke teer
ei, zwijg toch stil, sus, sus
en krijt niet meer.


midi kerstliederen om bekende traditionele liederen te beluisteren - Hoe leit dit kindeke kou
notenschrift van kerstliedje en nederlandstalige songteksten - Hoe leit dit kindeke kou bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Uitleg: leit: ligt / motet: meerstemmig lied.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Wettener Liederhandschrift (ca. 1650)
•  J. Bols, Honderd oude Vlaamsche liederen (1897)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).'t Is geboren, het godd'lijk Kind
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
't is geboren, het godd'lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint.

'k Zie een engel die daar gezwind
dalend over de groene weiden,
'k zie een engel die daar gezwind
bij hun schaapkens de herders vindt.

't Is geboren, het godd'lijk Kind
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
't is geboren, het godd'lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint.

Schrik niet herders, weest welgezind
laat uw schaapkens in die valleien,
schrik niet herders, weest welgezind
daar gij eerst uw Verlosser vindt.

't Is geboren, het godd'lijk Kind
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
't is geboren, het godd'lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint.

In een stal ligt dat godd'lijk Kind
op wat stro moet 't Zijn leden spreiden,
in een stal ligt dat godd'lijk Kind
waar Zijn moeder 't in doekjes windt.

't Is geboren, het godd'lijk Kind
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
't is geboren, het godd'lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint.


midi kerstliedje voor kerstmis liedboekjes liedje - Is geboren het goddelijk kind
melodie van kerstliedjes met auteur componist holland - Is geboren het goddelijk kind bladmuziek    
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Naar het Frans.

Uitleg: schalmei: blaasinstrument.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  De stemvork. Liederenbundel voor gidsen en padvindsters (ca. 1950)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Komt allen tezamen
onder 't sterrenblinken
een lied moet weerklinken
voor Bethlehem:
"Christus geboren"
zingen d' engelenkoren.

Kom, laten wij aanbidden
kom, laten wij aanbidden
kom, laten wij aanbidden, die Koning.

Drie wijzen met wierook
kwamen er van verre
zij volgden de sterre
naar Bethlehem.
Herders en wijzen
komen Jezus prijzen.

Kom, laten wij aanbidden
kom, laten wij aanbidden
kom, laten wij aanbidden, die Koning.

Ook wij, uitverkoren
mogen U begroeten
en kussen uw voeten
Emmanuel.
Wij willen geven
hart en geest en leven.

Kom, laten wij aanbidden
Kom, laten wij aanbidden
Kom, laten wij aanbidden, die Koning.


muziek van kerstliedjes en oud hollandse liedjes van vroeger - Komt allen tezamen sterrenblinken
wijsje van kerstliedje met tekstdichter hollands liedtekst wijs - Komt allen tezamen sterrenblinken bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Toelichting: dit kerstlied gaat terug op de Latijnse hymne (lofzang) 'Adeste Fideles'. De tekstdichter is onzeker.

Het lied is ook bekend in het Engelse taalgebied ('O come, all ye faithful') en in het Duitse taalgebied ('Herbei, o ihr Gläub'gen'). De oudste handschriften dateren van halverwege de achttiende eeuw.

Uitleg: Emmanuel betekent 'God met ons', dit is een verwijzing naar de Messias.Midden in de winternacht
ging de hemel open
die ons heil ter wereld bracht
antwoord op ons hopen.

Elke vogel zingt zijn lied
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
Christus is geboren.

Vrede was er overal
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
Christus is geboren.

Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
Christus is geboren.

Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister
want de dag is niet meer ver
bode van de luister.

Die ons weldra op zal gaan
herders, blaast uw fluiten aan
laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren.


muziek van kerstliedje klassieke kerstliederen of kerst liedjes - Midden in de winternacht hemel open
bladmuziek van kerstliedjes kerstmis met liedteksten met pianomuziek piano - Midden in de winternacht hemel open bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Tekst: Harry Prenen.
Op de melodie van een Catalaans kerstlied.
Datering: 1943.

Uitleg: citer: snaarinstrument.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  De stemvork. Liederenbundel voor gidsen en padvindsters (ca. 1950)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer
gij komt van alzo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrie eleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene strate en gij zult Hem vinden klaar
Bethl'hem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrie eleis.

Heilige drie koningen, uit zo verre land
zij zochten onze Here met offerand.
Z' offerden ootmoediglijk myrrh', wierook ende goud
t' ere van dat Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrie eleis.


mp3 van kerstliedjes midi met muziek voor kerstmis - Nu zijt wellekome jezus heer
bladmuziek kerstliedje kerstmis met tekstschrijver nederlandse - Nu zijt wellekome jezus heer bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Uitleg: Kyrie eleis: Latijn voor 'Heer, ontferm u over ons'.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Handschrift Begijnhof (ca. 1600)
•  S. Theodotus, Het Paradys der Gheestelycke en kerckelycke Lof-Sangen (1638)
•  J. en L. Alberdingk Thijm, Oude en Nieuwere Kerst-Liederen (1852)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).O Kindeke klein, o Kindeke teer
uit hoge hemel daalt Gij neer.
Verlaat Uws Vaders heerlijk huis
wordt arm en hulploos, draagt een kruis,
o Kindeke klein, o Kindeke teer.

O Kindeke klein, o Kindeke teer
Gij zijt onz' uitverkoren Heer.
Ik geef U heel het harte mijn
ach, laat mij eeuwig bij u zijn,
o Kindeke klein, o Kindeke teer.


mp3 van kerstliedjes midi met muziek voor kerstmis - O kindeke klein teer
bladmuziek kerstliedje kerstmis met tekstschrijver nederlandse - O kindeke klein teer bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Maat: 6/4.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Dit is een suverlijc boecxken (1508)
•  De stemvork. Liederenbundel voor gidsen en padvindsters (1950)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Stille nacht, heilige nacht
slaap gerust, sluimer zacht.
Kindje, niets dat uw rust nog verstoort
stil is alles, slaap rustig, slaap voort.
Eng'len houden de wacht
slaap maar rustig, slaap zacht.


midi kerstliedjes kerst met mp3 muziek - Stille nacht heilige nacht
bladmuziek van nederlands kerstliedje kerstmis - Stille nacht heilige nacht bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Oorspronkelijke Duitse tekst: Joseph Mohr.
Muziek: Franz Gruber.
Datering: 1818.

Uitleg: David: koning David, verre voorvader van Jezus.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  M. Bruijel-de Favauge, Ons lied. Een nieuwe bundel voor de zondagschool (ca. 1920)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).kerststal voor kerst kerstmis met jozef en maria geboorte jezus in kerststalletje met ezel en engel

Kerstmis:
stalletje met ster.
©  copyright
van bladmuziek en muziek.alle kerstliedjes
alfabetisch


Kerstliedjes voor peuters en kleuters
op onze afdeling Kinderliedjes:

Engeltje uit de kerstboom - Kling, klokje, klingelingeling
Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht
O denneboom - Zing met kerstmis samen een liedje - enz.! 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon