naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema
Info

Inhoud website:
volksliedjes - nederlandse volksliedjes W (va. wi) - hier vind je ruim 150 oude bekende traditionele volksliederen - met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - Wie gaat mee over zee houd het roer recht, Wie rusten wil in 't groene woud, Wie was diegene die die loverkens brak, Wie wil er mee naar Wieringen varen, Willen wij 't haasken jagen door de hei, Wilt heden nu treden voor God den Here, Het windje steekt op hoor het roept ons naar zee, Den winter is een onweerd gast, Die winter is vergangen ik zie des meien schijn, Die winter is vergangen ik zie des meis virtuit, Des winters als het regent paadjes diep, Word wakker, het zonnetje is al op, Wij leven vrij, wij leven blij op Neerlands dierbaren grond, Wij willen Holland houden, Wij willen van den kerels zingen, Wij zijn al bijeen al goe kadulletjes al goe kadullen

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oud hollandse oud-hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano

Varianten: wie gaat er mee over zee hou het roer recht wie was degene die die lovertjes brak narrenkappe narrekappe narrenkap haaske haasje jagen god de heer de winter is een onweerd gast onwaard dag de winter is vergangen ik zie de meies schijn meienschijn meieschijn meiesschijn kadullekes wij willen van de kerels zingen ze zijn van kwade aard wil heden nu treden voor God de heer wij leven vrij wij leven blij op Nederlands dierbare grond goede kadullekes
Nederlandse volksliedjes
 ∼  va. Wi  ∼ 


 
Wie dat zich zelfs verheft temet
werd wel een arme sleter:
Duc d' Alv', uw beeld ten spijt gezet
waar' afgebroken beter:
Uw boze daad die gij begaat
bij allen toch onlijdig is
en strijdig is met onzer landen staat.

Doch 't schijnt dat nergens gij naar vraagt
gij wilt het al verscheuren
maar die daar doet, dat God mishaagt
zal 't einde nog betreuren:
als hij vol nood zal naakt en bloot
voor Godes oordeel schuldig staan
onduldig gaan verwezen tot de dood.

De godloos groeit een wijl zeer wel
doch 't einde staat te vrezen;
ziet: Lucifer kwam in de hel
door zijn hoveerdig wezen!
Daar 't volk zich al aan spieg'len zal
indien ze zoeken goede spoed
want hoge moed gaat altijd voor de val.


muziek volksliedjes - sleter duc d' alva
bladmuziek volksliedjes - zichzelf verheft duc d'alva bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Geuzenlied.

Tekst: A. Valerius.
In: A. Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck (1626).

Adriaen Valerius (ca. 1575-1625) was schepen (wethouder) van Veere (Zeeland) en tekstdichter van met name geuzenliederen (liederen over de Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648). Deze werden na zijn dood uitgegeven door zijn erfgenamen. Valerius was deken van de Veerse rederijkerskamer 'In reynder jonste groeijende' (zie alle liedjes Valerius).

Inhoud: dit geuzenlied gaat over het standbeeld dat de hertog van Alva in Antwerpen (1571) voor zichzelf had laten oprichten. Wie zichzelf zo verheft, is een schooier. Het beeld kan beter afgebroken worden. Door hovaardigheid kwam Lucifer in de hel: hoogmoed komt voor de val.

Uitleg: sleter: vod, schooier / Duc d' Alv': hertog van Alva.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F.R. Coers, Liederboek van Groot-Nederland (1898)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  De Lange, Van Riemsdijk en Kalff, Nederlandsch volksliederenboek (1913)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wie gaat mee, gaat mee over zee?
Houd het roer recht!
Frisch blaast de wind langs de reê.
Blijft g' in 't nest, in 't nest met de rest?
Houd het roer recht!
Ons lijkt de zee 't allerbest!
Wie wat worden wil, wel die zit niet stil
neen, hij trekke 't zeegat uit
zie hem wacht rijke buit.

Bij de hand, bij de hand voor het land!
Houd het roer recht!
Zoo klinkt het luid van allen kant.
Voor u uit het oog en omhoog.
Houd het roer recht!
Dat u geen storm verrassen moog!
Met het oog in 't zeil en voor niemand veil
stuurt de zeeman 't zwemmend paard
nooit voor iemand vervaard.

Een hoezee, hoezee voor de zee!
Houd het roer recht!
Jongens van Holland, roept het mee!
Hier is 't veld, is 't veld voor den held.
Houd het roer recht!
Hier toont de man wat hij geldt
onder 't zeemansbuis, daar is moed nog thuis
in zijn vuist ligt heel zijn lot
niemand vreest hij dan God.


midi volksliedjes met mp3 muziek - Wie gaat mee over zee roer recht
bladmuziek van nederlands volksliedje - Wie gaat mee over zee roer recht bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Een liedje van de zee'.

Tekst: A.D. Loman.
Muziek: op de wijs van 'Isser yemant uyt Oost-Indiën gekomen'.
In: Oud-hollandsche volksliedjes (z.j.).

Abraham Loman (1823-1897) was predikant en voorzitter van de Maatschappij van Toonkunst. Hij stelde een bundel met geuzenliedjes samen, gaf een bundel met liederen van Valerius uit en enkele delen Oud-hollandsche volksliedjes.

Toelichting: Volgens sommige bronnen is Loman slechts verzamelaar en arrangeur van de Oud-hollandsche volksliedjes, en niet de tekstdichter van bovenstaand liedje.

Uitleg: reê (rede): ankerplaats / voor niemand veil: voor niemand omkoopbaar / zeemansbuis: hemd, bovenkleding.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F.R. Coers, Liederboek van Groot-Nederland (ca. 1900)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wie rusten wil in 't groene woud
wie rusten wil met lusten
hij kiez' een plekje dicht in 't hout
en vlije zich ter rusten.
Een peluwtje van mollig mos
een kussentje van varen
en een gordijn van blâren
geeft zoeten middagslaap in 't bosch.
Een peluwtje van mollig mos
een kussentje van varen
en een gordijn van blâren
geeft zoeten middagslaap in 't bosch.

De hemel van het ledikant
blinkt prachtig blauw door 't loover.
De heesters sling'ren om den rand
de bloesem hangt er over.
Het koeltje fluistert met den vliet
de dart'le vlinders spelen
de nachtgalen kweelen...
Is 't niet een lieflijk wiegelied?
Het koeltje fluistert met den vliet
de dart'le vlinders spelen
de nachtgalen kweelen...
Is 't niet een lieflijk wiegelied?

En 't best is, dat het groene woud
met koeltj' en rust u lavend
van u geen zilver vraagt of goud
al slaapt gij tot den avond.
't Vraagt enkel: zijt gij mat of moê?
De slaapsteê is voor allen
en is ze u goed bevallen
dan krijgt gij 't avondgoud nog toe.
't Vraagt enkel: zijt gij mat of moe?
De slaapsteê is voor allen
en is ze u goed bevallen
dan krijgt gij 't avondgoud nog toe.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Wie rusten wil in het groene woud
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - Wie rusten wil in het groene woud bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Een middagslaapje'.

Tekst: J.P Heije.
Muziek: J. Worp.

Jan Pieter Heije (1809-1876) was een Amsterdamse arts en tekstdichter. Hij schreef honderden liedjes in de trant van volksliedjes, waarvan er vele zeer bekend raakten (zie alle liedjes Heije).

Johannes Worp (1821-1891) was muziekleraar aan de kweekschool en componist. Hij toonzette ook 'Op de groote, stille heide'. De bekendste melodie van zijn hand is die van het kinderliedje 'In een groen groen knollenland'.

Uitleg: peluw: kussen of onderkussen.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J.P Heije, Nederlandsche liederen (ca. 1865)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wie was diegene die die loverkens brak
ende die ze in der narren kappe stak?
Het wil hem openbaren.
Wij riepen dat kruise al van den hemel an
wij vrome landsknechten allen.

Het was op enen Pinkstermaandag
dat men de storm voor Munster zag
ontrent de zeven uren.
Daar bleef zo menig landsknecht dood
te Munster onder die muren.

Die storm die duurde een korte tijd
totdat die metten waren bereid.
Die metten waren gezongen
doen schoten wij daar drie bussen los.
Alarm, zo sloegen die trommelen.

Wij vielen Munster dapperlijk an.
Wij leden schade zo menigen man
men zag daar menig bloed vergieten.
Men zag daar menigen vromen landsknecht
het bloed liep over haar voeten.

Die landsknechten waren in groter nood:
daar bleef er wel drieduizend dood
in anderhalver ure.
Was dat niet een grote schare van volk?
Nog en zal geen landsknecht treuren.

Wij weken in een wilde veld.
In die schansen hebben wij gevoerd ons geld.
Ene raad zouden zij ons geven.
Wij riepen Maria, Gods moeder, aan:
beschermt ons lijf ende leven!

Knipperdollink tot zijnen knechten sprak:
Gij borgers, koomt hier op die wacht
laat ons den hoop aanschouwen:
al waren zij nog drieduizend sterk
de prijs willen wij behouden!

Een busschieter die daar was
hij schoot drie kortouwen al op dat pas
veel snelder dan een duive.
Wisten 't mijn vader ende moeder thuis
zij zouden mij helpen treuren!

Die dit liedeken eerstmaal zank
een vroom landsknecht is hij genaamd
hij hevet zeer wel gezongen.
Hij heeft te Munster aan dans geweest,
de rei is hij ontsprongen!


muziek om volksliedjes ouderwetse liedje te meezingen - Wie was diegene die loverkens brak
noten van volksliedje nederlandse teksten met noten - Wie was degene die lovertjes brak bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Inhoud: Dit historielied gaat over de belegering van Münster door bisschop Frans van Waldeck in 1534. In dat jaar werd de volwassenendoop ingesteld in Münster, door radicale, gewelddadige en polygame anabaptisten. De stad werd ingenomen in juni 1535, de drie leiders werden ter dood veroordeeld en het anabaptisme, de herdoop, werd afgeschaft.

Uitleg: die loverkens brak: de lauweren plukte / dat kruise: Christus wordt aangeroepen / bussen: kanonnen / Knipperdollink (of Knipperdolling): aanvoerder v.d. Wederdopers in Münster / kortouwen: kanonnen.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wie wil er mee naar Wieringen varen
's morgens vroeg al in de dauw
met een mooi meisje van achttien jaren
dat zo graag naar Wieringen wou?

Schipper, ik hoor de hanen kraaien
schipper, ik zie de vlaggetjes waaien.
Stuurman, laat je roer maar gaan
dan zullen we spoedig op Wieringen staan.


muziek volksliedje oude liedjes luisteren - Wie wil er mee naar Wieringen varen
muzieknoten van volksliedjes nederlandstalig met songtekst - Wie wil er mee naar Wieringen varen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Toelichting: Wieringen (in de kop van Noord-Holland) was tot 1924 een eiland.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Handschriftcollectie G.J. Boekenoogen (1891-1930), opgetekend in 1894
•  J. Kunst, Het levende lied van Nederland (1938)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Willen wij, willen wij 't haasken
jagen door de hei?
Ja, het haasken, gij en ikke
door den dunne, door den dikke
't haasken willen wij jagen gaan,
't haasken willen wij jagen gaan.

Deur haasken, dodelijk haasken
deur haasken, door de hei!
Deur haasken, dodelijk haasken
deur haasken, door de hei!

't Haasken blij, 't haasken blij
kwam gelopen door de hei.
Onder 't groen geboomt gezeten
waren zij geheel vergeten
wat ze moesten jagen gaan,
wat ze moesten jagen gaan.

Deur haasken, dodelijk haasken
deur haasken, door de hei!
Deur haasken, dodelijk haasken
deur haasken, door de hei!

Haasken vrij, haasken vrij
wil maar spelen door de hei.
't Jagerken dat is gevangen
door heur schone rode wangen.
't Meisken wilde hem jagen gaan,
't meisken wilde hem jagen gaan.

Deur haasken, dodelijk haasken
deur haasken, door de hei!
Deur haasken, dodelijk haasken
deur haasken, door de hei!


midi volksliedjes om bekende traditionele liederen te beluisteren - Willen wij het haaske jagen hei
notenschrift van volksliedje en nederlandstalige songteksten - Willen wij het haasje jagen hei bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J.W. Wolf, Wodana, tijdschrift voor oudheidskunde (1843)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wilt heden nu treden voor God den Here
Hem boven al loven van herten zeer
en maken groot zijns lieven namens ere
die daar nu onzen vijand slaat terneer.

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

Bidt, waket en maket, dat g' in bekoring
En 't kwade, met schade, toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald.


midi volksliedje liedblaadjes liedboekjes liedje - Wilt heden nu treden voor God
melodie van volksliedjes met auteur componist holland - Wil heden nu treden voor God bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Geuzenlied.

Tekst: A. Valerius.
In: A. Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck (1626).

Adriaen Valerius (ca. 1575-1625) was schepen (wethouder) van Veere (Zeeland) en tekstdichter van met name geuzenliederen (liederen over de Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648). Deze werden na zijn dood uitgegeven door zijn erfgenamen. Valerius was deken van de Veerse rederijkerskamer 'In reynder jonste groeijende' (zie alle liedjes Valerius).

Inhoud: Dit lied is een loflied en danklied naar aanleiding van een overwinning van Maurits van Oranje tijdens zijn succesvolle veldtocht langs de IJssel en de Waal in 1597 (onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog).

Uitleg: vroomheid: dapperheid / bewald: ommuurd.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Het windje steekt op, hoor het roept ons naar zee
joho, joho, joho!
Neem afscheid mijn jongens, de boot ligt alreê
joho, joho, joho!
We hupp'len met 't scheepjen de haven blij uit
en keren vanavond beladen met buit
terug naar het land, terug naar het land.

De kabb'lende golfjes bespatten het boord
joho, joho, joho!
Het scheepsvolk zingt vroolijk, zooals het behoort
joho, joho, joho!
De wind blaast in 't zeil dat zich bolt om den mast
de schipper houdt stevig den helmstok maar vast
en tuurt over zee, en tuurt over zee.

En straks, als het net zwaar wordt binnengehaald
joho, joho, joho!
Dan wordt er door Janmaat niet langer gedraald
joho, joho, joho!
Zijn hart trekt naar moeder, naar vrouw of naar kind
naar 't huisje waarin hij gezelligheid vindt
en rust na het werk, en rust na het werk.


muziek van volksliedjes en oud hollandse liedjes van vroeger - Het windje steekt op roept zee
wijsje van volksliedje met tekstdichter hollands liedtekst wijs - Het windje steekt op roept zee bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Visscherslied'.

Tekst: H. Gras.
Muziek: G.H. Harting.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Den winter is een onweerd gast
dat merk ik aan den dage.
Ik had een boelken ende dat was waar
in 't openbaar.
Zij en was mij niet getrouwe
des ik rouwe.

Het gaat ten vastelavond waart
nu lengen ons de dagen.
Mijn lief bood mij een kranselijn
van peerlen fijn
oft ik zoude willen dragen
tot den dage.

Daarna komt ons die lieven tijd
zo spruiten ons die bloemkens
zij springen uit zo menigerlei
koel is den mei.
Ik hore de nachtegaal zingen
van minnen.


muziek van middeleeuws volksliedje klassieke volksliederen of liedjes - De winter is onweerd gast
bladmuziek van middeleeuwse volksliedjes met liedteksten met pianomuziek piano - De winter is onweerd gast bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een seizoenslied en een liefdesklacht. Een 'ik-figuur' had een liefje, maar zij was hem niet trouw. De dagen gaan weer lengen en de lente komt er aan. De nachtegaal zingt weer over de liefde.

Uitleg: onweerd: onwelkom / boelken: vriendinnetje / vastelavond: de laatste avond van carnaval.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Die winter is vergangen
ik zie des meien schijn
ik zie die bloemkens hangen
des is mijn hert verblijd.
Zo ver aan genen dale
daar is 't genoeglijk zijn
daar zinget die nachtegale
alzo menig woudvogelkijn.

Ik wil den mei gaan houwen
al in dat groene gras
ende schenken mijn boel die trouwe
die mij die lieveste was
ende bidden dat zij wil komen
al voor haar vensterken staan
end' ontvangen den mei met bloemen
hij is zo wel gedaan!

Ende doe die zuiverlijke
zijn reden hadde gehoord
doe stond zij treurendlijke
met des sprak zij een woord:
Ik heb den mei ontvangen
met groter eerwaardigheid.
Hij kust ze aan de wangen
was dat niet eerbaarheid?

Hij nam ze zonder treuren
al in zijn armkens blank.
Die wachter op der muren
die hief op een lied ende zank:
En is daar iemand inne
die mag wel thuiswaarts gaan
ik zie den dag opdringen
al door die wolken klaar.

Och wachter op der muren
hoe kwelstu mij zo hard!
Ik lig in zwaren treuren
mijn herte dat lijdet smart.
Dat doet die alreliefste
dat ik van haar scheiden moet
dat klaag ik God den Here
dat ik ze laten moet.

Adieu, mijn alreliefste
adieu, schoon bloemken fijn
adieu, schoon rozebloeme
daar moet gescheiden zijn.
Hent dat ik wederkome
die liefste zoudt gij zijn
dat herte in mijnen lijve
dat hoort ja altijd dijn.


mp3 van middeleeuwse volksliedjes midi met muziek - Die winter is vergangen
bladmuziek middeleeuws volksliedje met tekstschrijver nederlandse - De winter is vergangen bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een dageraadslied en een meilied. Twee geliefden brengen samen de nacht door. Als de wachter de dageraad aankondigt, moeten ze scheiden.

Uitleg: genen: gindse / boel: geliefde / hent dat: totdat.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Handschrift Hanau (15e eeuw)
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Die winter is vergangen
ik zie des meis virtuit
ik zie die loverkens hangen
die bloemen spruiten in 't kruid.

In genen groenen dale
daar is 't genoeglijk zijn
daar zinget die nachtegale
end' zo menig vogelkijn.


midi volksliedjes uit middeleeuwen met mp3 muziek - Die winter is vergangen
bladmuziek van nederlands volksliedje uit middeleeuwen - De winter is vergangen bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een meilied. De tekst is gelijk aan de 2e strofe van 'Het viel een hemels dauwe'.

Uitleg: virtuit: kracht.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veelderhande Liedekens (1582)
•  J. Sent, Een Nieuw Sangh-boeck (1650)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Des winters als het regent
dan zijn de paadjes diep, ja diep
dan komt dat loze vissertje
vissen al inne dat riet.

Met zijne rijfstok, met zijne strijkstok
met zijne lapzak, met zijne knapzak
met zijne leren, van dirre domdere
met zijne leren laarsjes aan.

Dat loze molenarinnetje
ging in haar deurtje staan, ja staan
omdat dat aardig vissertje
voorbij haar henen zou gaan.

Met zijne rijfstok, met zijne strijkstok
met zijne lapzak, met zijne knapzak
met zijne leren, van dirre domdere
met zijne leren laarsjes aan.

Wat heb ik jou bedreven
wat heb ik jou misdaan, ja daan
en dat ik niet met vreden
voorbij jouw deurtje mag gaan?

Met zijne rijfstok, met zijne strijkstok
met zijne lapzak, met zijne knapzak
met zijne leren, van dirre domdere
met zijne leren laarsjes aan.

Gij hebt mij niet misdreven
gij hebt mij niet misdaan, ja daan
maar gij moet mijn driemaal zoenen
eer gij van hier meugt gaan.

Met uwe rijfstok, met uwe strijkstok
met uwe lapzak, met uwe knapzak
met uwe leren, van dirre domdere
met uwe leren laarsjes aan.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Des winters als het regent vissertje
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - Des winters als het regent vissertje bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Zeventiende-eeuws liedje. Een visser komt langs een molen. De ondeugende molenarin vraagt hem om drie zoenen om voorbij de molen te mogen gaan.

Uitleg: loze vissertje: een ondeugend, listig vissertje / rijfstok: hengel / strijkstok: schepnet aan een lange stok.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Haarlems oudt liedt-boeck (1640)
•  't Amsterdamse Rommel-Zootje (ca. 1650)
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Word wakker, het zonnetje is al op
de bloempjes kijken uit hun knop.
De vroege leeuwerik zingt zijn lied
't is allemaal schoonheid wat je ziet!
Word wakker, word wakker, word wakker
word wakker, word wakker, word wakker.

Word wakker, het zonnetje is al op
de bloemen kijken uit hun knop.
De vlugge leeuwerik zingt al lang
de zwaluw sjilpt haar morgenzang.
Word wakker, word wakker, word wakker
word wakker, word wakker, word wakker.

Het duifje strijkt zijn veertjes glad
en trippelt vrolijk over 't pad.
De haan kraait voor de tweede keer
't is alles al buiten in de weer.
Word wakker, word wakker, word wakker
word wakker, word wakker, word wakker.


muziek om volksliedjes ouderwetse liedje te meezingen - Word wakker het zonnetje is al op
noten van volksliedje nederlandse teksten met noten - Word wakker het zonnetje is al op bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Muziek: Hendrika van Tussenbroek.
In: H. van Tussenbroek (comp.), Sneeuwklokjes (z.j.).

Hendrika van Tussenbroek (1854-1935) was componiste en zang- en pianolerares. Ze toonzette onder meer liedteksten van J.P. Heije en G.W. Lovendaal.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  D. de Lange, Nederlandsch volksliederenboek (1913)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1949)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wij leven vrij, wij leven blij
op Neêrlands dierb'ren grond.
Ontworsteld aan de slavernij
zijn wij door eendracht groot en vrij
hier duldt de grond geen dwinglandij
waar vrijheid eeuwen stond,
waar vrijheid eeuwen stond!

Hoe dierbaar is ons 't vaderland
der helden bakermat
der kunsten wieg, 't gezegend strand
waar 't heilig recht zijn zetel plant
en deugd met een fluweelen band
vorstin en volk omvat,
vorstin en volk omvat.

Wij leven vrij, wij leven blij
wij dienen eenen God.
Wat ook 't verschil in dienen zij
de wet laat ied'ren godsdienst vrij
vereend als broeders juichen wij:
gezegend is ons lot,
gezegend is ons lot.

Zo leven w' altijd vrij en blij
op Neêrlands dierb'ren grond.
Door trouw aan eigen wetten vrij
praalt Neêrland in der volken rij
en 't vaderland blijft groot en vrij
tot 's werelds avondstond,
tot 's werelds avondstond.


muziek volksliedje oude liedjes luisteren - Wij leven vrij blij op grond
muzieknoten van volksliedjes nederlandstalig met songtekst - Wij leven vrij blij op grond bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vaderlands lied.

Tekst: M.J. Brand van Cabauw.
Muziek: J.W. Wilms.

Mr. Jean Brand van Cabauw (1785-1847) was advocaat en later rechter in Amsterdam. Hij gaf Dichtstukjes uit in 1824. Johann Wilms (1772-1847), een uit Duitsland afkomstige componist, toonzette o.a. ook Heijes liedtekst 'Duifje met je blanke veren'.

Toelichting: In 1815 werd er een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuw volkslied. Dit lied won de tweede prijs (de eerste prijs ging naar Tollens' 'Wien Neêrlands bloed').

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Verzameling van Gezelschaps-liederen (1835)
•  De Nederlandsche Zanger in alle Gezelschappen (1852)
•  Het vrolijke Bleekersmeisje (ca. 1875)
•  J. Kwast, Gezelschapsliederen (ca. 1900)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wij willen Holland houen
ons Holland fier maar klein!
Wij blijven 't hou en trouwe
wat ook zijn lot moog' zijn!
En wie ons denkt te dreigen
en denkt te nemen ooit
hij zal ons land niet krijgen
wij geven Holland nooit,
hij zal ons land niet krijgen
wij geven Holland nooit!

En vast aan onze zijde
zal Hollands Leeuw daar staan
die zal het nimmer lijden
dat Holland zal vergaan.
Zoolang de Leeuw zal dragen
zijn zwaard en zijne kroon
zal hij ons land ook schragen
en staan naast volk en troon,
zal hij ons land ook schragen
en staan naast volk en troon!

Ons Holland zal niet vallen
zal nimmermeer vergaan
de Leeuw staat met ons allen
zal met ons blijven staan!
De Leeuw zal Holland houen
zijn zwaard en zijne kroon
en tot den dood getrouwe
bewaken volk en troon,
en tot den dood getrouwe
bewaken volk en troon!


midi volksliedjes om bekende traditionele liederen te beluisteren - Wij willen Holland houden
notenschrift van volksliedje en nederlandstalige songteksten - Wij willen Holland houden bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vaderlands lied.

Tekst: H.W. van der Mey.
Muziek: A. Spoel.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
•  Pelser, Van Zanten en Smink, Ons liedeboek (1951)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wij willen van den kerels zingen!
Zij zijn van kwader aard
zij willen de ruters dwingen
zij dragen enen langen baard.
Haar kleedren die zijn al ontnaaid
een hoedekijn up haar hoofd gekapt
't Kaproen staat al verdraaid
haar kousen end' haar schoen gelapt.

Wrongel, wei, brood ende kaas
dat eet hij al den dag
daaromme es de kerel zo daas
hij etes meer dan hij's mag.

Enen groten ruggenen kant
es harde wel zijn gevoeg
die neemt hij in zijn hand
als hij wil gaan ter ploeg.
Dan komt tot hem zijn wijf, de vule
spinnende met enen rokke
een sleter omtrent haar mule
ende gaat zijn schuutle brokken.

Wrongel, wei, brood ende kaas
dat eet hij al den dag
daaromme es de kerel zo daas
hij etes meer dan hij's mag.

Ter kermesse wil hij gaan
hem dinkt dat hij es een grave
daar wil hij 't al ommeslaan
met zijnen verroesten stave.
Dan gaat hij drinken van den wijne
stappans es hij versmoord
dan es al de wereld zijne
stede, land ende poort.

Wrongel, wei, brood ende kaas
dat eet hij al den dag
daaromme es de kerel zo daas
hij etes meer dan hij's mag.

Wij willen de kerels doen grijnzen
al dravend over 't veld
het 's al kwaad dat zij peinzen.
Ik weet ze wel besteld
men zal ze slepen end' hangen
haar baard es al te lank.
Zijne konnen 's niet ontgangen
zijne dochten niet zonder bedwank.

Wrongel, wei, brood ende kaas
dat eet hij al den dag
daaromme es de kerel zo daas
hij etes meer dan hij's mag.


midi volksliedje middeleeuws liedblaadjes liedboekjes liedje - Wij willen van kerels zingen
melodie van volksliedjes middeleeuwen met auteur componist holland - Wij willen van kerels zingen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een spotlied van de adel over de boeren. De onbeschaafde boeren, met lange baarden en kapotte kleding, hebben een kwade aard en zijn gevaarlijk, ze zouden de ruiters/ridders willen onderwerpen. Het refrein is cynisch bedoeld: er heerste veel armoede onder de boeren. Tijdens een kermis denkt een boer dat hij een graaf is, maar van een beetje wijn wordt hij al dronken. Uit de slotstrofe spreekt opnieuw de vrees van de adel: het beste is om ze te slepen en hangen, ze deugen niet zonder dwang.


Uitleg: kerels: onbeschaafde boeren / kaproen: mantelkap / eet meer dan hij mag: hij eet meer dan hij op kan / wrongel: de eiwitten uit de melk, jonge kaas / wei: het waterige deel van melk / ruggenen kant: grote homp roggebrood / sleter omtrent haar mule: een lap voor haar muil / schuutle brokken: brood in een schotel brokkelen / stappans versmoord: meteen is hij dronken / grijnzen: angstig kijken / wel besteld: hoe je ze het best kunt behandelen / dochten niet zonder bedwank: zij deugen niet zonder dwang.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Gruuthuse handschrift (ca. 1400)
•  Cornelia van de Graft, Middelnederlandsche historieliederen (1904)
•  T. de Haan, Huilen op de kermis, 105 Straatmadelieven (1968)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Wij zijn al bijeen
al goe kadulletjes, al goe kadullen
wij zijn al bijeen
al goe kadulletjes, groot en kleen.

Zou me nie meugen een pintje drinken
zonder daarom een dronkaard te zijn?
Zou me nie meugen een pintje drinken
zonder daarom een dronkaard te zijn?

Wij zijn al bijeen
al goe kadulletjes, al goe kadullen
wij zijn al bijeen
al goe kadulletjes, groot en kleen.

Zou me nie meugen een kusje nemen
zonder daarom een dief te zijn?
Zou me nie meugen een kusje nemen
zonder daarom een dief te zijn?

Wij zijn al bijeen
al goe kadulletjes, al goe kadullen
wij zijn al bijeen
al goe kadulletjes, groot en kleen.

Zou me nie meugen een visjen eten
zou me nie meugen eens vrolijk zijn?
Zou me nie meugen een visjen eten
zou me nie meugen eens vrolijk zijn?

Wij zijn al bijeen
al goe kadulletjes, al goe kadullen
wij zijn al bijeen
al goe kadulletjes, groot en kleen.


muziek van volksliedjes en oud hollandse liedjes van vroeger - Wij zijn al bijeen goede kadulletjes kadullekes
wijsje van volksliedje met tekstdichter hollands liedtekst wijs - Wij zijn al bijeen goede kadulletjes kadullekes bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Drinklied.

Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Uitleg: kadulletjes of kadullekes (Vlaams): gezellige dikkerds.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J.W. Wolf, Wodana (1843)
•  E. de Coussemaker, Chants populaires des Flamands (1856)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).liedzangers zingen liedjes 19e eeuw liedzanger of straatzanger met roldoek zingt moordlied

19e-eeuwse liedzanger.
De liedjeszangers hadden een roldoek
(een plakaat met afbeeldingen) met illustraties bij het lied
en verkochten de liedteksten op losse liedblaadjes voor 1 of 5 cent.
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedje


 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon