naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema
Info

Inhoud website:
volksliedjes - nederlandse volksliedjes N - hier vind je ruim 150 oude bekende traditionele volksliederen - met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - Die nachtegaal die zank een lied dat leerde ik, 's Nachts rusten meest de dieren, Natuur ligt in droomen verzonken, Nu breekt uit alle twijgen

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oud hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano

Varianten: die nachtegaal die zank een lied dat leerde ik de nachtegaal die zong een lied dat leerde ik natuur ligt in dromen verzonken
Nederlandse volksliedjes
 ∼  N  ∼ 


 
Die nachtegaal die zank een lied, dat leerde ik.
Ik heb er een verholen lief, die vrijde ik
en die wil ik niet laten, ja laten.
Ik hope nog een kort half nacht
in mijn liefs arm te slapen.

Die moeder van den bedde sprank, ontstak haar licht,
zij vand haar jongste dochter op haar bedde nicht.
Waar is zij nu gegangen, ja gangen?
Nu is mijn jongste dochter weeg
met een zo vreemde manne.

Hij en was mij alzo vreemde niet, hij had mij lief.
Hij voerde mij over die heiden, hij misdede mij niet.
Hij voerde mij over de heiden, ja heiden
daar twee schoon liefkens tsamen gaan,
hoe node is 't dat zij scheiden!

Daar twee goe liefkens tsamen aan den danse gaan
hoe vriendlijk dat zij haar oogskens op malkander slaan
gelijk die morgensterre, ja sterre.
Mijn harteken is van zulker aard,
bruin oogskens zie ik geerne.


midi volksliedjes met mp3 muziek - Die nachtegaal zank een lied
bladmuziek van nederlands volksliedje - Die nachtegaal zong een lied bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een liefdeslied. Een moeder ontdekt dat haar jongste dochter niet in bed ligt, maar naar haar minaar is gegaan.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Zutphens Liedboek (Weimarer Liederhandschrift) (1537-1543)
•  Nieu Amstelredams liedtboeck (1591)
•  F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes (1864)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  E. Mincoff-Marriage, Zestiende-eeuwse Dietsche volksliedjes (1939)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).'s Nachts rusten meest de dieren
ook mensen, goed en kwaad
en mijn lief goedertieren
is in een stille staat.
Maar ik moet eenzaam zwieren
en kruisen hier de straat.

Ik zie het zwierig drijven
ik zie de klare maan
ik zie dat ik moet blijven
alleen mistroostig staan.
Ach lief, wilt mij gerijven
met troostelijk vermaan.

Ach lelie hoog verheven
verheven in mijn zin
mijn hope van mijn leven
gewenste schoon vriendin,
wilt mij, u jonstig, geven
een lieve wedermin.

Met hoop en vrees bevangen
met een gestage strijd
van zorgen en verlangen
verwacht ik nu ter tijd
van u mijn troost t'ontvangen
't woord daar men lang om vrijt.

Mijn vruchteloos verwachten
mijn kommer niet en blust.
Zult gij mij heel verachten
och voester van mijn lust?
Maar ziet, ik onbedachte
klaag, nu zij leit en rust.

Och slaapt gij, mijn behagen
dewijl ik doe mijn klacht?
Wat baat mij dan mijn klagen
nu gij den doven slacht?
Ik zal 't geduldig dragen
ik wens u goede nacht.

Adieu, prinsesje jeugelijk
mijn vrouw van mijn gemoed
adieu, en droomt geneugelijk
en slaapt gerust en zoet.
Ach, 't is mij zo onmeugelijk
te rusten als gij doet.


midi om volksliedje te zingen hollands lied - Nachts rusten meest de dieren
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - Nachts rusten meest de dieren bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Tekst en muziek: G.A. Bredero.
In: Boertigh en amoureus en aendachtigh groot Liedt-boek (1622).

Gerbrand Bredero (1585-1618) was een rederijker, toneelschrijver en dichter. Hij schreef vooral blijspelen en volkse gedichten en liedjes. Zijn Liedt-boek werd postuum uitgegeven. Hij werd slechts 32 jaar.

Dit lied is een liefdeslied. Een man doolt 's nachts over straat, terwijl zijn geliefde slaapt.

Uitleg: zwieren: zwerven / jonstig: gul / om vrijt: om smeekt.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  J.H. Scheltema, Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd (1885)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Natuur ligt in droomen verzonken
het maantje blikt vriendelijk neer
en honderden sterretjes spieg'len
zich zacht in het heldere meer.
Het windeke suist in de boomen
en wiegelt de vogels in rust
het bloemeke hult zich in 't loover
door 't koeltje in sluim'ring gesust.

Daar ginds door 't gebladerte scheem'ren
de lichten der rust'looze stad
en werpen een spookachtig schijnsel
een dwaallicht op 't eenzame pad.
Zij roepen en lokken ons steêwaarts
te midden van drukte en gewoel
waar vriend'lijke zomernachtsstilte
verstoord wordt door drukte en gejoel.

Al lokt gij ook schitt'rende lichten
zoo vleiend naar plein en naar gracht
wij vlieden de woelige straten
en kiezen de rust van den nacht.
Hier willen wij volop genieten
Van 't zwijgende zomernachtsuur
hier willen wij zacht leeren staam'len:
"Hoe schoon is, o God, de natuur!"


muziek om volksliedjes ouderwetse liedje te meezingen -
noten van volksliedje nederlandse teksten met noten - bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Avondliedje'.

Muziek: F. Silcher ('Ich weiss nicht was soll es bedeuten').

Friedrich Silcher (1789-1860) was een Duitse componist. Hij toonzette ook het lied 'Langs berg en dal klinkt hoorngeschal'. De oorspronkelijke Duitse liedtekst van 'Natuur ligt in dromen' was van Heinrich Heine: Ich weiss nicht was soll es bedeuten (1838).

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Nu breekt uit alle twijgen
het frisse jonge groen
de leeuweriken stijgen
de hemel tegemoet
de hemel tegemoet.
De bloemen staan in bonte tooi
natuur, wat ben je wondermooi!
't Is meie, 't is meie, 't is meie
't is meie, 't is meie, 't is meie!

En als de knoppen springen
ontwaakt het gans heelal
de vogels gaan weer zingen
de beek ruist in het dal
de beek ruist in het dal.
En daav'rend schalt de jubeltoon:
natuur, wat ben je wonderschoon
in meie, in meie, in meie
in meie, in meie, in meie!

De hoge bomen wiegen
in gulden zonneschijn
hoe hoog de vogels vliegen
o, mocht ik met hen zijn
o, mocht ik met hen zijn
en jubelen op blijde toon:
natuur, wat ben je wonderschoon
in meie, in meie, in meie
in meie, in meie, in meie!


muziek volksliedje liedtekst oude liedjes luisteren - Nu breekt uit alle twijgen
muzieknoten van volksliedjes nederlandstalig met songtekst - Nu breekt uit alle twijgen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Meiliedje.

Voor het eerst afgedrukt, voor zover bekend, in een liedbundel van de Jongelieden Geheel-onthouders Bond en van de Orde van Jonge Tempelieren.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Onze zangen (JGOB en OVJT, ca. 1929)
•  B. Wolsey, Jan Pierewiet 'n bundel liedjes (ca. 1933)
•  J. Klöters, In die grote stad Zaltbommel (1993)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).troubadoers spelen muziek zingen

Middeleeuwse troubabours
spelen tijdens de oprichting van de Orde van de Ster
(Grandes Chroniques de France, ca. 1380).
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedje


 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon