naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema

Info

Inhoud website:
volksliedjes - nederlandse volksliedjes M - hier vind je ruim 150 oude bekende traditionele volksliederen - met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - Mama ik wil een man heb, De meimaand is in 't land lief kind, Een meisje moest om water gaan, Merk toch hoe sterk nu in 't werk zich al stelt, Moeke doar staait 'n vrijer oan de deur, Molenaartjes wind is zuidenwind, My Sarie Marais is so ver van my hart

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oud hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano

Varianten: my sarie mareis is so ver van my hart my sarie marijs afrikaans lied liedje mijn Sarie Mareis is zo ver van mijn hart maar ik hoop haar weer te zien Sari Marijs zuid afrikaanse liedjes volksliedjes mamma ik wil een man he heb hebben mama wat voor man mijn lieve kind duitse man franse man dit is mijn plezier met die boerjongkerels hier boerenkerels complete tekst zuid-afrikaanse volksliedjes waterkruik rozemarijn de bruid noordenwind oostenwind westenwind
Nederlandse volksliedjes
 ∼  M  ∼ 


 
Mama, 'k wil 'n man hê!
Watter man, my liewe kind?
Wil jy dan 'n Fransman hê?
Nee, mama, nee!
'n Franseman die wil ek nie,
want "parlez-vous" verstaan ek nie;
dit is my plesier,
met die Boerjongkêrels hier!

Mama, 'k wil 'n man hê!
Watter man, my liewe kind?
Wil jy dan 'n Hollander hê?
Nee, mama, nee!
'n Hollander die wil ek nie,
want klompe dra, dit sal ek nie;
dit is my plesier,
met die Boerjongkêrels hier!

Mama, 'k wil 'n man hê!
Watter man, my liewe kind?
Wil jy dan 'n Duitser hê?
Nee, mama, nee!
'n Duitserman die wil ek nie,
want "Schweinefleisch" dit lus ek nie;
dit is my plesier,
met die Boerjongkêrels hier!

Mama, 'k wil 'n man hê!
Watter man, my liewe kind?
Wil jy dan 'n Boerseun hê?
Ja, mama, ja!
'n Boereman die wil ek hê,
in 'n Boer se arme wil ek lê;
dit is my plesier,
met die Boerjongkêrels hier!


midi zuid-afrikaanse volksliedjes met mp3 muziek - Mama ik wil een man he heb hebben
bladmuziek van zuid-afrikaans volksliedje - Mama ik wil een man he heb hebben bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Traditioneel Zuid-Afrikaans volksliedje.
Meer Zuid-Afrikaanse liedjes, klik hier.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  De Lange, Kalff en Loosjes, Nederlandsch volksliederenboek (2) (1913)
•  S.J. du Toit, Suid-Afrikaanse volkspoësie (1924)
•  Haasnoot en Lind, Padvinders-liederenbundel (ca. 1955)
•  L. van Gemert, Zing (1959)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Het sijsje:
De meimaand is in 't land, lief kind
kom bij me, kom naar buiten
dan zal ik vroolijk, u ter eer
een aardig deuntje fluiten.

Tjoek tjoek tjoek, tjoeke tjoek, fuït fuït
zoo klinkt er mijn lied
kom buiten, kom buiten, lief kindje
tjoeke tjoek, fuït fuït
zoo klink er mijn lied
tjoeke tjoek, kom buiten, lief kindje!

Het kind:
De zon heeft mij reeds lang gewekt
ik kom al aangesprongen
wat dunkt je sijsjen, als wij eens
tezaam een liedje zongen?

Tjoek tjoek tjoek, tjoeke tjoek, fuït fuït
zoo klinkt ook mijn lied.
daar ben ik, daar ben ik, lief sijsje
tjoeke tjoek, fuït fuït
zoo klink ook mijn lied
tjoeke tjoek, daar ben ik, lief sijsje!


midi om volksliedje te zingen hollands lied - meimaand is in het land lief kind buiten fluiten
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - meimaand is in het land lief kind buiten fluiten bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Meiliedje'.

Tekst: Anna Fles.
Muziek: Cath. van Rennes.
In: C. van Rennes (comp.), Jong Holland (1885).

Anna Fles (1854-1906) was een Utrechtse zanglerares en tekstdichteres. Haar boek over zangtechniek, Spreken en zingen (1886), is nog altijd in druk.

Catharina van Rennes (1858-1940) was sopraanzangeres, componiste en oprichtster van Bel Canto, een zangschool voor kinderen. Haar bekendste melodie is die van het kinderliedje 'Drie kleine kleutertjes' (zie overzicht liedjes Van Rennes).

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Een meisje moest om water gaan
om water moest zij gaan.
Langs een klein straatje kwam zij gegaan
daar lag enen groten hoop.
Ai! zij brak haren waterstoop,
ai! zij brak haren waterstoop!

En als dat meisje thuis kwam
de bazinne die zag zo zuur
al omdat zij gebroken had
haren stenen waterstoop.
Och, daar zijn er nog meer te koop!

Bazinne, sprak zij, bazinne
bazinne, geef mij mijn huur
die ik den helen winter lang
verdiende bij u zo zuur!
Och, bazinne, geef mij mijn huur!

Wat huur zal ik u geven
wat moede gij hebben dan?
Gij hebt den helen winter lang
geslapen bij mijnen man.
Wel, wat moede gij hebben dan?

Bazinne, sprak zij, bazinne
bazinne, wat gij mij zegt!
Gij hebt den helen winter lang
geslapen bij uwen knecht!
Wel, bazinne, wat gij mij zegt!

Klappeie, sprak zij, klappeie
klappeie, en klapt niet meer
want door het klappen van ons twee
verliezen wij beiden ons eer!
Och klappeie, en klapt niet meer!


muziek om volksliedjes ouderwetse liedje te meezingen - meisje moest om water gaan waterkruik
noten van volksliedje nederlandse teksten met noten - meisje moest om water gaan waterkruik bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Kluchtliedje. Een meisje en een bazin dreigen allebei hun eer te verliezen door elkaars geroddel.

Uitleg: waterstoop: waterkruik / huur: loon / klappeien: roddelen.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  L. Lambrechts, Limburgsche liederen (1936)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Merk toch hoe sterk nu in 't werk zich al stelt
die t' allen tij zo ons vrijheid heeft bestreden.
Ziet hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld
om onze goed en ons bloed en onze steden.
Hoor de Spaanse trommels slaan!
Hoor Maraans trompetten!
Ziet, hoe komt hij trekken aan
Bergen te bezetten!
Berg op Zoom, houd u vroom
stut de Spaanse scharen.
Laat 's lands boo'm en zijn stroom
trouwlijk toch bewaren.

't Moedige, bloedige, woedige zwaard
blonk en het klonk, dat de vonken daaruit vlogen.
Beving en leving, opgeving der aard
wonder gedonder nu onder was, nu boven.
Door al 't mijnen en 't geschut
dat men daaglijks hoorde
menig Spanjaard in zijn hut
in zijn bloed versmoorde.
Berg op Zoom houdt zich vroom
't stut de Spaanse scharen.
't Heeft 's lands boo'm en zijn stroom
trouwlijk doen bewaren.

Die van Oranje kwam Spanje aan boord
om uit het veld als een held 't geweld te weren.
Maar alzodra Spinola 't heeft gehoord
trekt hij fluks heen op de been met al zijn heren.
Cordua kruit spoedig voort
zag daar niet te winnen.
Don Velasco liep gestoord
't vlas was niet te spinnen!
Berg op Zoom houdt zich vroom
't stut de Spaanse scharen.
't Heeft 's lands boo'm en zijn stroom
trouwlijk doen bewaren.


muziek volksliedje oude liedjes luisteren - Merk toch hoe sterk werk stelt
muzieknoten van volksliedjes nederlandstalig met songtekst - Merk toch hoe sterk werk stelt bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Geuzenlied.

Tekst: A. Valerius.
In: A. Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck (1626).

Adriaen Valerius (ca. 1575-1625) was schepen (wethouder) van Veere (Zeeland) en tekstdichter van met name geuzenliederen (liederen over de Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648). Deze werden na zijn dood uitgegeven door zijn erfgenamen. Valerius was deken van de Veerse rederijkerskamer 'In reynder jonste groeijende' (zie alle liedjes Valerius).

Inhoud: Dit lied gaat over het beleg van Bergen op Zoom (1622) tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De stad hield lang stand en werd uiteindelijk ontzet door Maurits, prins van Oranje.

Uitleg: Maraan: scheldnaam voor Spanjaard / vroom: sterk, dapper / stut: stuit / boo'm: bodem, grondgebied / die van Oranje: prins Maurits.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F.R. Coers, Liederboek van Groot-Nederland (2) (1898)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Mitte confitte kom t' avond thuis
't is kermis in mijn streetje.
Mitte confitte kom t' avond thuis
't is kermis in mijn huis.
De ene drinkt een potje thee.
De ander drinkt een potje kaffee.
Mitte confitte kom t' avond thuis
't is kermis in mijn streetje.
Mitte confitte kom t' avond thuis
't is kermis in mijn huis.


midi volksliedjes - Mitte confitte kermisliedje
bladmuziek van nederlands liedje - Mitte confitte kermisliedje bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Kermislied.

Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Lootens en Feys, Chants Populaires flamands (1879)
•  F. Coers, Liederen van Groot-Nederland (ca. 1920)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
•  L. van Gemert, Zing! (1959)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Moeke, doar staait 'n vrijer oan de deur
fikedom fikedom fikederidom.
Moeke, doar staait 'n vrijer oan de deur
halleluja!

Vroag ais wat hai drinken wil
fikedom fikedom fikederidom.
Vroag ais wat hai drinken wil
halleluja!

Thee met widde puntjes
fikedom fikedom fikederidom.
Thee met widde puntjes
halleluja!

Vroag ais wat hai eten wil
fikedom fikedom fikederidom.
Vroag ais wat hai eten wil
halleluja!

Gört met proemedanten
fikedom fikedom fikederidom.
Gört met proemedanten
halleluja!

Vroag ais woar hai sloapen wil
fikedom fikedom fikederidom.
Vroag ais woar hai sloapen wil
halleluja!

Bie de jongste dochter
fikedom fikedom fikederidom.
Bie de jongste dochter
halleluja!

Vroag ais houveul geld hai het
fikedom fikedom fikederidom.
Vroag ais houveul geld hai het
halleluja!

Honderddoezend gulden
fikedom fikedom fikederidom.
Honderddoezend gulden
halleluja!

Loat hom din moar binnkom'n
fikedom fikedom fikederidom.
Loat hom din moar binnkom'n
halleluja!


midi volksliedjes om bekende traditionele liederen te beluisteren - Moeke daar staat een vrijer aan de deur
notenschrift van volksliedje en nederlandstalige songteksten - Moeke daar staat een vrijer aan de deur bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Liefdeslied en dialooglied tussen dochter en moeder (in Gronings dialect). De vrijer die aan de deur staat mag binnenkomen, mits hij genoeg geld bezit.

Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Uitleg: Moeder, daar staat een vrijer aan de deur / gört: gort, gepelde gerst / proemedanten: gedroogde pruimen.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F.R. Coers, Liederen van Groot-Nederland (ca. 1920)
•  Groen en Jager, Oude en nieuwe Groninger liederen (1930)
•  P. Groen, Grunneger zangbouk (1958)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Molenaartjes wind is zuidenwind
van hupsaldera faldera!
En de molen draait en de wind was zuid
en op heden is de Rozemiemarijn de bruid
van lierom larom hupsasa!

Molenaartjes wind is noordenwind
van hupsaldera faldera!
En de molen draait en de wind was noord
en op heden heeft de molenaar een ander soort
van lierom larom hupsasa!

Molenaartjes wind is oostenwind
van hupsaldera faldera!
En de molen draait en de wind was oost
en op heden zoekt de molenaar een ander troost
van lierom larom hupsasa!

Molenaartjes wind is westenwind
van hupsaldera faldera!
En de molen draait en de wind was west
en op heden zegt de loze molenaar: Lest best
van lierom larom hupsasa!


midi volksliedje liedblaadjes liedboekjes liedje - Molenaartjes wind is zuidenwind
melodie van volksliedjes met auteur componist holland - Molenaartjes wind is zuidenwind bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Groen en Jager, Oude en nieuwe Groninger liederen (1930)
•  Haasnoot, Lind en Seyffert, Padvinders-liederenbundel (ca. 1955)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).My Sarie Marais is so ver van my hart
maar 'k hoop om haar weer te sien.
Sy het in die wyk van die Mooi Rivier gewoon
nog voor die oorlog het begin.

O bring my trug na die ou Transvaal
daar waar my Sarie woon
daar onder in die mielies
by die groen doringboom
daar woon my Sarie Marais.
Daar onder in die mielies
by die groen doringboom
daar woon my Sarie Marais.

Ek was so bang dat die Kakies my sou vang
en ver oor die see wegstuur.
Toe vlug ek na die kant van die Upingtonse strand
daar onder langs die Grootrivier.

O bring my trug na die ou Transvaal
daar waar my Sarie woon
daar onder in die mielies
by die groen doring boom
daar woon my Sarie Marais.
Daar onder in die mielies
by die groen doring boom
daar woon my Sarie Marais.

Die Kakies is mos net soos 'n krokodille pes
hulle sleep jou altyd water toe.
Hul gooi jou op 'n skip vir 'n lange, lange trip
die josie weet waarnatoe.

O bring my trug na die ou Transvaal
daar waar my Sarie woon
daar onder in die mielies
by die groen doring boom
daar woon my Sarie Marais.
Daar onder in die mielies
by die groen doring boom
daar woon my Sarie Marais.

Verlossing het gekom en die huis-toe-keer was daar
trug na die ou Transvaal.
My liewelingspersoon sal seker ook daar wees
om my met een kus te beloon.

O bring my trug na die ou Transvaal
daar waar my Sarie woon
daar onder in die mielies
by die groen doring boom
daar woon my Sarie Marais.
Daar onder in die mielies
by die groen doring boom
daar woon my Sarie Marais.


muziek van volksliedjes en oud zuid-afrikaanse liedjes van vroeger - Mijn Sarie Marais is zo ver van mijn hart transvaal
wijsje van volksliedje met tekstdichter zuid-afrikaans liedtekst wijs - Mijn Sarie Marais is zo ver van mijn hart transvaal bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Zuid-Afrikaans liedje.
Meer Zuid-Afrikaanse liedjes, klik hier.

Datering: ca. 1880-1900.
Meer achtergrondinformatie bij dit liedje.

Uitleg: Mooirivier: een plaats in het oosten van Zuid-Afrika / Transvaal: een gebied in het noord-oosten van Zuid-Afrika / mielies: mais / doringboom: boom met doornen of stekels / Kakies: Britten / Grootrivier: rivier in het zuiden van Zuid-Afrika.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  S.J. du Toit, Suid-Afrikaanse volkspoësie (1924)
•  J. van Niekerk, Die groot Afrikaanse-Hollandse liederbundel (1927)
•  V.C.J.C., Jong is ons harte (1934)
•  Ridder en De Meyer, Zingen wij ons eigen lied (1966)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).straatzangers zingen volksliedjes

Twee vrouwen (straatzangers) zingen liederen op de kermis,
ets van Carel Frederik Bendorp, 1782.
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedje


 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon