naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema

Info

Inhoud website:
volksliedjes - nederlandse volksliedjes H - hier vind je ruim 150 oude bekende traditionele volksliederen - met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - Hannes loopt op klompen, Heb je van de zilveren vloot wel gehoord van Spanje, Heer Halewijn zong een liedekijn, Help nu uzelf zo helpt u God, Here kere van ons af uw vertorend aangezicht, Hier is onze fiere Pinksterblom, Hoe rij die boere sit sit so, Hoe zachtkens glijdt ons bootje, Holland ze zeggen je grond is zo dras, Holland met zijn malsche wei, Hollands vlag je bent mijn glorie, Hoort zegt het voort dat nu jong Nederland, Hopsa heisasa het is in de maand van mei

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oud hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano

Varianten: zilverenvloot zilvervloot hoe zachtjes glijdt ons bootje spiegelend meer glijd malse wei hopsa heisasa het is in de maand van mei ja ja padvindersmars hoort zegt het voort de Wijs - Mouton Paul Rubens
Nederlandse volksliedjes
 ∼  H  ∼ 


 


Lidwoorden (het, 't) zijn overgeslagen bij alfabetisering:
zie beginletter tweede woord.Hannes loopt op klompen
zimpe, zampe, zompe
door de plassen dat het spat
broek en kousen worden nat,
moeder roept: "Hans, laat het, hoor!"
Hannes trapt maar dapper door
hij laat zich niet lompen!

Hanneske zit buiten
ritte, ratte, ruite
op de ruiten krast hij daar
vader vindt het schriklijk naar,
roept: "Zeg Hannes, wees wat stil!"
denk je dat hij 't laten wil?
Hij laat vader fluiten!

Hannes zit te morren
lirre, larre, lorre
in de school als meester zegt:
"Hannes zit wat beter recht,
kijk naar 't bord, kijk in je boek!"
Brommig roept hij: "Wel, dat doe 'k!"
Wat geeft hij om knorren!

Hannes zit te brommen
rimme, ramme, romme
op zijn vader, op zijn moe
snauwt zijn broers en zusjes toe
heeft met niemand ooit geduld
zeg hem: "Jij hebt zelf de schuld!"
Nou, daar mot je om komme!

Wil je 't eens proberen
lirre, larre, leere
iets te maken van het kind
't is verloren moeite, vrind!
Jongetjes zo vol venijn
kind'ren die zo koppig zijn
kun je niet bekeren!


midi volksliedjes met mp3 muziek - Hannes loopt op klompen
bladmuziek van nederlands volksliedje  - Hannes loopt op klompen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Koppig'.

Tekst: frater Nicetas Doumen.
Muziek: Philip Loots.
In: P. Loots, Levensmorgen, kinderliederen (1908).

Het kinderliedboekje Levensmorgen is gedrukt door Stoomdrukkerij R.K. Jongensweeshuis. De oorspronkelijke doelgroep voor dit kinderliedje zullen dus weesjongens en schooljongens zijn geweest.

Frater Nicetas Doumen (1876-1955) was onderwijzer in Brabant, schreef kinderboeken en ontwikkelde een leesmethode. Philip Loots (1865-1916) was organist en componist.

Uitleg: laten lompen: zich lomp laten behandelen, een loer laten draaien.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen - Voor jonge kinderen (1914)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
de zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan boord
en appeltjes van oranje!

Piet Hein, Piet Hein
Piet Hein, zijn naam is klein
zijn daden bennen groot
zijn daden bennen groot
die heeft gewonnen de zilveren vloot
die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot!

Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:
"Wel, jongetjes van Oranje
kom, klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord
en rol me de matten van Spanje!"

Piet Hein, Piet Hein
Piet Hein, zijn naam is klein
zijn daden bennen groot
zijn daden bennen groot
die heeft gewonnen de zilveren vloot
die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot!

Klommen niet de jongens als katten in 't want
en vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand
tot in Spanje klonk hun schreeuwen.

Piet Hein, Piet Hein
Piet Hein, zijn naam is klein
zijn daden bennen groot
zijn daden bennen groot
die heeft gewonnen de zilveren vloot
die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot!

Kwam er nu nog eenmaal zoo'n zilveren vloot
zeg, zou jelui nog zoo kloppen?
Of zoudt gij u veilig en wel, buiten schoot
maar stil in je hangmat stoppen?

Wel! Neêrlands bloed
dat bloed heeft nog wel moed!
Al bennen we niet groot
al bennen we niet groot
we zouden winnen de zilveren vloot
we zouden winnen, nog winnen een Zilvervloot!


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Heb je van de zilveren vloot Spanje
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - Heb je van de zilveren vloot Spanje bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'De Zilvervloot'.

Tekst: J.P. Heije.
Muziek: J.J. Viotta.

Jan Pieter Heije (1809-1876) was een Amsterdamse arts en tekstdichter. Hij schreef honderden liedjes in de trant van volksliedjes, waarvan er vele zeer bekend raakten (zie alle liedjes Heije).

Joannes Viotta (1814-1859) was een Amsterdamse arts en musicus (pianist, zanger en componist). Hij was repetitor bij de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (zie overzicht liedjes Viotta).

Uitleg: Piet Hein (of Piet Heijn) (1577-1629): Commandant van de WIC ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog / Spaanse matten: zilveren munten.

De eerste regel wordt ook wel gezongen als: 'Heb je wel gehoord van de zilveren vloot'.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes (1864)
•  J.P. Heije, Nederlandsche liederen (1865)
•  J. Kwast, Gezelschapsliederen (ca. 1900)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Heer Halewijn zong een liedekijn
al die dat hoorde wou bi hem zijn
al die dat hoorde wou bi hem zijn.

En dat vernam een koningskind
die was zoo schoon en zoo bemind
die was zoo schoon en zoo bemind.

Zi ging voor haren vader staen:
och vader, mag ik naer Halewijn gaen
och vader, mag ik naer Halewijn gaan?

Och neen, gi dochter, neen gi niet!
die derwaert gaen en keeren niet
die derwaert gaen en keeren niet.

Zi ging voor hare moeder staen:
och moeder, mag ik naer Halewijn gaen
och moeder, mag ik naer Halewijn gaen?

Och neen, gi dochter, neen gi niet!
die derwaert gaen en keeren niet
die derwaert gaen en keeren niet.

Zi ging voor hare zuster staen:
och zuster, mag ik naer Halewijn gaen
och zuster, mag ik naer Halewijn gaen?

Och neen, gi zuster, neen gi niet!
die derwaert gaen en keeren niet
die derwaert gaen en keeren niet.

Zi ging voor haren broeder staen:
och broeder, mag ik naer Halewijn gaen
och broeder, mag ik naer Halewijn gaen?

't Is mi aleens waer dat gi gaet,
als gi uw eer maer wel bewaert
en gi uw kroon naer rechten draagt.

Toen is zi op haer kamer gegaen
en deed haer beste kleeren aen
en deed haer beste kleeren aen.

Wat deed zi aen haren lijve?
een hemdeken fijnder als zijde
een hemdeken fijnder als zijde.

Wat deed zi aen haer schoon korslijf?
van gouden banden stond het stijf
van gouden banden stond het stijf.

Wat deed zi aen haren rooden rok?
van steke tot steke een gouden knop
van steke tot steke een gouden knop.

Wat deed zi aen haren keirle?
van steke tot steke een peirle
van steke tot steke een peirle.

Wat deed zi aen haer schoon blond hair?
een kroone van goud en die woog zwaer
een kroone van goud en die woog zwaer.

Zi ging al in haers vaders stal
en koos daer 't beste ros van al
en koos daer 't beste ros van al.

Zi zette haer schrijlings op het ros
al zingend en klingend reed zi door 't bosch
al zingend en klingend reed zi door 't bosch.

Als zi te midden 't bosch mogt zijn
daer vond zi mijn heer Halewijn
daer vond zi mijn heer Halewijn.

Gegroet! zei hi, en kwam tot haer
gegroet, schoon maegd, bruin oogen klaer
komt, zit hier neer, ombind uw haer.

Zo menig haer dat zij ombond
zo menig traantjen haar ontron
zo menig traantjen haar ontron.

Zi reden met malkander voort
en op den weg viel menig woort
en op den weg viel menig woort.

Zi kwamen bi een galgenveld
daer aen hing menig vrouwenbeeld
daer aen hing menig vrouwenbeeld.

Alsdan heeft hi tot haer gezeid:
mits gi de schoonste maget zijt
zoo kiest uw dood! het is nog tijd.

Wel als ik dan hier kiezen zal
zoo kieze ik dan het zweerd voor al
zoo kieze ik dan het zweerd voor al.

Maer trekt eerst uit uw opperst kleed
want maegdenbloed dat spreit zoo breed
zoo 't u bespreide het ware mi leed.

Eer dat zijn kleed getogen was
zijn hoofd lag voor zijn voeten ras
zijn tong nog deze woorden sprak:

Gaet ginder in het koren
en blaest daer op min horen
dat al mijn vrienden 't hooren.

Al in het koren en gaen ik niet
op uwen horen en blaes ik niet
op uwen horen en blaes ik niet.

Gaet ginder onder de galge
en haelt daer een pot met zalve
en strijkt dat aen mijn rooden hals!

Al onder de galge en gaen ik niet
uw rooden hals en strijk ik niet
moordenaers raed en doe ik niet.

Zi nam het hoofd al bi het haer
en waschte 't in een bronne klaer
en waschte 't in een bronne klaer.

Zi zette haer schrijlings op het ros
al zingend en klingend reed zi door 't bosch
al zingend en klingend reed zi door 't bosch.

En als zi was ter halver baen
kwam Halewijns moeder daer gegaen:
schoon maegt, zaegt gi mijn zoon niet gaen?

Uw zoon heer Halewijn is gaen jagen
g' en ziet hem weer uw levens dagen
g' en ziet hem weer uw levens dagen.

Uw zoon heer Halewijn is dood
ik heb zijn hoofd in mijnen schoot
van bloed is mijnen voorschoot rood!

Toen ze aen haers vaders poorte kwam
zi blaesde den horen als een man
zi blaesde den horen als een man.

En als de vader dit vernam
't verheugde hem dat zi weder kwam
't verheugde hem dat zi weder kwam.

Daer werd gehouden een banket
het hoofd werd op de tafel gezet
het hoofd werd op de tafel gezet.


midi volksliedje middeleeuws liedblaadjes liedboekjes liedje - Heer Halewijn zong een liedekijn
melodie van volksliedjes met auteur componist holland - Heer Halewijn zong een liedekijn bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend. Dit is mogelijk een middeleeuws lied, maar het werd voor het eerst opgetekend in de 19e eeuw: J.F. Willems noteerde het rond 1830 van een los liedblad. Duitse versies gaan terug tot de 16e eeuw.

Deze ballade is een verhalend lied over een koningsdochter die Heer Halewijn zoekt en door hem wordt meegenomen naar een galgenveld met vrouwenlijken. Halewijn laat haar zelf haar dood kiezen en zij kiest voor het zwaard (de adellijke manier, i.t.t. de galg). Door een list weet zij echter zijn hoofd eraf te hakken. Als de heldin thuiskomt, wordt er een feestmaal aangericht.

Uitleg: keirle (keerle): bovenkleed / vrouwenbeeld: vrouwen-lijk.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  M. Coune, De Vlaamsche Zanger (1927)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Help nu uzelf, zo helpt u God
uit der tirannen band en slot
benauwde Nederlanden.
Gij draagt den bast al om uw strot:
rept fluks uw vrome handen!

De Spaanse hoogmoed vals en boos
zand u een beudel goddeloos
om u godloos te maken.
Gods Woord rooft hij door mensengloos
en wil u 't geld ontschaken.

Zo neemt hij elk zijn hoogste goed:
die 't woord, der zielen voedsel zoet
om draf niet willen derven
bekopen 't met haar rode bloed
of moeten naakt gaan zwerven.

Maar die zijn hert op Mammon stelt
moet ook omberen 't lieve geld
zijn god, zijn vlees betrouwen.
Hij eist de tienden met geweld:
die 't geeft zal niet behouwen.

O Nederland, gij zijt belaân!
Dood ende leven voor u staan:
dient den tiran van Spanje
of volgt, om hem te wederstaan
den prinse van Oranje.

Helpt de Herder die voor u strijdt
of helpt de wolf die u verbijt.
Weest niet meer neutralisten!
Vernielt den tiran, 't is nu meer dan tijd
met al zijn tirannisten!


muziek om volksliedjes ouderwetse liedje te meezingen - Help nu uzelf God
noten van volksliedje nederlandse teksten met noten - Help nu uzelf God bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Geuzenlied.

Lied uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Nederland, bevrijd uzelf van de tirannie van Spanje. Deze is goddeloos en eist een tiende penning aan belasting. Wees niet neutraal, maar volg de prins van Oranje.

Uitleg: bast: strop / vrome: dappere / zand: zond / beudel: beul / mensengloos: menselijke verklaring / draf: afval.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Geusen lieden boecxken (ca. 1576)
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  Lange, Riemsdijk en Kalff, Nederlandsch volksliederenboek (1913)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Here, kere van ons af
uw vertorend aangezicht
en door deez' verdiende straf
ons verblind verstand verlicht.
Dat uw vriendelijk gelaat
lichtend over ons mag staan
en uw uitverkoren zaad
eens toch mag met vreden gaan.

Toomt en breidelt 's vijands macht
die 't dus al in roeren stelt.
Heer, verschijnt eens zo met kracht
dat hij ruimen mag het veld
en uw volk, na zulk een werk
veilig eenmaal opgaan mag
in uw lieve, heil'ge kerk
U te loven, nacht en dag.

Doch zo 't U believen zal
dat Gij ons nog langer zult
laten in dit ongeval
geef ons, Here, toch geduld
en laat dan uwen wil geschiên
want Gij zeker en gewis
best kunt weten en voorzien
wat ons meest van node is.


muziek volksliedje oude liedjes luisteren - Here kere van ons af aangezicht
muzieknoten van volksliedjes nederlandstalig met songtekst - Here kere van ons af aangezicht bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Geuzenlied.

Tekst: A. Valerius.
In: A. Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck (1626).

Adriaen Valerius (ca. 1575-1625) was schepen (wethouder) van Veere (Zeeland) en tekstdichter van met name geuzenliederen (liederen over de Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648). Deze werden na zijn dood uitgegeven door zijn erfgenamen. Valerius was deken van de Veerse rederijkerskamer 'In reynder jonste groeijende' (zie alle liedjes Valerius).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F.R. Coers, Liederen van Groot-Nederland (ca. 1920)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Hier is onze fiere Pinksterblom
en ik zou hem zo graag eens wezen!
Met zijn mooie kransen op het hoofd
en met zijn klinkende bellen.
Recht is recht, krom is krom
gelief j' ook wat te geven voor de fiere Pinksterblom
want de fiere Pinksterblom moet voort!

Boer, ik vraag jou voor de laatste keer
heb je soms nog takkenbossen?
In het donker stoken wij ons vuur
dat fikt en vlamt en dat knettert.
Vuur en vlam, rook en smook
zeg, danst misschien jouw mooie trientje deze avond ook
met een fiere Pinksterblom in 't rond?


midi volksliedjes om bekende traditionele liederen te beluisteren - Hier is onze fiere Pinksterblom
notenschrift van volksliedje en nederlandstalige songteksten - Hier is onze fiere Pinksterblom bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Uitleg: Pinksterblom: pinksterbruid, voorjaarsfeest rond Pinksteren.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  J. Kunst, Het levende lied van Nederland (1938, 1947)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Hoe rij die Boere? Sit, sit, so!
Sit, sit, so! Sit, sit, so!
Hoe rij die Boere? Sit, sit, so!
Sit, sit, so! Hoera!
Die Kaapse nooi sê:
Tingelingeling, tingelingeling! Hoera!
Die Kaapse nooi sê:
Tingelingeling, tingelingeling! Hoera!
Hoe rij die Boere?
Sit, sit, so! Sit, sit, so! Hoera!

Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, so!
Fluit, fluit, fluit! Fluit, fluit, fluit!
Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, fluit!
Fluit, fluit, fluit! Hoera!
Die Kaapse nooi sê:
(fluit de melodie). Hoera!
Die Kaapse nooi sê:
(fluit de melodie). Hoera!
Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, so!
Fluit, fluit, fluit! Hoera!

Hoe danst die Boere? Polkadraai!
Tiekiedraai! Tiekiedraai!
Hoe danst die Boere? Polkadraai!
Polkadraai! Ou perd!
Die Kaapse nooi sê:
Tingelingeling, tingelingeling! Ou haan!
Die Kaapse nooi sê:
Tingelingeling, tingelingeling! Ou haan!
Hoe danst die Boere? Polkadraai!
Tiekiedraai! Ou perd!

Hoe skiet die Boere? Boem boem boem!
Boem boem boem! Boem boem boem!
Hoe skiet die Boere? Boem boem boem!
Boem boem boem! Dis raak!
Die Kaapse nooi sê:
Skiet nog één, skiet nog één! Dis raak!
Die Kaapse nooi sê:
Skiet nog één, skiet nog één! Dis raak!
Hoe skiet die Boere? Boem boem boem!
Boem boem boem! Dis raak!


muziek zuid-afrikaans volksliedje oude liedjes luisteren - Hoe rij die Boere sit so
muzieknoten van zuid-afrikaans volksliedjes nederlandstalig - Hoe rij die Boere sit so bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Traditioneel Zuid-Afrikaans volksliedje.
Meer Zuid-Afrikaanse liedjes, klik hier.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  S.J. du Toit, Suid-Afrikaanse volkspoësie (1924)
•  L. Haasnoot, Padvinders-liederenbundel (ca. 1955)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Hoe zachtkens glijdt ons bootje
daar op het spieg'lend meer
de riempjes, net en proper
gaan luchtig op en neêr.
De golfjes kabb'len spelend
al tegen 't bootje aan
en ginds zien wij den toren
in groene boschjes staan.

Maar wie wil spelevaren
zij wijs en welbedacht
want menig voer in 't bootje
die dood werd thuisgebracht.
Het bootje is zoo wankel
het is zoo rank en smal
wie met gevaren spotten
zijn beter aan de wal.


muziek van volksliedjes en oud hollandse liedjes van vroeger - Hoe zachtkens glijdt ons bootje meer
wijsje van volksliedje met tekstdichter hollands liedtekst wijs - Hoe zachtkens glijdt ons bootje meer bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Ons bootje'.

Tekst: P. Parson.
Muziek: W.H. de Groot Wz.

Petro Parson (1803-1878) was predikant en letterkundige. Hij schreef met name verhalen en liedjes voor kinderen. W.H. de Groot was componist van onder meer de liederen 'Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht' en ''t Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon'.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Holland, ze zeggen: je grond is zoo dras
maar malsch zijn je weiden en puik is je gras
en vet zijn je glanzende koeien.
Frisch waait de wind door je wuivende riet
groen zijn je dorpjes in 't neev'lig verschiet
rijk staan je gaarden te bloeien.
Blank is je water en geurig je hooi
Holland, mijn Holland, ik vind je zoo mooi!
Holland, mijn Holland, ik vind je zoo mooi!

Holland, ze zeggen: je bent maar zoo klein
maar wijd is je zee en je lucht is zoo rein
en breed zijn je krachtige stroomen.
Goud is je graan op je zand en je klei
purper het kleed van je golvende hei
stoer zijn je ruischende bomen.
Holland, ik min je om je heerlijken tooi
Holland, mijn Holland, ik vind je zoo mooi!
Holland, mijn Holland, ik vind je zoo mooi!


muziek van volksliedje klassieke volksliederen of liedjes - Holland zeggen grond zo dras
bladmuziek van volksliedjes met toondichter liedteksten met pianomuziek piano - Holland zeggen grond zo dras bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Hollandsch liedje'.

Tekst en muziek: S. Abramsz.
In: Voor 't jonge volkje (tijdschrift, 1875-1934)

Simon Abramsz (1867-1924) was een onderwijzer, kinderboekenschrijver en tekstdichter. Hij is de samensteller van Rijmpjes en versjes uit de oude doos (1911; 54e druk 2009). Hij schreef een aantal bekende liedjes (zie alle liedjes Abramsz).

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Holland met zijn malsche wei
Holland met zijn paarse hei
met zijn vlakten van fluweel
Holland is een landjuweel!

Siert de lente Hollands wei
met haar fulpen groene sprei
'k hoor de dart'le koetjes loeien
'k zie de speelsche kalfjes stoeien
't landvolk dansen bij de veêl.
Holland, Holland is een landjuweel!

Brandt de zomer op het land
'k zie den nijveren boerenstand
zwoegend langs hun akkers gaan
deinend van het rijpend graan
's morgens vroeg en 's avonds spa.
Holland, Holland heeft geen wederga!

Kleurt de herfst weer veld en bos
met zijn geelgekleurden dos
'k zie het bruin en 't geel zich weven
langs de goudgetinte dreven
siert hij velden, beemd en pad.
Holland, Holland is een kleurenschat!

Snoert de winter stroom en gracht
Holland is en blijft een pracht
'k zie de paartjes lustig zweven
door de wit besneeuwde dreven
op het spiegelgladde ijs.
Holland, Holland is een paradijs!

Holland met zijn malsche wei
Holland met zijn paarse hei
met zijn vlakten van fluweel
Holland is een landjuweel!


mp3 van volksliedjes midi met muziek - Holland met malse wei hei
bladmuziek volksliedje met tekstschrijver nederlandse - Holland met malse wei hei bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Mooi Holland'.

Tekst: W.H. Kirberger.
Muziek: G. Beijerle.

Willem Hendrik Kirberger (pseud. Fabiës) was toneelschrijver en tekstdichter. Hij schreef onder meer kinderversjes (bijv. Voor broer en zus). George Beijerle (1856-1921) was zangleraar en componist. Hij was secretaris van de Algemeene Muziekonderwijzers-vereeniging.

Uitleg: fulpen: fluwelen / veêl: vedel (viool).

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Hollands vlag, je bent mijn glorie
Hollands vlag, je bent mijn lust
'k roep van louter vreugd victorie
als ik je zie aan vreemde kust,
'k roep van louter vreugd victorie
als ik je zie aan vreemde kust.
Op de zee en aan den wal
Hollands vlag gaat bovenal,
op de zee en aan de wal
Hollands vlag gaat bovenal.

Zijn er reiner blijer kleuren
of je vaart in Noord of Zuid!
Heel de lucht schijnt op te fleuren
strijkt ze er op haar frischheid uit,
heel de lucht schijnt op te fleuren
strijkt ze er op haar frischheid uit.
En je Hollandsch hart wordt wee
wappert met haar dundoek mee,
en je Hollandsch hart wordt wee
wappert met haar dundoek mee.

Als je haar in vreemde baaien
mijlen ver van eigen strand
zwierig van den mast ziet waaien
als een groet van 't vaderland,
zwierig van den mast ziet waaien
als een groet van 't vaderland
voel je een vreemd verheugenis
voel je eerst recht hoe mooi zij is,
voel je een vreemd verheugenis
voel je eerst recht hoe mooi zij is.

Hollands vlag, je bent mijn glorie
Hollands vlag, je bent mijn lust
'k roep van louter vreugd victorie
als ik je zie aan vreemde kust,
'k roep van louter vreugd victorie
als ik je zie aan vreemde kust.
Op de zee en aan den wal
Hollands vlag gaat bovenal,
op de zee en aan de wal
Hollands vlag gaat bovenal.


midi volksliedjes met mp3 muziek - Hollands vlag je bent mijn glorie
bladmuziek van nederlands volksliedje - Hollands vlag je bent mijn glorie bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Tekst: G.W. Lovendaal.
Muziek: J.P.J. Wierts.
In: J.P.J. Wierts (comp.), Stamrozen (z.j.).

Gijsbert Lovendaal (1847-1939) was een onderwijzer en (kinder)dichter. Hij schreef ook het liedje 'Daar klingelt een klokje met zilveren klank'. Johannes Wierts (1866-1944) was muziekleraar en componist. Zijn bekendste melodie is dat van het kinderliedje 'Onder moeders paraplu'.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Hoort, zegt het voort, dat nu jong Nederland
niet meer teert op de kracht
van een roemrijk geslacht
maar aan 't werk gaat met eigen hand.
Werk maakt ons sterk, helpt ons in 't leven voort
wij rusten niet uit
want wij willen vooruit
daar de toekomst aan ons behoort.

Naar de duinen, naar de bosschen
't volle leven tegemoet
want den frisschen zin
brengt de buitenlucht er in
en een waakzaam oor
houdt ons op het rechte spoor.
Hij die eens de vlag wil hijschen
op het werk van onzen tijd
houde vol zijn keus
blijve trouw aan onze leus:
wij zijn bereid.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Hoort zegt voort jong Nederland
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - Hoort zegt voort jong Nederland bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Padvinderslied. Bekend onder de titel: 'Padvinders mars'.
Tweede couplet wordt herhaald.

Tekst: M. de Wijs-Mouton.
Muziek: Paul A. Rubens.
Geschreven voor De Nederlandse Padvinders (N.P.V.).

Manna de Wijs-Mouton (1873-1947) was een liedschrijfster en zangeres. Zij gaf acht liedboekjes uit, elk met de titel Zeven liedjes (tussen 1915 en 1921).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Hopsa, heisasa, 't is in de maand van Mei, ja ja!
Rooie neuzen zijn verdwenen
dooie vingers, prikkelteenen
al dat kil en koud verdriet
heb je in de Meimaand niet.
Hopsa, heisasa, 't is in de maand van Mei!

Hopsa, heisasa, 't is in de maand van Mei, ja ja!
Weg met dikke winterjassen
weg met mutsen, wollen dassen.
Moortje heeft zijn werk gedaan
moortje kan naar zolder gaan.
Hopsa, heisasa, 't is in de maand van Mei!

Hopsa, heisasa, 't is in de maand van Mei, ja ja!
Jongens, kom, we gaan aan 't stappen
om wat frissche lucht te happen.
Alles staat in lentetooi
o wat is die Mei toch mooi!
Hopsa, heisasa, 't is in de maand van Mei!


muziek om volksliedjes ouderwetse liedje te meezingen - Hopsa heisasa het is in de maand van mei
noten van volksliedje nederlandse teksten met noten - Hopsa heisasa het is in de maand van mei bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Meiliedje.

Tekst: O.S. van der Veen.
Muziek: J. Reckers.
In: Van der Veen, Vergeet me nietjes, kinderliederen (1914).

J. Reckers toonzette ook het liedje 'Op meisjes, in den rondedans'.

Uitleg: moortje: kolenkacheltje.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).geuzenliedboekje met geuzenliedjes

Een nieu Geusen lieden boecxken, 1581.
Titelblad van het Geuzenliedboek
(ex. Koninklijke Bibliotheek).
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedje


 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon