naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Nederlandse volksliedjes - Zoek!

alfabetisch             ↓↓ op thema             ↓↓↓ chronologisch

↓↓↓ op liedschrijver         ↓↓↓ top 25

Compleet alfabetisch overzicht
van de beginregels van alle liedjes
op deze website


Klik op de betreffende beginregel
om naar de pagina te gaan waarop het liedje te vinden is.


A

Aan d' oever van een snelle vliet
Aan de rand van Hollands gouwen
Al die willen te kaap'ren varen
Al van de droge haring willen wij zingen
Alle man van Neêrlands stam
Alle mijn gepeis doet mij zo wee
Alleluja de blijde toon
Allen die willen naar Island gaan
Als de kat van huis is dansen de muizen
Als de rombom heeft geslagen
Als de winter vlucht voor de lentelucht
Als goede kind'ren slapen zacht
Als m'n vader en m'n moeder naar de markt toe gaan
Arge winter gij zijt koud


B

Bobbejaan klim die berg
Ain boer wol noar zien noaber tou
De boer had maar ene schoen
De bloempjes gingen slapen
Boven Gent rijst eenzaam en grijsd


C

Christus is opgestanden
Curaçao 'k heb jou zo menigmaal bekeken


D

Daar klingelt een klokje met zilveren klank
Daar kwam ene boer van Zwitserland
Daar gingen twee gespeelkens goed
Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht
Daar nu het feest van Pasen is
Daar staat een klooster in Oostenrijk
Daar was een sneeuwwit vogeltje
Daar was een wuf die spon
Daar was laatst een meisje loos
Daar zou een meisje gaan halen wijn
Het daghet in den oosten
Dat gaat naar Den Bosch toe
Din din din dy kwam fan Brugge
Do do kindje van de minne
Doen Hanselijn over der heide reed
Drie ganzen in het haverstro
Drie schuintamboers
Dubbele Jan


E

En 's avonds en 's avonds is het goed
Egidius waer bestu bleven
Engelkens door het luchtruim zwevend
Er kwamen drie koningen met ene ster
Er is een Kindeke geboren op aard
Er is een roos ontsprongen
Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Er schommelt een wiegje in 't bloeiende hout
Er was een oorlogsschip
Ere zij God


F

Ferme jongens, stoere knapen
Frysk bloed tsjoch op


G

Galathea siet den dagh comt aen
Geen dierder plek voor ons op aard
Gekwetst ben ik van binnen
Geldeloos je doet me pijn
Gelders dreven zijn de mooiste
Gelukkig is het land
Gildebroeders maakt plezieren


H

Hannes loopt op klompen
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
Heer Halewijn zong een liedekijn
Help nu uzelf zo helpt u God
Hemel en aarde kunnen vergaan
Herders hij is geboren
De herdertjes lagen bij nachte
Here kere van ons af
Het is slechts langs de rechte baan
Hier is onze fiere Pinksterblom
Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
Hoe rij die Boere? Sit sit so
Hoe zachtkens glijdt ons bootje
Holland ze zeggen
Holland met zijn malse wei
Hollands vlag je bent mijn glorie
Hoort zegt het voort dat nu jong Nederland
Hopsa heisasa 't is in de maand van mei ja ja


I

Ik ben een ferme sterke jongen
Ik heb u lief mijn heerlijk landje
Ik kwam lest over een berg gegaan
Ik stond op hoge bergen
Ik voele mij gedrongen
Ik wil mij gaan vertroosten
Ik zeg adieu, wij twee
Ik zie die morgensterre
In de hemel is ene dans
In dulci jubilo singet ende weset vro
In een blauw geruite kiel
In 't groene dal, in 't stille dal
In naam van Oranje
't Is geboren, het godd'lijk Kind
't Is Sint Anna die komt aan


J

Jan Pierewiet
Jeugdig volkje ras ras ras


K

Een karretje op een zandweg reed
Een kind geboren in Bethlehem
Kind'ren zwijgt dan moogt ge horen
Klein klein Jezuken heb je zulke kou
Klein vogelijn op groene tak
Kleine waterdropp'len, kleine korr'len zand
Kling klang kling klang over het woud
't Knaapje zag een roosje staan
Koeltjes suiz'len, doen rits'len het loover
Kom mee naar buiten allemaal
Kom nu met zang van zoete tonen
Kom toch en volg mij na
Komt allen tezamen onder 't sterrenblinken
Het komt een schip geladen
Komt en laat ons dansen springen
Komt hier albij en hoort een klucht (Pierlala)
Komt vrienden in den ronde (het slijperswiel)
De krepelaar ging wand'len
Kwezeltje wilde gij dansen


L

Laat zang en spel tamboer en fluit
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
Langs de d'oude Rijnstroom


M

Mama ik wil een man hê
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
De meimaand is in 't land lief kind
Een meisje moest om water gaan
Merk toch hoe sterk
Midden in de winternacht
Mitte confitte kom t' avond thuis
Moeke doar staait 'n vrijer oan de deur
Molenaartjes wind is zuidenwind
My Sarie Marais


N

Die nachtegaal die zank een lied
's Nachts rusten meest de dieren
Natuur ligt in dromen verzonken
Noord-Holland, ik houd van het groen
Nu breekt uit alle twijgen
Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer


O

O Heer die daar des hemels tente spreidt
O herders verlaat uw bokjes en schapen
O Kerstnacht, schoner dan de dagen
O Kindeke klein, o Kindeke teer
O schitterende kleuren van Nederlands vlag
O Nederland let op uw zaak
Ons genaket die avondstar
Ons is geboren een kindekijn
Ontwaak, ontwaak! De roep van de haan
Op de grote stille heide
Op meisjes in den rondedans
L'oiselet a quitté sa branche


P

De paden op de lanen in
Plompaard en zijn wuvetje


R

't Ros Beyaard doet zijn ronde
Rijk God wie zal ik klagen


S

Een scheepje in de haven landt
Schoon lief hoe ligt gij hier en slaapt
Schoon lief wilt gij met mij rijden
Schoon lieveke waar waarde gij de eerste meiennacht
Sikkels klinken sikkels blinken
Sinterklaasliedjes (overzicht)
Slaat op den trommele van dirre dom deine
Springt op en toon je schoen
Het spruit aan de bomen
Stille nacht, heilige nacht
Stort tranen uit schreit luide
Suze Naanje, ik waige die


T

Tandernaken al op den Rijn
Te Kieldrecht daar zijn de meiskens koene
Toen den Hertog Jan kwam varen
Toen Hanselijn over de heide reed


U

Ubi sunt gaudia waar de eng'len zingen
Den uil die op den peerboom zat
Uren, dagen, maanden, jaren


V

Van Lauwerszee tot Dollard tou
De vastenavond die komt an
Vier weverkens zag men ter botermarkt gaan
Viva viva la musica
Het viel een hemels dauwe
Het voer een maagdelijn over de Rijn
Een vriendelijk aardig vogelijn
Vrolijk springen wij, hahaha


W

Het waait een windeken koel uit den oosten
Waar dat men zich al keert of wendt
Waar de blanke top der duinen
Waar der beuken breede kronen
Waar eens 't gekrijs der meeuwen
Waar ik ga waar ik sta
Waar in 't bronsgroen eikenhout
Waar wij steden doen verrijzen
Het waren twee koningskinderen
Het was een kind zo kleinen kind
Het was een maged uitverkoren
Wat doet gij al in 't groene veld mooi Bernardijn
Wat voor vijand derft ons naken
Wat zetten z' Onzen Lieven Heer
Wat zullen onze patriotjes eten
Wel Anne Marieken waar gaat gij naar toe
Wie dat zich zelfs verheft temet
Wie gaat mee gaat er mee over zee
Wie rusten wil in 't groene woud
Wie wil er mee naar Wieringen varen
Wie was diegene die die loverkens brak
Wilhelmus van Nassouwe
Willen wij het haasken jagen door de hei
Wilt heden nu treden voor God den Heere
Het windje steekt op hoor het roept ons naar zee
Den winter is een onweerd gast
Die winter is vergangen (schijn)
Die winter is vergangen (virtuit)
Des winters als het regent
Word wakker, 't zonnetje is al op
Wij komen alle drie uit vreemde landen
Wij komen van Oosten wij komen van ver
Wij leven vrij wij leven blij
Wij willen Holland houden
Wij willen van den kerels zingen
Wij zijn al bijeen al goe kadulletjes


IJ

..


Z

Zachtjes klinkt het avondklokje
Zeg kwezelken, wilde gij dansen
Zomer is 't in bos en velden
Zonder Ceres en zonder Bacchus
't Zonnetje gaat van ons scheiden
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon
Het zou een jager uit jagen gaan
Het zoude een schamel mersenier
Zuid- Holland met je weiden
Bovenstaande liedjes
ingedeeld op thema.


Klik op de betreffende beginregel
om naar de pagina te gaan waarop het liedje te vinden is.


Liefdesliedjes

Arge winter gij zijt koud
Daar gingen twee gespeelkens goed
Galathea siet den dagh comt aen
Ik zie die morgensterre
Die nachtegaal die zank een lied
Het viel een hemels dauwe
Het zou een jager uit jagen gaan


Liefdesverdriet

Alle mijn gepeis doet mij zo wee
Daar was een sneeuwwit vogeltje
Het daghet in den oosten
Gekwetst ben ik van binnen
Ik voele mij gedrongen
's Nachts rusten meest de dieren
Rijk God, wie zal ik klagen
Schoon lief hoe ligt gij hier en slaapt
Het waren twee koningskinderen


Over liefde, divers

Daar staat een klooster in Oostenrijk
Daar zou een meisje gaan halen wijn
Drie schuintamboers
Ik stond op hoge bergen
Het voer een maagdelijn over de Rijn
Het waait een windeken koel uit den oosten
Schoon lief wilt gij met mij rijden
Den winter is een onweerd gast
Die winter is vergangen (schijn)


Afscheid, dood

Egidius waer bestu bleven
Ik zeg adieu, wij twee, wij moeten scheiden
In de hemel is ene dans


Verhalend, anekdotisch, event. moralistisch

Aan d' oever van een snelle vliet
Als de rombom heeft geslagen
Doen Hanselijn over de heide reed
Dubbele Jan
Geldeloos je doet me pijn
Heer Halewijn zong een liedekijn
Een karretje op een zandweg reed
't Knaapje zag een roosje staan
Tandernaken al op den Rijn
Het was een kind, zo kleinen kind
Zachtjes klinkt het avondklokje


Feestdagen, jaarfeesten

Alleluja de blijde toon (pasen)
Christus is opgestanden (pasen)
Daar nu het feest van Pasen is (pasen)
Er kwamen drie koningen met ene ster (3kon)
Gildebroeders maakt plezieren (St. Cecilia)
Hier is onze fiere Pinksterblom
Ik wil mij gaan vertroosten (GoedeVr)
Jeugdig volkje ras ras ras (vastenavond)
Mitte confitte kom t' avond thuis (kermis)
Schoon lieveke waar waarde gij de eerste meiennacht (meiboom)
De vastenavond die komt an
Wat zetten z' Onzen Lieven Heer (GoedeVr)
Wij komen alle drie uit vreemde landen (3kon)
Wij komen van Oosten wij komen van ver (3kon)


Sinterklaasliedjes

Daar is een stoomboot aangekomen
Daar staat bij de kachel een schoentje
Daar wordt aan de deur geklopt
Dag Sinterklaasje
Goedenavond Sinterklaasje
Hij komt, hij komt die lieve goede Sint
Hoor de wind waait door de bomen
Hoor wie stopt daar kind'ren
Hop, hop, hop we zitten nu rechtop
Jongens heb je 't al vernomen
Mijn zusje kreeg van Sinterklaas
Moek' als Sinterklaasje komt
O kom er eens kijken
Och moeke hoor eens even
Op de hoge hoge daken
Piet heeft gesnoept van de pepernoten
Piet op het dak
Rommeldebommel wat een gestommel
Sinterklaas die goede heer
Sinterklaas goed heiligman
Sinterklaas heeft zorgen
Sinterklaas is jarig
Sinterklaas kapoentje
Sinterklaas, zegt moe, houdt van zoet
Sinterklaasje bonne bonne bonne
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
Vijf december ha dat is de blijde dag
Wees welkom vandaag in ons midden
Welkom, welkom Sinterklaas
Wie komt er alle jaren
Zachtjes gaan de paardevoetjes
De zak van Sinterklaas
Zie de maan schijnt door de bomen
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan
Zwarte Piet ging uit fietsen
Zwarte Piet wiedewiedewiet
Zwarte Zwarte Piet wat laat je mij weer schrikken


Kerstliedjes

Do do kindje van de minne
Engelkens door het luchtruim zwevend
Er is een Kindeke geboren op aard
Er is een roos ontsprongen
Ere zij god
Herders hij is geboren
De herdertjes lagen bij nachte
Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
In dulci jubilo singet ende weset vro
't Is geboren, het godd'lijk Kind
Een kind geboren in Bethlehem
Kind'ren zwijgt dan moogt ge horen
Klein klein Jezuken heb je zulke kou
Komt allen tezamen onder 't sterrenblinken
Het komt een schip geladen
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Midden in de winternacht
Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer
O herders verlaat uw bokjes en schapen
O Kerstnacht, schoner dan de dagen
O Kindeke klein, o Kindeke teer
Ons genaket die avondstar
Ons is geboren een kindekijn
Stille nacht, heilige nacht
Ubi sunt gaudia waar de eng'len zingen
Het was een maged uitverkoren


Religieuze liederen

Als goede kind'ren slapen zacht
In 't groene dal, in 't stille dal
Klein vogelijn op groene tak
Kling klang kling klang over het woud
Kom nu met zang van zoete tonen
Wilt heden nu treden voor God den Heere


Moralistische liederen

Kleine waterdropp'len, kleine korr'len zand
Uren, dagen, maanden, jaren


Slaapliedjes

De bloempjes gingen slapen
Daar klingelt een klokje met zilveren klank
Suze Naanje, ik waige die
't Zonnetje gaat van ons scheiden


Vrolijke of grappige liedjes

Ain boer wol noar zien noaber tou
Al die willen te kaap'ren varen
Al van de droge haring willen wij zingen
De boer had maar ene schoen
Daar kwam ene boer van Zwitserland
Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht
Daar was een wuf die spon
Daar was laatst een meisje loos
Dat gaat naar Den Bosch toe
En 's avonds en 's avonds is het goed
Er was een oorlogsschip
Hannes loopt op klompen
Ik kwam lest over een berg gegaan
't Is Sint Anna die komt aan
Komt hier albij en hoort een klucht (Pierlala)
Komt vrienden in den ronde
De krepelaar ging wand'len
Een meisje moest om water gaan
Moeke doar staait 'n vrijer oan de deur
Molenaartjes wind is zuidenwind
Plompaard en zijn wuvetje
Te Kieldrecht daar zijn de meiskens koene
Den uil die op den peerboom zat
Vier weverkens zag men ter botermarkt gaan
Wat doet gij al in 't groene veld mooi Bernardijn
Wat zullen onze patriotjes eten
Wel Anne Marieken, waar gaat gij naar toe
Willen wij het haasken jagen door de hei
Des winters als het regent
Wij willen van den kerels zingen
Wij zijn al bijeen al goe kadulletjes
Zeg kwezelken, wilde gij dansen
Het zoude een schamel mersenier


Geuzenliederen (80-j. oorlog)

Gelukkig is het land
Help nu uzelf zo helpt u God
Here kere van ons af
In naam van Oranje doe open de poort
Laat zang en spel tamboer en fluit
Merk toch hoe sterk
O Heer die daar des hemels tente spreidt
O Nederland let op uw zaak
Slaat op den trommele van dirre dom deine
Stort tranen uit schreit luide
Waar dat men zich al keert of wendt
Wie dat zich zelfs verheft temet
Wilhelmus van Nassouwe
Wilt heden nu treden voor God den Heere


Historische liederen

Boven Gent rijst eenzaam en grijsd (Roeland, Belfort Gent)
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord (Piet Hein)
In een blauw geruite kiel (Michiel de Ruyter)
't Ros Beyaard doet zijn ronde
Toen den Hertog Jan kwam varen
Wat voor vijand derft ons naken (Ros Beyaard)
Wat zullen onze patriotjes eten
Wie was diegene die die loverkens brak (Munster)


Over Nederland

Alle man van Neêrlands stam
Holland ze zeggen: je grond is zoo dras
Holland met zijn malse wei
Hollands vlag je bent mijn glorie
O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag
Waar de blanke top der duinen
Wij leven vrij wij leven blij
Wij willen Holland houden


Provincies, landstreken

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land (Twente)
Waar der beuken breede kronen (Gelderland)
Alle provincieliederen


Natuur, seizoenen

Als de winter vlucht voor de lentelucht
Er schommelt een wiegje in 't bloeiende hout
Het spruit aan de bomen
Hopsa heisasa 't is in de maand van mei ja ja
In 't groene dal, in 't stille dal
Koeltjes suiz'len, doen rits'len het loover
Kom mee naar buiten allemaal
De meimaand is in 't land lief kind
Natuur ligt in dromen verzonken
Nu breekt uit alle twijgen
Op de grote stille heide
Sikkels klinken sikkels blinken
Een vriendelijk aardig vogelijn
Wie rusten wil in 't groene woud
Die winter is vergangen (virtuit)
Word wakker, 't zonnetje is al op
Zomer is 't in bos en velden
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon


Varen, wandelen

Al die willen te kaap'ren varen
Allen die willen naar Island gaan
Curaçao 'k heb jou zo menigmaal bekeken
Ferme jongens, stoere knapen
Hoe zachtkens glijdt ons bootje
Hoort zegt het voort dat nu jong Nederland
De paden op, de lanen in
Een scheepje in de haven landt
Wie gaat mee, gaat er mee over zee
Wie wil er mee naar Wieringen varen
Het windje steekt op hoor het roept ons naar zee


Muziek, zingen, dansen

Als m'n vader en m'n moeder naar de markt toe gaan
Gildebroeders maakt plezieren
Ik ben een ferme sterke jongen
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
Op meisjes in den rondedans
Springt op en toon je schoen


Canons

Als de kat van huis is dansen de muizen
Din din din dy kwam fan Brugge
Drie ganzen in het haverstro
Hemel en aarde kunnen vergaan
Het is slechts langs de rechte baan
Kling klang kling klang over het woud
Kom mee naar buiten allemaal
Kom toch en volg mij na
Komt en laat ons dansen springen
Ontwaak, ontwaak! De roep van de haan
Suze Naanje, ik waige die
Ubi sunt gaudia waar de eng'len zingen
Viva viva la musica
Vrolijk springen wij, hahaha
Waar ik ga waar ik sta
Zomer is 't in bos en velden
Zonder Ceres en zonder Bacchus
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon


Zuid-Afrikaanse liedjes

Bobbejaan klim die berg
Hoe rij die Boere? Sit sit so
Jan Pierewiet
Mama ik wil een man hê
My Sarie Marais
Bovenstaande liedjes
chronologisch.


Klik op de betreffende beginregel
om naar de pagina te gaan waarop het liedje te vinden is.


Middeleeuwse liederen
(opgetekend voor 1550)

Alle mijn gepeis doet mij zo wee
Arge winter gij zijt koud
Christus is opgestanden
Daar gingen twee gespeelkens goed
Daar staat een klooster in Oostenrijk
Daar was een sneeuwwit vogeltje
Het daghet in den oosten
Egidius waer bestu bleven
Gekwetst ben ik van binnen
Geldeloos je doet me pijn
Het komt een schip geladen
Heer Halewijn zong een liedekijn
Ik stond op hoge bergen
Ik wil mij gaan vertroosten
Ik zeg adieu wij twee wij moeten scheiden
Ik zie die morgensterre
In dulci jubilo singet ende weset vro
Een kind geboren in Bethlehem
Kind'ren zwijgt dan moogt ge horen
O Kindeke klein, o Kindeke teer
Ons genaket die avondstar
Ons is geboren een kindekijn
Rijk God wie zal ik klagen
Tandernaken al op den Rijn
Het viel een hemels dauwe
Het voer een maagdelijn over de Rijn
Het waait een windeken koel
Het was een maged uitverkoren
Het waren twee koningskinderen
Wie was diegene die die loverkens brak
Den winter is een onweerd gast
Die winter is vergangen (schijn)
Die winter is vergangen (virtuit)
Wij willen van den kerels zingen
Het zoude een schamel mersenier16e- en 17e-eeuwse liederen
(opgetekend tussen 1550 en 1700)

Alleluja de blijde toon
Doen Hanselijn over der heide reed
Er is een roos ontsprongen
Galathea siet den dach comt aen
Help nu uzelf, zo helpt u God
Herders hij is geboren
Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
Jeugdig volkje, ras, ras, ras
Komt hier al bij en hoort een klucht
Die nachtegaal die zank een lied, dat leerde ik
's Nachts rusten meest de dieren
Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer
O herders laat uw bokjes en schapen
O Kerstnacht, schoner dan de dagen
Slaat op den trommele van dirre dom deine
Toen Hanselijn over de heide reed
De vastenavond die komt an
Het was een kind, zo kleinen kind
Des winters als het regent


Geuzenliederen Valerius (1626)

Gelukkig is het land
Here, kere van ons af
Kom nu met zang van zoete tonen
Laat zang en spel, tamboer en fluit
Merk toch hoe sterk nu in 't werk
O Heer die daar des hemels tente spreidt
O Nederland, let op uw zaak
Stort tranen uit, schreit luide
Waar dat men zich al keert of wendt
Wie dat zich zelfs verheft temet
Wilt heden nu treden voor God, den Heere18e- en 19e-eeuwse liederen
(opgetekend tussen 1700 en 1899)

Aan d' oever van een snelle vliet
Al van de droge haring willen wij zingen
Curaçao 'k heb jou zo menigmaal bekeken
Daar was een wuf die spon
Daar was laatst een meisje loos
Daar zou een meisje gaan halen wijn
Dat gaat naar Den Bosch toe
Din-din-din dy kwam fan Brugge
Do do kindje van de minne
Drie schuintamboers, die kwamen uit het Oosten
Er is een Kindeke geboren op aard
Er kwamen drie koningen met ene ster
Er was een oorlogsschip
Ere zij god
Gildebroeders, maakt plezieren
De herdertjes lagen bij nachte
Hier is onze fiere Pinksterblom
Ik kwam lest over een berg gegaan
't Is Sint Anna die komt aan
Komt vrienden in het ronden
De krepelaar ging wand'len
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Een meisje moest om water gaan
Mitte confitte kom t' avond thuis
Plompaard en zijn wuvetje
't Ros Beyaard doet zijn ronde
Schoon lief, hoe ligt gij hier en slaapt
Springt op en toon je schoen
Stille nacht, heilige nacht
Suze Naanje, ik waige die
Te Kieldrecht daar zijn de meiskens koene
Den uil die op den peerboom zat
Vier weverkens zag men ter botermarkt gaan
Wat doet gij al in 't groene veld mooi Bernardijn
Wat voor vijand derft ons naken
Wat zetten z' Onzen Lieven Heer
Wat zullen onze patriotjes eten
Wel Anne Marieken, waar gaat gij naar toe
Willen wij, willen wij 't haasken
Wij komen alle drie uit vreemde landen
Wij komen van Oosten wij komen van ver
Wij zijn al bijeen, al goe kadulletjes
Zeg kwezelken, wilde gij dansen
Het zou een jager uit jagen gaanLiedjes uit Kun je nog zingen, zing dan mee
(tweede helft 19e, begin 20e eeuw - eerste druk 1906)

Alle man van Neêrlands stam
Als de winter vlucht voor de lentelucht
De bloempjes gingen slapen, zij waren geurensmoe
Boven Gent rijst, eenzaam en grijsd
Daar klingelt een klokje met zilveren klank
Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht
Er schommelt een wiegje in 't bloeiende hout
Ferme jongens, stoere knapen
Gelukkig is het land  *
Hannes loopt op klompen
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
Help nu uzelf, zo helpt u God
Hoe zachtkens glijdt ons bootje
Holland, ze zeggen: je grond is zoo dras
Holland met zijn malse wei
Hollands vlag, je bent mijn glorie
Hoort, zegt het voort
Hopsa, heisasa, 't is in de maand van mei, ja ja
Ik ben een ferme, sterke jongen
In een blauw geruite kiel
In 't groene dal, in 't stille dal
In naam van Oranje doe open de poort
Een karretje op een zandweg reed
Klein vogelijn op groenen tak
Kleine waterdropp'len
Kling klang klink klang over het woud
't Knaapje zag een roosje staan
Koeltjes suiz'len, doen rits'len het loover
Laat zang en spel, tamboer en fluit  *
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
De meimaand is in 't land, lief kind
Natuur ligt in droomen verzonken
O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag
Op de grote stille heide
Op meisjes, in den rondedans
De paden op, de lanen in
Een scheepje in de haven landt
Sikkels klinken, sikkels blinken
Het spruit aan de boomen, het groent in de wei
Stort tranen uit, schreit luide  *
Uren, dagen, maanden, jaren
Een vriend'lijk aardig vogelijn
Waar dat men zich al keert of wendt  *
Waar de blanke top der duinen
Waar der beuken breede kronen
Wie gaat mee, gaat er mee over zee
Wie rusten wil in 't groene woud
Wilt heden nu treden voor God, den Heere  *
Het windje steekt op, hoor het roept ons naar zee
Word wakker, 't zonnetje is al op
Wij leven vrij, wij leven blij
Wij willen Holland houden
't Zonnetje gaat van ons scheiden
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon

        * Oorspr. 17e-eeuwse geuzenliederen,
             uit Valerius (1626)20e-eeuwse liederen
(opgetekend tussen 1900 en 1999)

Al die willen te kaap'ren varen
Allen die willen naar Island gaan
Als de kat van huis is dansen de muizen
Als de rombom heeft geslagen
Als m'n vader en m'n moeder naar de markt toe gaan
Ain boer wol noar zien noaber tou
De boer had maar enen schoen
Daar kwam enen boer van Zwitserland
Daar nu het feest van Pasen is
Drie ganzen in 't haverstro
Dubbele Jan die zie je niet meer
Engelkens door het luchtruim zwevend
Hemel en aarde kunnen vergaan
Het is slechts langs de rechte baan
Ik voele mij gedrongen
In de hemel is ene dans
't Is geboren, het godd'lijk Kind
Klein klein Jezuken heb je zulke kou
Kom mee naar buiten allemaal
Kom toch en volg mij na
Komt allen tezamen onder 't sterrenblinken
Komt en laat ons dansen, springen
Midden in de winternacht
Moeke doar staait 'n vrijer oan de deur
Molenaartjes wind is zuidenwind
Nu breekt uit alle twijgen
Ontwaak, ontwaak! De roep van de haan
Schoon lief wilt gij met mij rijden
Schoon lieveke waar waarde gij de eerste meiennacht
Toen den Hertog Jan kwam varen
Ubi sunt gaudia waar de eng'len zingen
Viva, viva la musica
Vrolijk springen wij, hahaha
Waar ik ga, waar ik sta
Wie wil er mee naar Wieringen varen
Zachtjes klinkt het avondklokje
Zonder Ceres en zonder Bacchus
Zomer is 't in bos en velden


De liedjesschrijvers, tekstdichters en toondichters
van alle volksliedjes op deze website


Klik op de betreffende beginregel
om naar de pagina te gaan waarop het liedje te vinden is.


Simon Abramsz (tekst)

Er schommelt een wiegje in 't bloeiende hout
Holland ze zeggen
Op de hoge hoge daken
Zachtjes gaan de paardevoetjes

 bij onze afdeling Kinderliedjes:
'k Droomde gist'ren van een ventje


A. Albert (muziek)

Uren, dagen, maanden, jaren


A. Baron (tekst)

Ik ben een ferme sterke jongen


Harrie Beex (tekst)

Dubbele Jan
Toen den Hertog Jan kwam varen


Mathias Josephus Beltjens (muziek)

In 't groene dal, in 't stille dal


George Beijerle (muziek)

Holland met zijn malse wei


Johan Böhringer (tekst)

Als de winter vlucht voor de lentelucht


Jean Brand van Cabauw (tekst)

Wij leven vrij wij leven blij


Gerbrand Bredero (lied)

's Nachts rusten meest de dieren


J. Destoop (muziek)

Boven Gent rijst eenzaam en grijsd


Nicetas Doumen (tekst)

Hannes loopt op klompen


Rhijnvis Feith (tekst)

Uren, dagen, maanden, jaren


Anna Fles (tekst)

De meimaand is in 't land lief kind


C.J.C. Geerlings (lied)

Koeltjes suiz'len, doen rits'len het loover
Het spruit aan de bomen
Waar der beuken breede kronen


H. Gras (tekst)

Het windje steekt op hoor het roept ons naar zee


W.H. de Groot (muziek)

Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht
Hoe zachtkens glijdt ons bootje
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon


G.H. Harting (muziek)

Het windje steekt op hoor het roept ons naar zee


Andries Hartsuiker (muziek)

Kom mee naar buiten allemaal


Herman den Hertog (muziek)

Alle man van Neêrlands stam

 bij onze afdeling Kinderliedjes:
Daantje zou naar school toe gaan
Maantje tuurt maantje gluurt
Och moeke hoor eens even


Jan Pieter Heije (tekst)

Ferme jongens, stoere knapen
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
In 't groene dal, in 't stille dal
Een karretje op een zandweg reed
Klein vogelijn op groene tak
O schitterende kleuren van Nederlands vlag
Een scheepje in de haven landt
Wie rusten wil in 't groene woud
Zie de maan schijnt door de bomen

 bij onze afdeling Kinderliedjes:
Duifje met je blanke veren
Er zaten zeven kikkertjes
Tussen Keulen en Parijs


Richard Hol (muziek)

In een blauw geruite kiel
Kling klang kling klang over het woud
De paden op de lanen in
Waar de blanke top der duinen


Pieter Corneliszoon Hooft (tekst)

Galathea siet den dagh comt aen


P. Kallenbach (muziek)

Ik ben een ferme sterke jongen


Willem Kirberger (Fabiës) (tekst)

Holland met zijn malse wei


Marie Koenen (tekst)

Op meisjes in den rondedans


Arnoldus Lijsen (muziek)

Sikkels klinken sikkels blinken


Philip Loots (muziek)

Hannes loopt op klompen


Abraham Loman (tekst)


Wie gaat mee gaat er mee over zee


Pieter Louwerse (tekst)

Op de grote stille heide
Waar de blanke top der duinen


Gijsbert Lovendaal (tekst)

Daar klingelt een klokje met zilveren klank
Hollands vlag je bent mijn glorie


H.W. van der Mey (tekst)

Wij willen Holland houden

 bij onze afdeling Kinderliedjes:
Kleine dikke Dickie


J.G. Nijk (tekst)

Alle man van Neêrlands stam


Hendrik van Oort (muziek)

Daar klingelt een klokje met zilveren klank


Petro Parson (tekst)

Hoe zachtkens glijdt ons bootje


Floris van der Putt (muziek)

Dubbele Jan
Toen den Hertog Jan kwam varen


J. Reckers (muziek)

Hopsa heisasa 't is in de maand van mei ja ja
Op meisjes in den rondedans

 bij onze afdeling Kinderliedjes:
Kleine dikke Dickie


Catharina van Rennes (muziek)

Als de winter vlucht voor de lentelucht
Als goede kind'ren slapen zacht
Kleine waterdropp'len, kleine korr'len zand
De meimaand is in 't land lief kind

 bij onze afdeling Kinderliedjes:
Drie kleine kleutertjes
Schommelen schommelen heen en weer


A. Rodenbach (tekst)

Boven Gent rijst eenzaam en grijsd


Antoon de Rop (tekst)

In een blauw geruite kiel
De paden op de lanen in


Paul Rubens (muziek)

Hoort zegt het voort dat nu jong Nederland


Christoph von Schmid (tekst)

Langs berg en dal klinkt hoorngeschal


Abraham Schooleman (tekst)

In naam van Oranje


Friedrich Silcher (muziek)

Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
Natuur ligt in dromen verzonken


Anthony Staring (tekst)

Sikkels klinken sikkels blinken


Wilhelmus Smits (muziek)

Klein vogelijn op groene tak
O schitterende kleuren van Nederlands vlag


A. Spoel (muziek)

Wij willen Holland houden


Lambert van Tetterode (muziek)

Er schommelt een wiegje in 't bloeiende hout


Hendrika van Tussenbroek (muziek)

Word wakker, 't zonnetje is al op


Adriaen Valerius (tekst)

Gelukkig is het land
Here kere van ons af
Kom nu met zang van zoete tonen
Laat zang en spel tamboer en fluit
Merk toch hoe sterk
O Heer die daar des hemels tente spreidt
O Nederland let op uw zaak
Stort tranen uit schreit luide
Waar dat men zich al keert of wendt
Wie dat zich zelfs verheft temet
Wilt heden nu treden voor God den Here


O.S. van der Veen (tekst)

Hopsa heisasa 't is in de maand van mei ja ja


Joannes Viotta (muziek)

Ferme jongens, stoere knapen
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
Een karretje op een zandweg reed
Een scheepje in de haven landt
Zie de maan schijnt door de bomen


Heinrich Werner (muziek)

't Knaapje zag een roosje staan


Johannes Wierts (muziek)

Hollands vlag je bent mijn glorie

 bij onze afdeling Kinderliedjes:
Onder moeders paraplu


Johann Wilms (muziek)

Wij leven vrij wij leven blij

 bij onze afdeling Kinderliedjes:
Duifje met je blanke veren


Anthony Winkler Prins (tekst)

Kling klang kling klang over het woud


Manna de Wijs-Mouton (tekst)

Hoort zegt het voort dat nu jong Nederland


Johannes Worp (muziek)

Op de grote stille heide
Wie rusten wil in 't groene woud

 bij onze afdeling Kinderliedjes:
In een groen groen knollenland


Willem van Zeggelen (tekst)

Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht
Top 25 !!
Ik kan geen keus maken uit de grote hoeveelheid liedjes.
Welke liedjes moet ik in elk geval kennen?

Een keuze uit bovenstaande liedjes

Klik op de betreffende beginregel
om naar de pagina te gaan waarop het liedje te vinden is.


De bekendste volksliedjes

Al die willen te kaap'ren varen
Ain boer wol noar zien noaber tou
De boer had maar ene schoen
Daar kwam ene boer van Zwitserland
Dat gaat naar Den Bosch toe
Drie Schuintamboers
Dubbele Jan
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord (Piet Hein)
In een blauw geruite kiel
In naam van Oranje
In 't groene dal, in 't stille dal
Een karretje op een zandweg reed
Klein vogelijn op groene tak
Komt vrienden in den ronde (het slijperswiel)
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
De paden op de lanen in
Uren, dagen, maanden, jaren
Waar de blanke top der duinen
Wij zijn al bijeen al goe kadulletjes


Top 3 Zuid-Afrikaanse liedjes

Jan Pierewiet
Mama ik wil een man hê
My Sarie Marais


Beroemde middeleeuwse liedjes

Het daghet in den oosten
Egidius waer bestu bleven
Heer Halewijn zong een liedekijn
Het waren twee koningskinderen


Uit de Muiderkring

Galathea siet den dagh comt aen       


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon