naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema


Info

Inhoud website:
volksliedjes - nederlandse volksliedjes A - hier vind je ruim 150 oude bekende traditionele volksliederen - met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - Aan d' oever van een snellen vliet, Al die willen te kaap'ren varen, Al van de droge haring willen wij zingen, Alle man van Neerlands stam, Alle mijn gepeis doet mij zo wee, Allen die willen naar Island gaan, Als de rombom heeft geslagen, Als de winter vlucht voor de lentelucht, Als goede kind'ren slapen zacht, Als m'n vader en m'n moeder naar de markt, Arge winter gij zijt koud

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oudhollands oudhollandse oud hollandse oud-hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano

Varianten: Jan Pier Tjores en Corneel Jan Pier Tjoris en Corne Jan Piet Joris en Corneel Korneel Corneé tekst en muziek van al die willen te kaperen varen Jan Piet Joris en Cornee aan de oever van een snelle vliet een treurig meisje zat alle man van Nederlands stam voelen zich der vaderen zonen als goede kinderen slapen zacht al mijn gepeins doet mij zo wee
Nederlandse volksliedjes
 ∼  A  ∼ 


 
Aan d' oever van een' snellen vliet
een treurend meisje zat
zij weende, schreide van verdriet
het gras van tranen nat,
zij weende, schreide van verdriet
het gras van tranen nat.

Zij wierp de bloemen die zij zag
mistroostig in den stroom.
Zij riep: "Ach lieve vader, ach!
Ach, lieve broeder koom",
zij riep: "Ach lieve vader, ach!
Ach, lieve broeder koom".

Een heer die wandelt langs den vliet
bespeurt haar bittere smart
dat hij het meisje weenen ziet
treft zijn meedogend hart,
dat hij het meisje weenen ziet
treft zijn meedogend hart.

Hij sprak tot haar: "Wel lieve meid
o, zeg en wees niet schuw
waarom ge weent, waarom ge schreit
kan 't zijn, zoo help ik u,
waarom ge weent, waarom ge schreit
kan 't zijn, zoo help ik u".

Zij zuchtte en zag hem treurend aan
en sprak: "Och, brave man
een arme wees ziet gij hier staan
die God slechts helpen kan,
een arme wees ziet gij hier staan
die God slechts helpen kan.

Ziet gij dat groene bergje niet?
Daar is mijn moeders graf.
Ziet gij den oever van deez' vliet?
Daar gleed mijn vader af,
ziet gij den oever van deez' vliet?
Daar gleed mijn vader af.

De felle stroom verwon hem dra
hij worstelde en hij zonk.
Mijn broeder sprong hem achterna
helaas! ook hij verdronk,
mijn broeder sprong hem achterna
helaas! ook hij verdronk.

Nu vlucht ik vaak het weeshuis uit
waar niets dan jammer is."
Zoo sprak zij hare klachten uit
in 't harte droefenis,
zoo sprak zij hare klachten uit
in 't harte droefenis.

Hij sprak: "Kom klaag niet, lieve kind
uw hart verdient geen pijn.
Ik wil uw broeder en uw vriend
ik wil uw vader zijn,
ik wil uw broeder en uw vriend
ik wil uw vader zijn".

Hij nam haar vriend'lijk bij de hand
hij, met haar lot begaan
hij gaf haar kleren naar zijn stand
voor weesjes kleren aan,
hij gaf haar kleren naar zijn stand
voor weesjes kleren aan.

Zij at zijn spijs, zij dronk zijn drank
gestadig, dag bij dag.
Heb dank, o edel' brave man
voor zoo een goed gedrag,
heb dank, o edel' brave man
voor zoo een goed gedrag.


midi volksliedjes met mp3 muziek - aan de oever
bladmuziek van nederlands volksliedje - aan de oever bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vertaling (ca. 1800) van het Duitse lied 'An einem Fluss der rauschend schoss' van K.F. Lossius (1781).

Variant tekst en melodie 'Aan d' oever van de snelle vliet' bij onze afdeling Kinderliedjes.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  R. Hol, Vaderlandsch liedeboek (1891)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Wouters en Moormann, Het straatlied (1933)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Al die willen te kaap'ren varen
moeten mannen met baarden zijn.
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, die hebben baarden,
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, zij varen mee.

Al die ranzige tweebak lusten
moeten mannen met baarden zijn.
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, die hebben baarden,
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, zij varen mee.

Al die deftige pijpkens smoren
moeten mannen met baarden zijn.
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, die hebben baarden,
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, zij varen mee.

Al die van stormen en golven houden
moeten mannen met baarden zijn.
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, die hebben baarden,
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, zij varen mee.

Al die met ons de walrus killen
moeten mannen met baarden zijn.
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, die hebben baarden,
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, zij varen mee.

Al die dood en duivel niet duchten
moeten mannen met baarden zijn.
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, die hebben baarden,
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, zij varen mee.

Al die willen te kaap'ren varen
moeten mannen met baarden zijn.
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, die hebben baarden,
Jan, Pier, Tjores en Corneel
die hebben baarden, zij varen mee.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - al willen kaperen varen
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - al willen kaapren varen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Zeemanslied.

Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Dit lied werd opgetekend door E. De Coussemaker in 1856, waarschijnlijk in Duinkerke (noord Frankrijk). Deze plaats was berucht om zijn Duinkerker kapers.

Uitleg: te kaap'ren varen: kaapvaart / mannen met baarden: dus geen jonge, baardloze jongens / Pier: afkorting van Pieter, Petrus / Corneel: afkorting van Cornelis / tweebak: scheepsbeschuit.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  E. de Coussemaker, Chants populaires des Flamands (1856)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Al van de droge haring willen wij zingen!
Ter ere van zijn kopje willen wij springen!
't Is van zijn kop, springt nu maar op:
't is van de droge haring!

Al van de droge haring willen wij zingen!
Ter ere van zijn oogje willen wij springen!
't Is van zijn oog, springt nu maar hoog:
't is van de droge haring!

Al van de droge haring willen wij zingen!
Ter ere van zijn balgje willen wij springen!
't Is van zijn balg, springt nu maar half:
't is van de droge haring!

Al van de droge haring willen wij zingen!
Ter ere van zijn startje willen wij springen!
't Is van zijn start, springt nu met hart:
't is van de droge haring!


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Al van de droge haring zingen
muzieknotatie en nederlandse tekst volksliedjes nederland - Al van de droge haring zingen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Rondedans uit Duinkerke.

Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  E. De Coussemaker, Chants populaires des Flamands (1856)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Alle man van Neêrlands stam
voelen zich der vaad'ren zonen
willen vrij op 't plekje wonen
dat hun tot een erfdeel kwam.
Eigen meester, niemands knecht
recht en slecht,
stalen vuist en rappe hand
zoo is 't volk van Nederland.

Toen, gezengd door oorlogsvlam
't vaderland was in gevaren
vochten wij wel tachtig jaren
tot er heerlijke uitkomst kwam.
Offerden met mannenmoed
goed en bloed
tot het klonk langs beemd en strand:
"Vrij is 't volk van Nederland!"

Zoo zal 't zijn door d' eeuwen heen
vrije Friezen, ronde Zeeuwen
Gelres helden, Hollands leeuwen
één voor allen, allen één!
Aan Wilhelmus van Nassouw
hou en trouw
blijft ons aller hart verpand
aan ons dierbaar Nederland.


muziek om volksliedjes ouderwetse liedje te meezingen - alle man stam
noten van volksliedje nederlandse teksten met noten - alle man stam bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Een lied van Nederland'.

Tekst: J.G. Nijk.
Muziek: H.J. den Hertog.
In: Volkszang, Ver. tot Verbetering van den Volkszang Amsterdam (ca. 1905).

J.G. Nijk (overl. 1929) was directeur van de Rijkskweekschool in Haarlem. Herman den Hertog (1872-1952) was leraar aan de kweekschool te Amsterdam, dirigent van een jongenskoor en voorzitter van de Vereniging tot verbetering van de volkszang. Hij toonzette een aantal bekende kinderliedjes (zie overzicht liedjes Den Hertog).

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
•  Pelser, Van Zanten, Smink, Ons liedeboek (1951)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Alle mijn gepeis doet mij zo wee.
Wien zo zal ik klagen mijn verdriet?
Die liefste en acht op mij niet meer.
Eilasen, wat is mij geschied?
Ik mag wel zeggen: 't is al om niet
dat ik aldus labeure.
Dies wil ik zingen een vrolijk lied
verlangen, gij doet mij treuren.

Moet ik nu derven die liefste mijn
zo moet ik treuren tot in der dood.
Haar eerbaar wezen, haar klaar aanschijn
dat brengt mij nu in lijden groot.
Helpt mij, schoon lief, uit dezer nood
en wilt mij daar niet in laten.
Wat ik vermag, schoon roze rood
dat koomt u al te baten.

Die goede, gestadige minne draagt
ende daar hij dan wordt bedrogen
voor Gode moet dat zijn geklaagd
met twee beweenden ogen.
Men mag wel zeggen: 't is grote pijn
die 't minnen niet en kan gelaten.
Nochtans komt hem al in den armen zijn
zijn lief tot zijnder baten.

Gaaf' zij mij nu een troostelijk woord
zo waar' mijn treuren al gedaan.
Mer lasen, neen zij, nog geen confoort
en kan ik van die alderliefste ontvaan.
Dat zal mij kosten menigen traan
mag ik genen troost van haar verwerven.
Schoon lief, wilt mij in staden staan
van rouw zo moet ik anders sterven.


muziek volksliedje oude liedjes luisteren - alle mijn gepeis
muzieknoten van volksliedjes nederlandstalig met songtekst - al mijn gepeins bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Het lied is een liefdesklacht. De liefde van de 'ik' wordt niet meer beantwoord. Hij begrijpt niet waarom en de geliefde wil geen woord van troost spreken.

Uitleg: gepeis: gepieker / labeure: tob / mer lasen, neen zij: maar helaas, dat doet zij niet / in staden staan: helpen.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  Aemstelredams Amoreus lietboeck (1589)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Allen die willen naar Island gaan
om kabeljauw te vangen
en te vissen met verlangen.
Naar Iseland, naar Iseland, naar Island toe
tot drieëndertig reizen, zij zijn nog niet moe.

Komt ons de tijd van de fooie aan
wij dansen met behagen
en wij weten van geen klagen.
Maar komt de tijd, maar komt de tijd naar zee te gaan
dan is er wel ons hoofd van zorgen zwaar belaân.

Als er de wind van het Noorden waait
wij gaan naar de herberge
en wij drinken zonder erge.
Wij drinken daar, wij drinken daar op ons gemak
totdat de leste stuiver is uit onze zak.

Als er de wind van het Oosten waait
de schipper blij van herte
zegt: "Die wind die speelt ons perten:
't zal beter zijn, 't zal beter zijn, 't zal beter zijn
te lopen voor de wind recht het Kanaal maar in".

Langs de Lezaars, de Schorels voorbij
van daar al naar Kaap Claire
die niet weet, hij zal wel leren.
Toen komt er bij, toen komt er bij ons stureman
en hij geeft ons de koerse recht naar Iseland.

Wij lopen 't eiland Rokol voorbij
al naar de Vogelscharen:
dat kan ieder openbaren.
En dan vandaar en dan vandaar naar Bredefjord
en daar dan smijten wij de kolen buiten bord.

Eind'lijk dan komen w' op Island aan
om kabeljauw te vangen
en te vissen met verlangen!
Naar Iseland, naar Iseland, naar Island toe
tot drieëndertig reizen zijn wij nog niet moe.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Allen willen Island gaan
muzieknotatie en nederlandse tekst volksliedjes nederland - Allen willen Island gaan bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Zeemanslied uit Duinkerke.

Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Uitleg: Island: IJsland / fooie: kermis.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  E. de Coussemaker, Chants populaires des Flamands (1930, 1e dr. 1856)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Als de rombom heeft geslagen
dat wij nu marcheren moeten gaan.
Geweer en ransel die moeten wij dan dragen
en dat staat ons voorwaar niet aan!
Geweer en ransel die moeten wij dan dragen
en dat staat ons voorwaar niet aan!

Kapiteins en officieren
drinken wijn en soms een glaasje bier.
Maar wij zijn maar die arme fuselieren
drinken water al uit de rivier!
Maar wij zijn maar die arme fuselieren
drinken water al uit de rivier!

Een stuiver daags is onze gage
en een pondje droog kommiezenbrood.
Water sausje, dat geeft ons de courage
en daarop moeten wij zo maar voort!
Water sausje, dat geeft ons de courage
en daarop moeten wij zo maar voort!

Maar als wij ons lief gevonden
dan is weer ons jeugdig hart verblijd.
En dan leven wij samen met elkander
tot zo lang er de dood ons scheidt.
En dan leven wij samen met elkander
tot zo lang er de dood ons scheidt.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Als de rombom heeft geslagen marcheren
muzieknotatie en nederlandse tekst volksliedjes nederland - Als de rombom heeft geslagen marcheren bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Soldatenlied.

Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F.R. Coers, Liederen van Groot-Nederland (ca. 1920)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Als de winter vlucht voor de lentelucht
en de zon het nieuwe leven wekt,
als een bloesemkroon met haar teeder schoon
in den hof de naakte twijgen dekt
dan zingt al wat leeft en zingen kan verblijd:
"Wees gegroet, volschoone lentetijd.
Wees gegroet! Wees gegroet!
Wees gegroet volschoone lentetijd!"

Ja, ons harte gloeit nu 't viooltje bloeit
nu ons 't madeliefje tegenlacht
en met blijden klank brengen we onzen dank
voor der zonne glans, der bloemen pracht.
Zoo weerklinke ons vroolijk lied dan wijd en zijd:
"'k Heb u lief, o schoone lentetijd!
'k Heb u lief, 'k heb u lief!
'k heb u lief, o schoone lentetijd!"


midi volksliedje liedblaadjes liedboekjes liedje - als winter vlucht
melodie van volksliedjes met auteur componist holland - als winter vlucht bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Wees gegroet, volschoone Lentetijd!'.

Tekst: J.A. Böhringer.
Muziek: Cath. van Rennes.
In: C. van Rennes (comp.), Levenslust (ca. 1892).

Johan Böhringer (1834-1911) was medesamensteller en liedschrijver van de nieuwe Lutherschen Liederenbundel (1884), de Liederenbundel van de Protestantenbond en de zondagschoolbundel Lenteleven (1891).

Catharina van Rennes (1858-1940) was sopraanzangeres, componiste en oprichtster van Bel Canto, een zangschool voor kinderen. Haar bekendste melodie is die van het kinderliedje 'Drie kleine kleutertjes' (zie overzicht liedjes Van Rennes).

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Als goede kind'ren slapen zacht
dan houden Eng'len trouw de wacht
staan aan hun bedje, hoeden hen teer
zien op de kind'ren met liefde neer.

Maar zijn de kind'ren opgestaan
dan mogen d' Eng'len slapen gaan.
Nu reikt niet langer, Eng'len, uw macht
God, onze Vader, houdt zelf de wacht.


muziek van volksliedjes en oud hollandse liedjes van vroeger - als goede kinderen
wijsje van volksliedje met tekstdichter hollands liedtekst wijs - als goede kind'ren bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Engelenwacht'.

Tekst: vertaald uit het Hoogduits.
Muziek: Catharina van Rennes.
In: C. van Rennes (comp.), Levenslust (ca. 1892).

Catharina van Rennes (1858-1940) was sopraanzangeres, componiste en oprichtster van Bel Canto, een zangschool voor kinderen. Haar bekendste melodie is die van het kinderliedje 'Drie kleine kleutertjes' (zie overzicht liedjes Van Rennes).

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Als m'n vader en m'n moeder naar de markt toe gaan
o ja, ja zo
dan komen zij niet thuis voor des avonds laat
o ja, ja zo.

Fiederie, fiederie, fiederalala
fiederie, fiederie, fiederalala
o ja, ja zo.


muziek van volksliedje klassieke volksliederen of liedjes - als vader moeder markt
bladmuziek van volksliedjes met toondichter liedteksten met pianomuziek piano - als vader moeder markt bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Dansliedje.

Ook bekend als: 'En ik en mijn meiske gaan naar Haaksbergen toe'.

Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Sanson-Catz en De Koe, Nederlandse volksdansen (1950)
•  G. Bartelink, Twents Volksleven (1967)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).


Arge winter, gij zijt koud
vergangen is ons 't groene woud
vergangen zijn ons die loverkens aan der heiden.

Die loverkens die aan der heiden staan
daarop zo zingt die nachtegaal
van minnen zinget ons die fiere nachtegale.

Tsavonds als ik slapen ga
vind ik mijn bed allene staan
daarop zo rust die fiere nachtegale.

Tsmorgens als ik opsta
ende ik mij wel gesiered ha
zo komt mijn lief ende biedt mij goeden morgen.

Goeden morgen, zo wil ik wel voorwaar
ik zeg: "Vrouw maagd, bind op uw haar
met roden goud ende met groene zijde".

Zij ging voor, ik volgde na
zij brachte mij daar een schaakbord na
in elke hand zij brachte twee dobbelstenen.

Zij lei 't schaakbord op dat veld
"Die dobbelen wil, die brenget geld
anders mag hij wel te heime blijven".


mp3 van volksliedjes midi middeleeuws met muziek - arge winter koud
bladmuziek volksliedje met tekstschrijver nederlandse - erge winter koud bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Het lied is een liefdesklacht. De winter is koud, de zomer is voorbij, het bed van de 'ik' is leeg. Als hij 's ochtends opstaat, wenst zijn geliefde hem goedemorgen en brengt hem een schaakbord en twee dobbelstenen. Hij moet echter wel geld meebrengen voor hun (liefdes?)spel.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  Aemstelredams Amoreus lietboeck (1589)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).


antwerps liedboek middeleeuwse liedjes

Antwerps liedboek (1544).
Oudst gedrukte liedboekje met
Nederlandse wereldse liederen.
- cd en achtergrondinfo -
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedje


 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon