naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema

Info

Inhoud website:
Kerstliedjes met muziek / bekende traditionele kerstliedjes, nederlandse kerstliederen / liedjes kerst kerstmis van vroeger / met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - Do do kindje van de minne, Een kind geboren in Bethlehem, Er is een roos ontsprongen, Herders hij is geboren in 't midden van de nacht, Het komt een schip geladen, Het was een maged uitverkoren, In dulci jubilo Singet ende weset vro zing wees vrolijk, Kinderen zwijgt dan moogt ge horen, Klein klein Jezuken Jezuke heb je zulke kou, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, O herders laat uw bokjes en schapen, O kerstnacht schoner dan de dagen, Ons genaket die avondstar avondster, Ons is geboren een kindekijn

kersttijd oud traditioneel kerstlied samenzang kerstsamenzang advent complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oud hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano
Kerstliederen met muziek

∼  oude Nederlandse kerstliedjes met mp3 of midi en bladmuziek  ∼


 
Do, do, kindje van de minne,
slaap en doe je oogjes toe!
Heb je gene vaak, je moet niet slapen,
heb je gene honger, je moet niet gapen.
Do, do, kindje van de minne,
slaap en doe je oogjes toe!


kerstliedjes met muziek - Do do kindje van de minne slaap oogjes
kerstliedjes met bladmuziek - Do do kindje van de minne slaap oogjes bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Wiegeliedje.

Uitleg: vaak: slaap.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Volk en Taal (tijdschrift, 1888-1895)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Er is een roos ontsprongen
uit ene wortelstam
die, naar profeten zongen
voortkwam uit Jesses stam.
Zij heeft haar bloem gebracht
al in de koude winter
in 't midden van de nacht.

Wij loven u Maria
en 't Kind dat Gij ons bracht.
Hij is ons aller vreugde
het licht in duist're nacht.
U, Kindje in deez'stal,
aanbidden wij tezamen
o Koning van 't heelal.


kerstliedjes met muziek - Er is een roos ontsprongen
kerstliedjes met bladmuziek - Er is een roos ontsprongen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Naar het Duits: 'Es ist ein Ros entsprungen'.

Uitleg: Jesse: de vader van koning David, een van de voorvaderen van Jezus.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Speyerer Gesangbuch (1599)
•  E. Bruning, Het geestelijk lied van Nederland (1948)
•  A. Smijers, Volksliederenbundel (1952)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Herders, hij is geboren
in 't midden van de nacht,
die zolang van te voren
de wereld heeft verwacht.
"Vrolijk, o herderkens",
zongen ons d' engelkens,
zongen met blijde stem:
"Haast u naar Bethlehem!"

Wij, arme slechte liekens,
gelijk de boeren zijn,
ontwekten ons gebuurkens
en in de maneschijn
liepen met blij geschal
naar deze arme stal
daar ons de eng'lenzang
altemaal toe bedwang.

Als wij daar zijn gekomen
ziet, een klein kindeke
leit op 't strooi, nieuw geboren,
zoet als een lammeke.
D' oogkens van stonden aan
zag men vol tranen staan
't weende uit druk en rouw
in deze straffe kou.

Ik nam mijn fluitje, een ander
die nam zijn moezeltje
en dus fluiten en zongen
voor 't zoete kindeke:
Na, na, na, kindje teer
sus, sus en krijt niet meer
doet uw klein oogskens toe
zij zijn van krijten moe.

Ziet, wij schenken u samen
een teer klein lammeke,
boter, melk en sane
voor uw lief mondeke.
Na, na, na, kindje teer
sus, sus en krijt niet meer
doet uw klein oogskens toe
zij zijn van krijten moe.

't Kindje begon te slapen,
de moeder sprak ons aan:
"Lieve herderkens samen
wilt zoetjes buiten gaan.
Ulie' zij peis en vreê
dat brengt mijn kind u mee
want 't is uw God en Heer,
komt morgen nog eens weer!"


kerstliedjes met muziek - Herders hij is geboren midden nacht
kerstliedjes met bladmuziek - Herders hij is geboren midden nacht bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Den blijden wegh tot Bethleem (1645)
•  N. Aengwarda, Geestelijke Liedekens op de Hoogh-tijden (1757)
•  J. Alberdingk Thijm, Oude en Nieuwere Kerst-Liederen (1852)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Het komt een schip geladen
tot aan het hoogste boord.
Maria houdt het roeder,
die engel stuurt het voort.

In een zo stille wagen
komt ons dat schip aan land,
het brengt ons rijke gaven:
een Zoon is ons gezand.

Het ligt in ene kribbe
dat lieve kleine kind,
in ener beesten kribbe
in arme doekelijn.

Het ligt in ene wiege
dat lieve Kindelijn:
het lichtet als een spiegel
geloved moet het zijn.

Mocht ik dit Kindeke kussen
voor zijne rode mond!
Des mocht mij wel gelusten:
ik werde dan gezond.


kerstliedjes met muziek - Het komt een schip geladen
kerstliedjes met bladmuziek - Het komt een schip geladen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Werdener Liederenhandschrift (15e eeuw)
•  H. Hoffmann von Fallersleben, Niederländische geistliche Lieder (1854)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Het was een maged uitverkoren,
daar Jesus af wou zijn geboren.
Dies ben ik vro,
o, benedicamus Domino.

Te Nazareth al in die stede
daar is een maged rein van zede.
Dies ben ik vro,
o, benedicamus Domino.

Daar kwam een groot gezant van Gode,
want Gabriël die was de bode.
Dies ben ik vro,
o, benedicamus Domino.

"Maria weest gegroet en blijde",
maar Maria haar zeer vermijde.
Dies ben ik vro,
o, benedicamus Domino.

"En wilt niet vrezen, maged schone,
Gods moeder zult gij zijn idoone."
Dies ben ik vro,
o, benedicamus Domino.

"God Heilig Geest zal in u kommen
gelijk de dauw valt op de blommen."
Dies ben ik vro,
o, benedicamus Domino.kerstliederen met muziek - Het was een maged uitverkoren
kerstliederen met bladmuziek - Het was een maged uitverkoren bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Uitleg: idoone: lief.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  D. Coelde van Munster, Dit is een suverlijc boecxken (1508)
•  B. Bauhus, Het prieel der gheestelicker melodie (1617)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).In dulci jubilo
Singet ende weset vro:
al onse herten wonne
leit in presepio
dat lichtet als die sonne
in matris gremio.
Ergo merito
ergo merito
des sullen alle herten
sweven in gaudio

O Jesu parvule
na di is mi so wee.
Nu troost al mijn gemoede,
tu puer inclyte,
dat staet in dynre hoede,
tu puer optime.
Trahe me post te
trahe me post te
al in dijns vaders rike,
o princeps glorie.

Ubi sunt gaudia?
Nerghent anders waer
dan daer die englen singhen
nova tripudia:
daer hoort men snaren clinghen
in regis curia.
Eia qualia
sijn die weelden daer!
Men leeft er boven wesen
Christi presentia.


kerstliederen met muziek - In dulci jubilo zing zingt wees weest vro vrolijk
kerstliederen met bladmuziek - In dulci jubilo zing zingt wees weest vro vrolijk bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Uitleg: in dulci jubilo: met blij gejubel / wonne: blijdschap / presepio: kribbe / matris gremio: moeders schoot / ergo merito: hierom / in gaudio: vreugde

ubi sunt gaudia: waar zijn vreugden / nova tripudia: nieuwe dansliederen / in regis curia: in de zalen vd koning / Eia qualia: wat mooi is het daar / Christi presentia: in tegenwoordigheid van Christus.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Utrechts Sint-Agnes handschrift (15e eeuw)
•  D. van Munster, Dit is een schoon suyverlijck Boecxken (1572)
•  Sommige geestelijcke, christelijcke liederen ende lof-sangen (1643)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Een kind geboren in Bethlehem,
verblijdt u alle, Jeruzalem.
Amor, amor, amor, amor!
Amor, quam dulcis est amor!

Toen Gabriël de engel kwam,
die jonkvrouwe reine den Zone gewan.
Amor, amor, amor, amor!
Amor, quam dulcis est amor!

Zij legde Hem in een kribbekijn,
des eeuwigen Vaders Kindekijn.
Amor, amor, amor, amor!
Amor, quam dulcis est amor!

Drie koningen kwamen uit Oostenland
en brachten dat Kindekijn offerand.
Amor, amor, amor, amor!
Amor, quam dulcis est amor!

Zij gingen daar te samen in,
zij groetten dat nieuwe Kindekijn.
Amor, amor, amor, amor!
Amor, quam dulcis est amor!

Die engelen zongen toentertijd
die herderkens waren zeer verblijd.
Amor, amor, amor, amor!
Amor, quam dulcis est amor!

Al met die engelen willen wij zingen
en laten onz' harten in vreugde springen.
Amor, amor, amor, amor!
Amor, quam dulcis est amor!


kerstliederen met muziek - Een kind geboren in Bethlehem
kerstliederen met bladmuziek - Een kind geboren in Bethlehem bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Maat: 6/4.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Deventer Liederenhandschrift (15e eeuw)
•  H. Hoffmann von Fallersleben, Niederländische geistliche Lieder (1854)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Kind'ren zwijgt, dan moogt ge horen,
ecce mundi guadia,
hoe heer Jesus is geboren.
In te sunt solemnia
o virgo Maria
Dei plena gracia!

D' engel die de boodschap brachte,
ecce mundi guadia,
kwam ter maged in der nachte.
In te sunt solemnia
o virgo Maria
Dei plena gracia!

Hij groette ze al zo vriendelijke,
ecce mundi guadia,
met den Heer van 't Hemelrijke.
In te sunt solemnia
o virgo Maria
Dei plena gracia!

Hij zeide, dat zij zou ontvaân,
ecce mundi guadia,
Jesum Christum zonder waan.
In te sunt solemnia
o virgo Maria
Dei plena gracia!

Geboren werd de edel dracht,
ecce mundi guadia,
's Nachts, in koude middernacht.
In te sunt solemnia
o virgo Maria
Dei plena gracia!

Dat kind moet zijn gebenedijd,
ecce mundi guadia,
met zijn moeder t' aller tijd.
In te sunt solemnia
o virgo Maria
Dei plena gracia!


kerstliederen met muziek - Kinderen zwijgt dan moogt ge horen
kerstliederen met bladmuziek - Kinderen zwijgt dan moogt ge horen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Utrechts Sint-Agnes handschrift (15e eeuw)
•  H. Hoffmann von Fallersleben, Niederländische geistliche Lieder (1854)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Klein, klein Jezuken,
heb je zulke kou?
Komt in mijn harteke wonen
en maakt U daar een schouw!
We zullen een vuurtje stoken,
we zullen een pappeke koken
en brengt er Uw liefste moederke mee
dan zijn we al tevreê!


kerstliedjes met muziek - Klein klein Jezuken Jezuke heb je zulke kou
kerstliedjes met bladmuziek - Klein klein Jezuke heb je zulke kou bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Maria die zoude naar Bethlehem gaan
kerstavond voor den noene:
Sint Jozef zoud al met haar gaan
om haar gezelschap te hoeden.

Het hageld' en 't sneeuwde en 't was er zo koud
de rijm lag op de daken;
Sint Jozef tot Maria sprak:
"Maria, wat zullen wij maken?"

Maria die zeide: "Ik ben er zo moe,
laat ons een weinig rusten".
"Laat ons een weinig verder gaan,
in een huizeke zullen wij rusten".

Zij kwamen een weinig verder gegaan
tot aan een boerenschure.
't Is daar waar Heer Jesus geboren werd:
daar sloten noch vensters noch deuren.

Dat kleine kind weende, Maria zong
Gods engels uit de tronen,
zij kwamen tesamen nedergedaald,
zij kwamen Maria kronen.


kerstliedjes met muziek - Maria die zoude naar Bethlehem gaan
kerstliedjes met bladmuziek - Maria die zoude naar Bethlehem gaan bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J. Alberdingk Thijm, Oude en Nieuwere Kerst-Liederen (1852)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).O herders, verlaat uw bokjes en schapen
de machtige Heer, die 't Al heeft geschapen
is ons geboren
die al waart verloren
te kribbe geleit in enen stal
o mensen, om Adams val.
Hij wordt nu gevonden
in doekjes gewonden
de moeder en maged is één,
de geest van den Heer aan ons scheen,
spoedt dan, herderkens, u op de been.
Herderkens loopt, loopt
herderkens loopt, loopt
herderkens loopt, loopt
zingt Hem toe, 't Kindeke teer:
sus, sus en schreit toch niet meer.

Kom laat ons dan gaan het Kindje bezoeken
der werelden Heer, gewonden in doeken
die thans onze kudden
der wolven zal schudden
die hier in die kleine kribbe leit
zo heeft het ons d' engel gezeit.
De herderkens zingen,
de lammerkens springen
en hemel en aard' schept geneugd
zij zingen in God verheugd
aan de mensen in vrede en vreugd'.
Kindeke slaapt, slaapt
Kindeke slaapt, slaapt
Kindeke slaapt, slaapt
zingt Hem toe, 't Kindeke teer:
sus, sus en schreit toch niet meer.

Maar eer wij nog gaan al d' anderen opwekken
en eer wij van hier naar Betlehem trekken
wat zullen wij geven
ten welkom in 't leven
in deze zo lange koude nacht
zo dient hem een beddeken zacht.
Zo 't schreien mocht willen
wij zullen het stillen
en troosten met spel en gezang
en fluiten de hele nacht lang
zullen zingen met zoete klank.
Zingen in vreugd', vreugd'
zingen in vreugd', vreugd'
zingen in vreugd', vreugd'
zingt Hem toe, 't Kindeke teer:
sus, sus en schreit toch niet meer.


kerstliederen met muziek - O herders laat uw bokjes en schapen
kerstliederen met bladmuziek - O herders verlaat uw bokjes en schapen bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J. de Lixbona, Hemelsch nachtegaelken oft Gheestelycke Liedekens (1644)
•  J. Alberdingk Thijm, Oude en Nieuwere Kerst-Liederen (1852)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).O Kerstnacht, schoner dan de dagen,
hoe kan Herodes 't licht verdragen
dat in uw duisternisse blinkt
en wordt gevierd en aangebeden?
Zijn hoogmoed luistert naar geen rede,
hoe schel die in zijn oren klinkt!

Hij poogt d' onnoosle te vernielen
door 't moorden van onnoosle zielen
en wekt een stad- en landgeschrei,
in Bethlehem en op de akker
en maakt de geest van Rachel wakker
die waren gaat door beemd en wei.

Dan naar 't westen, dan naar 't oosten,
wie zal die droeve moeder troosten
nu zij haar lieve kinders derft?
Nu zij die ziet in 't bloed versmoren
aleer ze nauwelijks zijn geboren
en zoveel zwaarden rood geverfd?

Bedrukte Rachel, schort dit waren:
Uw kinders sterven martelaren
en eerstelingen van het zaad
dat uit uw bloed begint te groeien
en heerlijk tot Gods eer zal bloeien
en door geen wreedheid en vergaat.


kerstliedjes met muziek - O kerstnacht schoner dan de dagen
kerstliedjes met bladmuziek - O kerstnacht schoner dan de dagen bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Tekst: J. van den Vondel.
In: Vondel, Gysbreght van Aemstel (1637).

Inhoud: dit lied gaat over de 'onnozele kinderen' (onschuldige kinderen). Volgens het bijbelboek Mattheus (2:16-18) liet Herodes alle joodse kinderen tot 2 jaar doden, omdat er volgens de Wijzen uit het oosten een nieuwe koning was geboren. Rachel was de stammoeder van de Israëlieten.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Geestelycke kers- en nieuwe jaersliedtjens (1680)
•  J. Alberdingk Thijm, Oude en Nieuwere Kerst-Liederen (1852)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Ons ghenaket die avondstar
die ons verlichtet also claer.
Wel was haer doe,
wel was haer doe!
"Susa minna, susa noe,
Jezus minne", sprak Maria doe.

Dat huus dat hadde so menich gat
daer Christus in geboren was.
Wel was haer doe,
wel was haer doe!
"Susa minna, susa noe,
Jezus minne", sprak Maria doe.

Si setten dat kint op horen schoot,
si cussedet voor zijn mondekijn root.
Het was so soet,
het was so soet!
"Susa minna, susa noe,
Jezus minne", sprak Maria doe.

Si setten dat kind op horen knien,
si sprac: "Groot eer moet U geschien!"
Wel was haer doe,
wel was haer doe!
"Susa minna, susa noe,
Jezus minne", sprak Maria doe.

Die moeder makede den kinde een bat,
hoe grooter vrouden sach sijt aen.
Het was so soet
het was so soet!
"Susa minna, susa noe,
Jezus minne", sprak Maria doe.

Dat kindekijn pletterden metter hant
dattet water uten becken spranck.
Wel was haer doe,
wel was haer doe!
"Susa minna, susa noe,
Jezus minne", sprak Maria doe.

Die os ende ooc dat eselkijn,
die aenbeden da soete kindekijn.
Wel was haer doe,
wel was haer doe!
"Susa minna, susa noe,
Jezus minne", sprak Maria doe.


kerstliedjes met muziek - Ons genaket die avondstar
kerstliedjes met bladmuziek - Ons genaket die avondster bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Deventer Liederenhandschrift (15e eeuw)
•  H. Hoffmann von Fallersleben, Holländische Volkslieder (1833)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Ons is geboren een kindekijn
nog klaarder dan de zonne;
dat zal ons aller vreugde zijn
al tot der engelen wonne.

De sterren geven ons lichte schijn
al door de hemel gedrongen.
Maria die heeft haar lieve kind
met ganser minne gewonnen.

Zij legde Hem in een kribbekijn
met hare sneeuwwitte handen;
zij kuste hem voor zijn mondekijn:
des had haar zeer verlangen.

Dat kindekijn speelde der moeder toe
Met zijne kleine armkens:
het lachte haar zo zoetelijk toe
met blijde blinkende oogskens.

Toen Jesus Kerst geboren was,
gewonden in arme doeken,
daar en was bont, noch daar was grauw:
hij lag met blote voeten.

De osse en ook dat ezelkijn
die konden niet gespreken:
toen Jesus in de kribbe lag
toen lieten zij haar eten.

O et o et gloria!
Dat zoetste van de minne
dat is wel Jesus, Maria's zoon:
God laat Hem ons gewinnen!


kerstliedjes met muziek - Ons is geboren een kindekijn
kerstliedjes met bladmuziek - Ons is geboren een kindekijn bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Deventer Liederenhandschrift (15e eeuw)
•  H. Hoffmann von Fallersleben, Niederländische geistliche Lieder (1854)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Ubi sunt gaudia?
Waar de eng'len zingen
Nova cantica en klokken klinken:
In Regis curia! Hallelujah!


kerstliedjes met muziek - Ubi sunt gaudia engelen zingen
kerstliedjes met bladmuziek - Ubi sunt gaudia engelen zingen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Canon.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  De stemvork. Liederenbundel voor gidsen en padvindsters (1950)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).glas in lood raam met jozef en maria geboorte jezus met kerst kerstmis in kerk clommel ierland

Kerstmis:
geboorte van Jezus
(glas in lood; Clonmel, Ierland).
©  copyright
van bladmuziek en muziek.alle kerstliedjes
alfabetisch


Kerstliedjes voor peuters en kleuters
op onze afdeling Kinderliedjes:

Engeltje uit de kerstboom - Kling, klokje, klingelingeling
Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht
O denneboom - Zing met kerstmis samen een liedje - enz.! 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon