naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema

Info

Inhoud website:
driekoningenliedjes, paasliedjs, driekoningen, pasen, liedjes goede vrijdag - liedje jaarfeesten, met muziek, met bladmuziek, mp3, midi, teksten, muzieknotatie, met noten, melodie - Er kwamen drie koningen met ene ster, Wij komen alle drie uit vreemde landen, Wij komen van Oosten wij komen van ver berline postiljon, Ik wil mij gaan vertroosten, Wat zetten ze onzen lieve heer op zijn hoofd, Alleluja, de blijde toon, Christus is opgestanden, Daar nu het feest van Pasen is

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oud hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano
Liedjes jaarfeesten met muziek
Driekoningen, Goede Vrijdag, Pasen
∼  oude Nederlandse liedjes met mp3 of midi en bladmuziek  ∼


 
   
            Driekoningen: driekoningenliedjesEr kwamen drie koningen met ene ster
er kwamen drie koningen met ene ster
zij kwamen van bij en zij kwamen van ver
zij kwamen van bij en zij kwamen van ver.

Zij kwamen de hoge berg opgegaan
zij kwamen de hoge berg opgegaan
zij vonden de sterre daar stille staan
zij vonden de sterre daar stille staan.

Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan
wel sterre, gij moet er zo stille niet staan
gij moet met ons naar Bethlehem gaan
gij moet met ons naar Bethlehem gaan.

Naar Bethlehem binnen die schone stad
naar Bethlehem binnen die schone stad
waar Maria met haar kindetje zat
waar Maria met haar kindetje zat.

Zij gaven dat kindetje menigvoud
zij gaven dat kindetje menigvoud
van wierook en mirre en rode fijn goud
van wierook en mirre en rode fijn goud.


driekoningenliedjes met muziek - Er kwamen drie koningen met een ster
driekoningenliedjes met bladmuziek - Er kwamen drie koningen met ene ster bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Driekoningenliedje.

Driekoningen is de herdenking op 6 januari van de drie wijzen uit het oosten die Jezus bezochten.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Lootens en Feys, Chants Populaires flamands (1879)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  L. Hiel, Zing mee (1942)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wij komen alle drie uit vreemde landen,
uit oriënten door een ster geleid,
vieren uwe macht en kussen uwe handen,
groeten met ootmoed uw majesteit.
'k Wense dat u, God, zoude voorspoed geven
en lange laten leven voor ons' zaligheid.

Dit nieuw geboren kind, de Vorst der Joden,
hoe groot is zijne macht en zijn gebied,
dat de hemel zelf zendt sterren ons voor boden,
die ons metter spoed tot hem ontbiedt.
Wij zullen hem dan met gebogen leden
giften met gebeden geven, die gij ziet.


driekoningenliedjes met muziek - Wij komen alle drie uit vreemde landen
driekoningenliedjes met bladmuziek - Wij komen alle drie uit vreemde landen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Driekoningenlied.

Driekoningen is de herdenking op 6 januari van de drie wijzen uit het oosten die Jezus bezochten.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  D. Carnel, 't Kribbetje (1853)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wij komen van Oosten, wij komen van ver,
a la berline postiljon,
wij zij er drie koningen met een ster,
a la berline postiljon.
Van cher ami, tot in de knie,
wij zijn drie koningskinderen.
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami.

Gij sterre, gij moet er zo stille niet staan,
a la berline postiljon,
gij moet er met ons naar Bethlehem toe gaan,
a la berline postiljon.
Van cher ami, tot in de knie,
wij zijn drie koningskinderen.
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami.

Te Bethlehem in die schone stad,
a la berline postiljon,
Maria met haar klein kindeke zat,
a la berline postiljon.
Van cher ami, tot in de knie,
wij zijn drie koningskinderen.
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami.

En 't kindeken heeft al zo lange geleefd,
a la berline postiljon,
dat 't hemel en aarde geschapen heeft,
a la berline postiljon.
Van cher ami, tot in de knie,
wij zijn drie koningskinderen.
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami.

Ja, hemel en aarde en dan nog meer,
a la berline postiljon,
dat is er een teken van God de Heer,
a la berline postiljon.
Van cher ami, tot in de knie,
wij zijn drie koningskinderen.
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami.

Wij hebben gezongen al voor dit huis,
a la berline postiljon,
geeft ons een penning, dan gaan we weer naar huis,
a la berline postiljon.
Van cher ami, tot in de knie,
wij zijn drie koningskinderen.
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami.


driekoningenliedjes met muziek - Wij komen van Oosten ver berline postiljon
driekoningenliedjes met bladmuziek - Wij komen van Oosten ver berline postiljon bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Driekoningenlied.

Driekoningen is de herdenking op 6 januari van de drie wijzen uit het oosten die Jezus bezochten.

Uitleg: berline postiljon: Berlijner wagen, met kap die opengeslagen kan worden (van eind 17e eeuw).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J. Bols, Honderd oude Vlaamsche liederen (1897)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941)
•  L. van Gemert, Zing! (1959)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).
            Goede VrijdagIk wil mij gaan vertroosten
in Jesus' lijden groot,
al heeft het gestaan ten boosten
het mocht nog worden goed;
al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaân.
Dat wil ik gaan begeven:
o Jesu, ziet mij aan!

Mijn zuchten en mijn kermen
ziet aan, genadig God,
eilaas! wilt mijns ontfermen:
al heb ik uw gebod
versmaad tot meniger ure,
ik wil mij beteren gaan:
dit doet mijn harte treuren:
o Jesu, ziet mij aan!

Al ben ik vol van zonden
wilt mijns gedachtig zijn;
Uw deugd is zonder gronden
de schulden zijn al mijn:
ik ken 't, al is 't zeer spade
en wilt mij niet versmaân,
aan U roep ik genade:
o Jesu, ziet mij aan!


paasliedjes met muziek - Alleluja de blijde toon
paasliedjes met bladmuziek - Alleluja de blijde toon bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Lied voor Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag (de vrijdag voor Pasen) wordt de kruisiging van Jezus herdacht.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Een devoot ende profitelijck boecxken (1539)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wat zetten z' Onzen Lieven Heer op zijn hoofd?
Kyrie eleison!
Ene doornenkroon, wat pijne groot!
Gratia, gratia plena:
Ave! Sancta, geloofd zij Maria!

Wat gaven z' Onzen Lieven Heer in zijn hand?
Kyrie eleison!
Eens konings riet en dat was schand!
Gratia, gratia plena:
Ave! Sancta, geloofd zij Maria!

Wat staken z' Onzen Lieven Heer door zijn voet?
Kyrie eleison!
Ene plompe nagel, ach wat bloed!
Gratia, gratia plena:
Ave! Sancta, geloofd zij Maria!

Wat staken z' Onzen Lieven Heer door zijn hart?
Kyrie eleison!
Ene scherpe lanse, dat was smart!
Gratia, gratia plena:
Ave! Sancta, geloofd zij Maria!


paasliedjes met muziek - Alleluja de blijde toon
paasliedjes met bladmuziek - Alleluja de blijde toon bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Liedje voor Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag (de vrijdag voor Pasen) wordt de kruisiging van Jezus herdacht.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J. Bols, Honderd oude Vlaamsche liederen (1897)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).
            Pasen: paasliedjesAlleluja, de blijde toon,
alleluja,
wordt nu gezongen zoet en schoon,
alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!

Het is vandaag de blijde dag,
alleluja,
die David in de geest voorzag,
alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!

Want onze Heer en Koning rein,
alleluja,
is verrezen nu certein,
alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!

Zijn bitt're dood komt ons te stâ,
alleluja,
Dus zingen wij Alleluja,
alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!

Lof zij dat zuiver Lam Gods zoet,
alleluja,
Dat ons verlost heeft door Zijn bloed,
alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!

Hem danken wij voor Zijn genâ,
alleluja,
Dus zingen wij Alleluja,
alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!


paasliedjes met muziek - Alleluja de blijde toon
paasliedjes met bladmuziek - Alleluja de blijde toon bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Paaslied.

Op Pasen vieren christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  N. Janssens van Roosendael, Een nieu Devoot Geestelijck Lietboeck (1605)
•  J. Alberdingk Thijm, Oude en Nieuwere Kerst-Liederen (1852)
•  J. Kunst, Het levende lied van Nederland (1938)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Christus is opgestanden,
al van die martelaarshanden.
Dus zullen wij allegader vrolijk zijn:
Christus zal onze verlosser zijn!
Halleluja!

Christus heeft zeer geleden,
Hij heeft voor ons gestreden.
Den vijand hij verwonnen heeft:
de dood hij nu verslonnen heeft!
Halleluja!

Christus is nedergestegen,
Hij heeft victorie gekregen.
Hij is ons allen een medicijn,
Christus is onze verlosser fijn.
Halleluja!

Christus is nu verrezen,
dus willen wij vrolijk wezen.
Die dood, die heeft verloren haar naam,
Christus is onze verlosser saan.
Halleluja!


paasliedjes met muziek - Christus is opgestanden
paasliedjes met bladmuziek - Christus is opgestanden bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Paaslied.

Op Pasen vieren christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Uitleg: r. 2 ook: 'al van de Joden hun handen' / saan: voorwaar, zeker.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Handschrift Eberhardsklausen Trier (ca. 1400)
•  Sommige schone geestelijcke Liedekens (ca. 1600)
•  J. Stichter, Passi- Paesch, en Pinxter gezangen (1720)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Daar nu het feest van Pasen is,
alleluja,
wij zingen van Heer Jesu Christ,
alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja wij heffen 't aan,
alleluja,
de Heer is waarlijk opgestaan,
alleluja, alleluja, alleluja!

En waar ik ga of waar ik sta,
alleluja,
mijn ziele zinge alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja!

Dit is de grote blijde dag,
alleluja,
die David in de geest voorzag,
alleluja, alleluja, alleluja!

Die stervend ons het leven gaf,
alleluja,
verrees in glorie uit het graf,
alleluja, alleluja, alleluja!


paasliedjes met muziek - Daar nu het feest van Pasen is
paasliedjes met bladmuziek - Daar nu het feest van Pasen is bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Paaslied.

Op Pasen vieren christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J. Kunst, Het levende lied van Nederland (1938)
•  De stemvork. Liederenbundel voor gidsen en padvindsters (1950)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).kinderpostzegel postzegel palmpasen

Palmpasen:
kinderpostzegel 1961.
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedjeMeer liedjes jaarfeesten
op onze afdeling Kinderliedjes:

Palm- Palmpasen, ei koerei
Drie koningen, geef mij een nieuwe hoed - Sint Maarten, Sint Maarten
Foekepotterij, geef me een centje - enz.!   
 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon