naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema

Info

Inhoud website:
volksliedjes - nederlandse volksliedjes O - hier vind je ruim 150 oude bekende traditionele volksliederen - met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag, O Nederland, let op uw zaak, Op de groote stille heide, Op meisjes, in den rondedans, L'oiselet a quittˇ sa branche

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oud hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano

Varianten: op de grote stille heide, o schitterende kleuren van nederlands vlag de nederlandse vlag
Nederlandse volksliedjes
 ∼  O  ∼ 


 
O Heer, die daar des hemels tente spreidt
en wat op aard' is, hebt alleen bereid,
het schuimig woedig meer kondt maken stille
en alles doet naar uwen lieven wille,
wij slaan het oog
tot U omhoog
die ons in angst en nood
verlossen kondt
tot aller stond
ja, zelfs ook van de dood.

Als gij, o vrome! dikwijls hebt gesmaakt
vermaakt u nu vrij, dat 't uw herte raakt,
looft God den Heer met zingen ende spelen
en roept vrij uit tezaam met luider kelen:
Had ons de Heer,
Hem zij de eer,
alzo niet bijgestaan,
wij waren lang,
ons was zo bang,
al in de druk vergaan.


midi volksliedjes met mp3 muziek - Heer die daar des hemels tente spreidt
bladmuziek van nederlands volksliedje - Heer die daar des hemels tente spreidt bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Geuzenlied en danklied. Ook bekend onder de titel: 'Danklied naar aanleiding van de hulp, door de Koningin van Engeland aan de Heeren Staten geboden'.

Tekst: A. Valerius.
In: A. Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck (1626).

Adriaen Valerius (ca. 1575-1625) was schepen (wethouder) van Veere (Zeeland) en tekstdichter van met name geuzenliederen (liederen over de Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648). Deze werden na zijn dood uitgegeven door zijn erfgenamen. Valerius was deken van de Veerse rederijkerskamer 'In reynder jonste groeijende' (zie alle liedjes Valerius).

Inhoud: Dit lied gaat over de hulp van de koningin van Engeland aan de Staten Generaal in 1585.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F.R. Coers, Liederboek van Groot-Nederland (ca. 1901).
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag
wat wappert gij fier langs den vloed!
Hoe klopt ons het harte van vreugd en ontzag
wanneer het uw banen begroet.
Ontplooi u, waai uit nu, bij nacht en bij dag.
Gij blijft ons het teeken, o heilige vlag
van trouw en van vroomheid, van vroomheid en moed,
van trouw en van vroomheid en moed.

Of is niet dat blauw in zijn smetlooze pracht
der trouw onzer vad'ren gewijd?
Of tuigt niet dat rood van hun manlijke kracht
en moed in zoo menigen strijd?
Of wijst niet die blankheid, zoo rein en zoo zacht
op vroomheid, dien zegen van Gode verwacht
den zegen, die eenig, die eenig gedijt
den zegen, die eenig gedijt?

Waai uit dan, o vlag, zij een tolk onzer beê
om trouw en om vroomheid en moed.
De wereld ontzie u op golven en reê
maar daaldet gij ooit op den vloed -
wij heffen uw wit uit de schuimende zee
en voeren naar 't blauw van den hemel u mee
al kleurt zich, al kleurt zich uw rood met ons bloed
al kleurt zich uw rood met ons bloed!


midi volksliedjes met mp3 muziek - O schitterende kleuren van Nederlands vlag
bladmuziek van nederlands volksliedje - O schitterende kleuren van Nederlands vlag bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Vlaggelied'.

Tekst: J.P. Heije.
Muziek: W. Smits.

Jan Pieter Heije (1809-1876) was een Amsterdamse arts en tekstdichter. Hij schreef honderden liedjes in de trant van volksliedjes, waarvan er vele zeer bekend raakten (zie alle liedjes Heije).

Wilhelmus Smits (1804-1869) was directeur van de volkszangschool te Amsterdam, schrijver van het schoolboek Volks-zangonderwijs en componist. Een bekend liedje van zijn hand is 'Klein vogelijn op groene tak'.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J.P. Heije, Nederlandsche liederen (ca. 1865)
•  M.A. Brandts Buys, Gezelschapsliederen Oud en Nieuw (ca. 1875)
•  H.C. Juta, Zeemansliederen (1876)
•  Wouters en Moormann, Het straatlied (1934)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).O Nederland, let op uw zaak
de tijd en stond is daar
opdat nu in den hoek niet raak'
uw vrijheid, die voorwaar
uw ouders hebben dier gekocht
met goed en bloed en leven
want zij werd nu gans en t'enemaal gezocht
tot niet te zijn verdreven.

Neemt acht op uwer landen staat:
uw volk en steden meest
zijn sterk, en daar is raad en daad
vanouds altijd geweest.
Uw adel is manhaftig vroom,
men vindt niet haars gelijken.
Houdt den Spanjaard doch, ik bid u, in den toom,
dat hij van ons mag wijken.

Beschut, beschermt, bewaart uw land
let op het Spaans bedrog.
Ei, laat niet nemen uit uw hand
uw previlegiën toch
maar toont u elk een man vol moed
in 't houden van uw wetten.
Bovenal dient God en valt hem steeds te voet
dat Hij op u mag letten.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - O Nederland let op uw zaak
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - O Nederland let op uw zaak bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Geuzenlied.

Tekst: A. Valerius.
In: A. Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck (1626).

Adriaen Valerius (ca. 1575-1625) was schepen (wethouder) van Veere (Zeeland) en tekstdichter van met name geuzenliederen (liederen over de Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648). Deze werden na zijn dood uitgegeven door zijn erfgenamen. Valerius was deken van de Veerse rederijkerskamer 'In reynder jonste groeijende' (zie alle liedjes Valerius).

Inhoud: In 1567 riepen de Staten-Generaal hulp in bij Frankrijk, Engeland en Duitsland in hun strijd tegen Spanje. Nederland, blijf krachtig en moedig in de strijd en eer en dien God boven alles.

Uitleg: dier: duur / tot niet te zijn verdreven: men tracht de vrijheid nu geheel te vernietigen / vroom: dapper.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F.R. Coers, Liederboek van Groot-Nederland (ca. 1897)
•  Lange, Riemsdijk en Kalff, Nederlandsch volksliederenboek (1913)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Ontwaak, ontwaak! De morgen breekt aan:
een stralende zon langs gouden baan.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Ontwaak roep van haan morgen breekt aan
muzieknotatie en nederlandse tekst volksliedjes nederland - Ontwaak roep van haan morgen breekt aan bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Canon (meer canons). Dit liedje wordt ook als gewoon liedje gezongen, bijvoorbeeld als ochtendliedje of wekliedje.

Muziek: J.J. Wachsmann.

Johann Wachsmann (1787-1853) was een Duitse koordirigent en componist. Zijn canon luidt in het Duits: 'Wachet auf, wachet auf, es krähte der Hahn / die Sonne betritt die goldene Bahn'.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  P. Tiggers, Bonte vlucht (1938)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
•  De stemvork. Liederenbundel voor gidsen en padvindsters (ca. 1950)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Op de groote, stille heide
dwaalt de herder eenzaam rond
wijl de witgewolde kudde
trouw bewaakt wordt door den hond.
En, al dwalend ginds en her,
denkt de herder: "Och, hoe ver,
hoe ver is mijn heide,
hoe ver is mijn heide, mijn heide!"

Op de groote, stille heide
bloeien bloempjes lief en teer
pralend in de zonnestralen
als een bloemhof heinde en veer.
En, tevreên met een karig loon,
roept de herder: "O, hoe schoon,
hoe schoon is mijn heide,
hoe schoon is mijn heide, mijn heide!"

Op de groote, stille heide
rust het al bij maneschijn
als de schaapjes en de bloemen
vredig ingeslapen zijn.
En, terugziende op zijn pad,
juicht de herder: "Welk een schat,
hoe rijk is mijn heide,
hoe rijk is mijn heide, mijn heide!"


muziek om volksliedjes ouderwetse liedje te meezingen - Op de grote stille heide herder
noten van volksliedje nederlandse teksten met noten - Op de grote stille heide herder bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'De herder'.

Tekst: P. Louwerse.
Muziek: J. Worp.

Pieter Louwerse (1840-1908) was een onderwijzer, kinderverhalenschrijver en kinderdichter. Een bekende liedtekst van zijn hand is 'Waar de blanke top der duinen'.

Johannes Worp (1821-1891) was muziekleraar aan de kweekschool en componist. Hij toonzette ook 'Wie rusten wil in 't groene woud'. De bekendste melodie van zijn hand is die van het kinderliedje 'In een groen groen knollenland'.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  G.C. Weeren, Liederkeur voor de school en het leven (1907)
•  B. Wolsey, Jan Pierewiet. 'n Bundel liedjes, (1933)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Op meisjes, in den rondedans
nu weeft een bonten bloemenkrans
en slingert in de rijen.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is zoo groot verblijen.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is zoo groot verblijen.

Op meisjes, zingt een blijde wijs
de wereld is een paradijs
wij dansen en wij zweven.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is een vroolijk leven.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is een vroolijk leven.

Op menschen, zingt en danst als wij
komt, sluit u in de bonte rij
en zingt langs alle wegen.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is een groote zegen.
Wij zijn zoo jong, ons hart is blij
dat is een groote zegen.


muziek volksliedje liedtekst oude liedjes luisteren - Op meisjes in de rondedans
muzieknoten van volksliedjes nederlandstalig met songtekst - Op meisjes in de rondedans bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Dansliedje'.

Tekst: Marie Koenen.
Muziek: J. Reckers.
In: 't Kinderleven: twaalf kinderliedjes (z.j.).

Marie Koenen (1879-1959) was onderwijzeres en een schrijfster van streekromans. Ze werkte ook mee aan het Handwoordenboek der Nederlandsche taal (het Koenen woordenboek) dat haar vader samenstelde.

J. Reckers toonzette ook het liedje 'Hopsa heisasa, 't is in de maand van mei, ja ja'.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).L'oiselet a quitté sa branche
et voltige par le monde.
L'oiselet a quitté sa branche
et regrette son nid désert.

Il pleure, il pleure
sa belle Alpe blanche et son sapin vert.
Il pleure, il pleure
l'Alpe blanche et le sapin vert.

L'oiselet a couru le monde
visité la terre entière.
L'oiselet a couru le monde
et regrette son nid désert.

Il pleure, il pleure
sa belle Alpe blanche et son sapin vert.
Il pleure, il pleure
l'Alpe blanche et le sapin vert.

Et lassé de la terre entière
l'oiseau l'aile fatiguée
et lassé de la terre entière
vient mourir en son nid désert.

Qu'il meure, qu'il meure
près de l'Alpe blanche et du sapin vert.
Qu'il meure, qu'il meure
près de l'Alpe et du sapin vert.


midi volksliedjes om frans chanson chansons te beluisteren - oiselet a quitte sa branche
tweede stem:
tweestemmig:
notenschrift van volksliedje en Franse franstalige songtekst - oiselet a quitte sa branche bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Frans chanson.

Inhoud: Het vogeltje heeft zijn tak verlaten om de wereld in te gaan. Hij betreurt zijn verlaten nest. Hij huilt, hij huilt, om zijn witte berg en zijn groene spar.

Het vogeltje heeft de hele wereld bezocht en betreurt zijn verlaten nest. Hij huilt, hij huilt, om zijn witte berg en zijn groene spar.

Moe van de hele wereld komt hij te sterven in zijn verlaten nest. Hij sterft, hij sterft, bij de witte berg en de groene spar.schilderij jan van bijlert muziekgezelschap muziek maken en zingen

Jan van Bijlert,
Muziekgezelschap, ca. 1640.
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedje


 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon